Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 03.06.2023 do 10.06.2023

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 277 nalezených)

Informace

ZMĚNA MAJITELE HORNICKÉHO MUZEA OKD

V červnu tohoto roku došlo ke změně majitele Hornického muzea OKD včetně celého Landek Parku. Vlastníkem se stala akciová společnost Vítkovice Holding, kterou vlastní Ing. Jan Světlík, nejvýznamnější regionální patriot a podporovatel záchrany technických památek a také umění.

Landek Park s hornickým muzeem, jak je nově areál nazýván, se stal na základě smluvního vztahu součástí zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE. Spojením vznikl naprosto unikátní industriální park, který má perspektivu stát se jedním z nejvýznamnějších nejen v Evropě. Prezentace toku uhlí-koks-železo nebude mít na takové úrovni a v takové kvalitě obdobu nikde na světě. V celé oblasti jsou plánovány projekty, na jejichž přípravě a realizaci pracují špičkoví odborníci. V blízké budoucnosti budete o těchto záměrech informováni na klubových besedách předsedou Klubu nebo zástupci Dolní oblasti VÍTKOVICE.


| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 11. 2010 | 2231 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

V lázních lidé slavili Den horníků

K.Studánka

Muže ve slavnostních hornických krojích člověk v lázních jen tak nepotká. V sobotu 25. září se však Karlova Studánka slavnostně oděnými horníky jen hemžila. A nebylo to jenom díky hornické kapele Dolu Darkov řízené Jaroslavem Šindelem, která oslavy zahajovala průvodem společně s mažoretkami Dixi působícími pod křídly stejné šachty. V uniformách přijeli také lidé z našeho revíru, Českého báňského úřadu, VŠBTU... Proč?


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 03. 10. 2010 | 2813 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Teplo z důlní vody na o. z. ODRA v Ostravě

čerpadlo

Donedávna ještě úvahy, dnes již realita. Takto začínal článek v jednom jarním čísle roku 2006. Dnes musím dodat, že tato realita koncem letošního roku bude platná již 5 let. Totiž, bezmála již pět let je využíván termický potenciál důlní vody čerpané na vodní jámě Jeremenko v Ostravě – Vítkovicích.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 25. 09. 2010 | 2249 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Setkání hornických měst a obcí ČR

14. setkání hornických měst a obcí ČR ve Stříbře, ve dnech 10. až 12. Září 2010.

Stříbro

Na 14. Setkání se sjelo do Stříbra, královského horního města, 850 kamarádů ze všech koutů České republiky a také ze Slovenska, Maďarska, a Německa.

Stříbro

Pořadatelem je vždy město a organizační část přebírá Spolek horníků a hutníků s podporou celostátního Sdružení hornických a hutnických spolků a garanty se stává kraj a sponzoři, kteří se při tomto setkání zviditelní. Celostátní Sdružení hornických a hutnických spolků je při všech prezentacích společně s panem starostou nebo primátorem města. V současnosti je to za Sdružení Ing. Miroslav Šťastný a za příslušné město Stříbro starosta Mgr. Miroslav Nenutil.

Klub přátel hornického muzea, který má v současnosti přes 400 členů, uspořádal zájezd pro své členy do královského města Stříbra na 14. setkání hornických měst. Z Karviné, Havířova, Petřvaldu, Ostravy vyjelo 10. září 2010 36 kamarádů a kamarádek Klubu přátel hornického muzea abychom reprezentovali svá města a OKD. Společně s námi se setkání zúčastnili kamarádi z Nadace Landek a z měst a obcí: Ostravy, Havířova, Karviné, Horní Suché, Petřvaldu.


| Autor: Ing. Jaroslav Minka | Vydáno dne 21. 09. 2010 | 1824 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Demontáž sirény systému jednotného varování a vyrozumění obyvatelstva – areál Barbora

Barbora

V areálu bývalého dolu Barbora (Austria) v Karviné – Dolech, který je od roku 2004 ve správě státního podniku DIAMO odštěpného závodu ODRA, byla na budově hlavní těžní jámy umístěna siréna jednotného varování a vyrozumění obyvatelstva integrovaného záchranného systému. Z důvodu přípravy likvidace objektu, na kterém byla umístěna technologie k uvedené siréně (objekt č. 22 – Strojovna sever) byl osloven Hasičský záchranný sbor MSK – územní odbor Karviná s žádostí o vyčlenění sirény ze systému jednotného varování a vyrozumění obyvatelstva a následné demontáže této sirény a jejího příslušenství. Hasičský záchranný sbor MSK pojal demontáž sirény jako námětové cvičení. Dne 29. 7. 2010 ve 13 hod. se do areálu Barbora dostavila lezecká skupina Hasičského záchranného sboru. Po obhlídce okolního terénu se lezci vydali vyzbrojeni lezeckou technikou po schodech na věž, kde si připravili „lanovku“ pro spuštění sirény (tato váží cca 100 kg). Horní část „lanovky“ byla ukotvena na věži, na spodní ukotvení byl použit hasičský vůz. Poté byla siréna bezpečně transportována dolů.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 13. 09. 2010 | 2510 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Ministr životního prostředí Mgr. Pavel Drobil na "Lagunách Ostramo"

Laguny

Na svou první návštěvu Moravskoslezského kraje přijel dne 29. července 2010 v nové funkci ministra životního prostředí Mgr. Pavel Drobil.

Představitelům vedení města a Moravskoslezského kraje předložil návrhy, jak zlepšit ovzduší v tomto regionu s tím, že v rámci mimořádné výzvy MŽP budou pro tyto účely vyčleněny z fondu EU – Operačního programu životní prostředí 4 miliardy korun.

Odpoledne pak během své návštěvy zavítal pan ministr Drobil na laguny Ostramo. Za s. p. DIAMO jej společně přivítali RNDr. Kamila Trojáčková, náměstkyně ředitele s. p. pro ekologii a sanační práce, a Ing. Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA v Ostravě.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 24. 08. 2010 | 2113 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

HORNICTVÍ A NÁMĚTOVÁ FILATELIE

SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ
A DĚJINY MIKULOVA

28. -29. srpna 2010
na obecním úřadě v Mikulově od soboty do neděle s výstavou

Hlavní program v sobotu. Tradiční přednáškové dopoledne, zahájení v 10hod. na výstavě s promítáním a přednáškami průběžně včetně neděle. Úvodní vstupy: k hornictví na známkách Radoslav Kolář, k česko-slezské těžbě stříbra PhDr. Miloš Zárybnický, dále k místnímu stříbrnému dolu, ke krušnohorské železnici i dalším obecnějším i regionálním tématům.

Poledne 28. srpna je věnováno prohlídce obnovené vstupní části (ústí s portálem) důlního díla mikulovského stříbrného dolu s výkladem specialistů. Od pátku do neděle je od speleologů možnost bezplatného přespání (vlastní spacáky !!) , ostatní tel. inf. na tel. 721 886 082 nebo 722 606 495 Do Mikulova je spojení vlakem z Mostu.

| Autor: Miloš Zárybnický | Vydáno dne 20. 08. 2010 | 1789 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Exkurze na Velkolomu Bílina

Zdařilá exkurze na Velkolomu Bílina v Severočeské hnědouhelné pánvi.

Bilina

Na pozvání abiturienta průmyslové školy hornické (1955-59) Miroslava Šedivého a za umožnění prohlídky lomu ředitelem pro výrobu dolů Bílina Ing. Jiřího Židlického jsem se mohl zúčastnit a na vlastní oči jsem mohl porovnat způsob otvírky a těžby uhlí (24. června 2010) s tím, jak jsem se učil poznávat způsoby povrchové těžby uhlí v letech 1955-59 na průmyslové škole hornické v Duchcově a později při studiu na VŠB v Ostravě v l. 1959-64.

Bilina

V bílinsko – teplické oblasti SHP (Severočeské hnědouhelné pánve) byly douhleny malolomové provozy takto: r. 1973 n. p. Dukla, r. 1976 lom Maxim Gorkij, r. 1977 lom Julius Fučík, r. 1978 lom Pokrok, r. 1982 Alois Jirásek.

Lomy byly začleněny pod koncernový podnik Doly Julia Fučíka, Bilinapřejmenovaný po r. 1989 na Doly Bílina, s. p., který byl k 1. 1. 1994 začleněn do akciové společnosti Severočeských dolů.

Proč název důl a ne lom? Je to jednoduchý a markantní rozdíl, když z 280 m. n. m se díváte do hloubky velkolomu, spíše dolu a při sjíždění po jednotlivých řezech na nejspodnější část dolu, se octneme 35 m. n. m. Podle postupu porubní fronty se lom (důl) ponoří až -5 m pod hladinu moře aby později zas vystoupal z mínusové hodnoty na kladnou. Takže je to vlastně odkrytý důl se vším všudy, včetně starých důlních děl, které se musí někdy složitě přecházet, sanovat proti požárům, odvodňovat a podobně.


| Autor: Ing. Jaroslav Minka | Vydáno dne 16. 08. 2010 | 8161 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hodonín hostil 121. celostátní skok přes kůži

Již tradičně se na 121. celostátním skoku přes kůži, který se konal dne 30. dubna 2010, sešla široká hornická veřejnost České republiky. Skoku se rovněž zúčastnili horničtí zástupci Slovenska, Polska a Ruska.

Skok se konal v Kulturním domě Hodonín a začínal v 17 hodin. Přítomno bylo mnoho známých osobností. Z VŠB-TU Ostrava to byl rektor Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., předchozí rektor této školy Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., děkan HGF Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., předseda senátu VŠB-TU Prof. Ing. V. Dirner, CSc., vedoucí Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti HGF Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., z OKD pak ředitelé Ing. Hadrava a Ing. Kabourek. Z Mostu přijeli primátor Ing. Vlastimil Vozka a emeritní HIP SHD Ing. Jan Žďárský, CSc., ze Sdružení baníckych spolkov a cechov Slovenska, předseda Ing. Jaroslav Malchárek, CSc., z MOb Radvanice a Bartovice, místostarostka Ing. Bc.Ivana Michálková, z Hospodářské komory ČR viceprezident Ing. Pavel Bartoš, ze Svazu zaměstnavatelů Ing. Zdeněk Osner, CSc. a Ing. Josef Pomahač a mnoho dalších. Za Nadaci Landek se skoku zúčastnili Josef Kimer a Josef Gavlas a za výbor KPHMO Rodan Broskevič, Petr Rojíček a Stanislav Kuba.


| Autor: administrator | Vydáno dne 15. 07. 2010 | 1881 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

VÍTKOVICE plánují velkorysý rozvoj

Strojírenské VÍTKOVICE plánují velkorysý rozvoj Hornického muzea, propojí ho s historickou Dolní oblastí.

Historické areály Dolní oblasti Vítkovic a Hornického muzea v Ostravě vytvoří díky nedávnému převodu muzea do vlastnictví a správy skupiny VÍTKOVICE MCHINERY GROUP unikátní celek, který bude dokladem průmyslového dědictví Ostravska. Takto ucelený projekt, propojující muzeální expozice hutnictví, železárenství a hornictví, v tuzemsku jinde neexistuje, i proto je zárukou budoucnosti industriálních památek na Ostravsku.

„V první fázi chceme koncentrovat muzejní části, projít připravené projekty muzea, stanovit priority a sjednotit marketing industriálních památek pod naší správou. Postupně se chceme zaměřit na oživení celého areálu na Landeku, který by se měl co do dění v něm napojit na historické vysoké pece, VI. ústřednu, Plynojem a Science learning centrum v Dolní oblasti. Představujeme si, že oba areály budou propojeny i fyzicky – trasou podél řeky Ostravice, kudy bude možné projít nebo projet na kole z Hornického muzea na Landeku až k vysokým pecím ve Vítkovicích a dále pak až na výjezd do Beskyd. Mimo jiné tak budeme ve spolupráci s městem Ostrava řešit přemostění z centra přes řeku Odru směrem právě k areálu na Landeku,“ upřesnil Jan Světlík, generální ředitel a předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE HOLDING, která je holdingovou firmou skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a současně novým vlastníkem Hornického muzea.


| Autor: administrator | Vydáno dne 09. 06. 2010 | 2245 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Zásyp Těžní jámy č. 2 na Barboře

Barbora

ODRA, o. z., s. p. DIAMO mimo jiné obhospodařuje lokalitu Barbora v Karviné – Doly, kterou odštěpný závod převzal roku 2004 od OKD, a. s., aby tady postupně v rámci útlumovému programu ukončil její činnost. V září roku 2005 byla provedena likvidace HVJ (hlavní výdušné jámy) a z důvodu přivádění čerstvých větrů do důlního pole Dolu Darkov (OKD, a. s.) byla udržována TJ č. 2 (Těžní jáma č. 2) až do konce února letošního roku. V souvislosti s likvidací HVJ v roce 2005 byly provedeny i přípravné práce pro likvidaci TJ č. 2, Barborakde byly vybudovány uzavírací hráze na všech patrech kromě patra devátého. Tímto patrem proudily již zmíněné čerstvé větry pro důlní pole Dolu Darkov.

Všechny přípravné práce probíhaly v souladu s projektovou dokumentací a technologickými postupy. V jámě se odstraňovaly nepotřebné kabely, části lezního oddělení a prvky výstroje náraží na již uzavřených patrech. Na povrchu před jámovou budovou byla připravena plocha pro obří skládku zásypového materiálu – kamene. V říjnu se začalo navážet kamenivo, aby před Vánocemi roku 2009 byla dovezena poslední část „haldy“ o hmotnosti 75 tisíc tun, což bylo téměř dvojnásobné množství potřebné pro zásyp předchozí jámy HVJ.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 07. 06. 2010 | 3012 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Nadace OKD přispěje na odstraňování povodňových škod

nadokd

Nadace OKD vyčlení až půl milionu korun na pomoc oblastem postiženým povodněmi, které v posledních dnech zasáhly především sever Moravy. Prvních padesát tisíc správní rada schválila pro dobrovolníky z Českého červeného kříže, kteří již od pondělka pomáhají přímo v terénu, o rozdělení dalších peněz rozhodne nadace později.

„Právě lidé z ostravského Oblastního spolku Českého červeného kříže nás o rozsahu povodní informovali ještě dříve, než dorazily zprávy z médií. Dobrovolní záchranáři pomáhají lidem v nejpostiženějších oblastech na Karvinsku a Bohumínsku. Díky naší podpoře mohou nakoupit nejpotřebnější věci, například obvazy, dezinfekční prostředky nebo pohonné hmoty,“ upřesnila ředitelka Nadace OKD Blanka Týřová.

Pracovníci nadace budou vývoj povodňové situace sledovat a o použití dalších financí rozhodnou podle aktuální situace. „Uvidíme, kde bude naše pomoc nejvíce potřebná,“ dodala předsedkyně správní rady Nadace OKD Petra Mašínová.

Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

| Autor: Vladislav Sobol | Vydáno dne 18. 05. 2010 | 1636 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Práce na Pokroku ukončeny

Demoliční práce v areálu Pokrok na Ostravsku ukončeny.

PokrokV únoru 2009 byla zahájena v rámci revitalizace Moravskoslezského kraje.

V únoru 2009 byla zahájena v rámci revitalizace Moravskoslezského kraje stavba „Příprava území po ukončené hornické činnosti DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA – areál Pokrok“ financovaná z prostředků Ministerstva financí České republiky. Zhotovitelem akce byla ve výběrovém řízení zadávaném ministerstvem v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vybrána firma DAV, a. s. Předmětem plnění byly demoliční práce, spočívající ve snesení objektů pozemního a průmyslového stavitelství, které vzhledem k ukončení těžby uhlí na dané lokalitě přestaly plnit svou funkci. Objekty určené k demolici se nacházely v areálu Pokrok, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, kat. území Petřvald u Karviné.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 14. 05. 2010 | 2159 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Vyprávějte nám něco, teťuško Fanko!

Jestli se někdo zasloužil o zachování lašského jazyka a tradic, tak je to Františka Pituchová, která lidi rozesmívá svou poezií.

Pituchová

Když jako malá přišla ze školy a řekla něco ve spisovné češtině, všichni se jí smáli, že chytá panské móresy. Tak vzpomíná na dětství známá básnířka, vypravěčka a sběratelka lidových tradic Františka Pituchová, která před pár dny oslavila dvaaosmdesát let.

Vyrostla ve Starých Hamrech, kde její rodina měla chalupu a pole. „Zažila jsem si opravdu tvrdou práci, ale byly to nejkrásnější roky mého života. Každý tam mluvil v nářečí,“ říká Pituchová.

Lidová vypravěčka zmapovala Staré Hamry

| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 05. 2010 | 1694 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hornické spolky u slovenského prezidenta

Na pozvání Sdružení banických a hutnických spolků Slovenska se představitelé Hornického spolku ve Stříbře (Radek Strankmüller a Karel Neuberger) zúčastnili ve dnech 19. a 20. ledna 2010 setkání u prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče.

Delegace hornických spolků a báňské komory byla velmi vřele přijata v prezidentském paláci při cca 40 minut trvající audienci. Po úvodních projevech pana prezidenta a předsedy sdružení Ing. J. Malchárka byla volná zábava. Pan prezident se pozdravil s každým účastníkem osobně.


| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 04. 2010 | 1736 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server