Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 28.01.2023 do 04.02.2023

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

Ministr životního prostředí Mgr. Pavel Drobil na "Lagunách Ostramo"

Laguny

Na svou první návštěvu Moravskoslezského kraje přijel dne 29. července 2010 v nové funkci ministra životního prostředí Mgr. Pavel Drobil.

Představitelům vedení města a Moravskoslezského kraje předložil návrhy, jak zlepšit ovzduší v tomto regionu s tím, že v rámci mimořádné výzvy MŽP budou pro tyto účely vyčleněny z fondu EU – Operačního programu životní prostředí 4 miliardy korun.

Odpoledne pak během své návštěvy zavítal pan ministr Drobil na laguny Ostramo. Za s. p. DIAMO jej společně přivítali RNDr. Kamila Trojáčková, náměstkyně ředitele s. p. pro ekologii a sanační práce, a Ing. Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA v Ostravě.

Laguny    První kroky pana ministra směřovaly k sanovaným lagunám. Zde při první zastávce byl pan ministr seznámen s používanou technologií přepracování kalů z lagun na alternativní palivo a s typy paliv, které má zhotovitel certifikovány jako výrobky. Společně s výkladem mohl pan ministr sledovat zavápňování laguny R1 a projíždějící automobily s vyrobeným palivem GEOBAL 3, dopravovaným v zaplachtovaných kontejnerech k vlečce, kde jsou kontejnery překládány na speciální železniční vozy. Pan ministr Drobil se zajímal o důvody posunu dílčích i konečného termínu sanace, který byl potvrzen stanoviskem MŽP. Zástupci GEOSAN GROUP, a. s., jako hlavní důvod posunu termínu pro odtěžení náplně lagun o jeden rok uvedli problémy s odbytem vyráběného paliva, o které je v současné době minimální zájem. Současně uvedli, že mají uzavřeny smlouvy pouze s polskými odběrateli, a to na odbyt 70 tis. t. Proto požádali pana ministra o pomoc při uplatňování alternativních paliv vyráběných z odtěžovaných kalů v tuzemských spalovacích zařízeních. Pan ministr tuto pomoc přislíbil.

Laguny

Po odtěžení náplně lagun bude sanace pokračovat dekontaminací zemin z jejich podloží a dotčeného okolí, a to technologií nepřímé termické desorpce. Proto se po úvodním seznámení s výrobou paliva pan ministr přesunul k právě dokončované technologii termické desorpce. V hale předúpravy materiálu pro tuto technologii si vyslechl od zástupců dodavatele její princip a také nové skutečnosti, které nastaly při ověřovacích zkouškách na poloprovozním zařízení. Touto novou skutečností je uvolňování vodíku při postupném zahřívání kontaminovaných zemin. Z tohoto důvodu budou před vlastním spuštěním technologického zařízení nutné úpravy, které by zajistily bezpečný provoz.

Laguny

Ing. Havelka seznámil pana ministra s problematikou kontaminace v širším okolí sanovaných lagun. Ani po odstranění lagun nebude problém této lokality zcela vyřešen, neboC v sousedství se nachází další kontaminované areály. V případě areálu bývalého Ostrama se jedná o podobnou kontaminaci jako je v podloží a okolí lagun. Proto sám pan ministr uvedl, že se přímo nabízí možnost využití budované termické desorpce, popř. dalších technologií, v budoucnu pro odstraňování i zátěží v okolí. Dalším tématem diskutovaným v souvislosti s kontaminací širšího okolí lagun byla možnost využití fondů EU pro identifikaci této kontaminace, která se začíná projevovat již v současnosti při provozování vybudovaného drenážního systému. Jak uvedla RNDr. Trojáčková, možnost využití zdrojů EU pro analýzu rizik území navazujících na areál lagun Ostramo by významně přispěla k objasnění rozsahu kontaminovaných ploch a transportních cest kontaminantů. Čerpání dotací z fondu EU bude řešeno s Magistrátem města Ostrava.

Laguny

Součástí sanace lagun Ostramo je také sanace horninového prostředí a s tím související dekontaminace podzemních vod. S postupem sanace podzemních vod pana ministra stručně seznámili zástupci firmy Aquatest, a. s. V doprovodu vedoucího provozu Ing. Konečného se pan ministr přímo v provozu seznámil detailně nejen s technologií čištění podzemních vod, ale i vod lagunových. Ministr Drobil ocenil moderní technologické zařízení a znovu podtrhl možnost jejich dalšího využití v budoucnosti k odstranění ekologických zátěží v okolí.

Na závěr své návštěvy na lagunách Ostramo poskytl pan ministr informace o své návštěvě v Moravskoslezském kraji zástupcům televize a dalším sdělovacím prostředkům.

Ačkoliv je sanace lagun Ostramo jednou z nejsložitějších a nejnáročnějších akcí k odstranění staré ekologické zátěže v ČR, bylo to úplně poprvé, co ministr životního prostředí tuto lokalitu osobně navštívil. Zástupci s. p. DIAMO tuto skutečnost před panem ministrem velice ocenili.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 24. 08. 2010 | 2083 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server