Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 19.02.2024 do 26.02.2024

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

14.SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ

ve dnech 10. až 12. září 2010 v královském horním městě Stříbře

Stříbro

Historie setkání hornických měst a obcí ČR započala v roce 1996, když zástupci spolků Cechu příbramských horníků, „Prokop“ a Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě se dohodli na ideové platformě setkávání.V roce 1997 se pak konalo první setkání v královském horním městě Příbrami.Bylo neopakovatelné a dalo inspiraci do budoucna. Po dlouhých letech byl zase i kromě jiných akcí realizován pověstný hornický průvod. Rok od roku stoupala laťka úrovně pro další následovníky : v Krásně,ve Zlatých Horách , v Ostravě Petřkovicích,ve Stříbře,v Plané a Drmolu, v Sokolově,v Rudolfově,v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích,V Příbrami , v Horním Slavkově, v Mostě, v Jihlavě a až po dosud poslední 14.,konané ve Stříbře.Uběhlo od prvního setkání 14.let,změnily se podmínky i společenská atmosféra,podstatně se rozšířila spolková činnost, navazovala se mnohá přátelství a prohlubovaly vzájemné spolupráce a to i se zahraničím zejména Slovenskem.Hornická setkávání mají za sebou již průvodní „dětské nemoci a tak po velmi zdařilém setkání v minulém roce konané v Jihlavě jsme se těšili na „ setkání 2010“ ve Stříbře.

K důstojné atmosféře oslav přispěla i naše delegace členů Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě,která díky nadačnímu příspěvku Nadace Landek a příspěvku Statutarního města Ostrava zaplnila celý autobus a reprezentovala hornické tradice nejen Ostravy,ale i Karviné , Havířova a Petřvaldu ,neboť zájezdu se zúčastnili naší členové z těchto místních poboček Klubu.Za ostravský region se zúčastnily také delegace městského obvodu Radvanice,Petřvald,Stonava ,Horní Sucha,Karvina a Nadace Landek Ostrava .Celkem se dle organizátorů zúčastnilo setkání 64 měst a obcí reprezentovaných 77 delegacemi měst,obcí a spolků ( oficiálně registrovaných členů delegací bylo 510 a velké množství těch,kteří se u organizátorů neregistrovali).Nejvzdálenější delegace byly až z Košic a Spiše.

    Město Stříbro hostící setkání navázalo na tu nejlepší tradici,která dnes spojuje profesionály i příznivce „ hornického řemesla“ a poskytla jim možnost prezentovat se a navázat nové kontakty i přátelství. Bylo nadmíru zřejmé,že organizátoři tohoto setkání připravili pro účastníky a veřejnost bohatý a v mnohém i alternativní kulturní program,rozpracovaný do detailního členění dle času a místa konání a o kterém se zmíním dále. Bylo by vhodné, abych uvedl i několik vět o Stříbře a stříbrském rudním revíru.

Stříbro
ČESKÝ PERMON 2010

Stříbro

Certifikát

Stříbro

Pamětní list ČESKÝ PERMON 2010

Město Stříbro se rozkládá nad hlubokým údolím řeky Mže asi 30 km západně od Plzně.Na rozvoj města opevněného hradbami s baštami a branami mělo výrazný podíl nejen hornictví,ale též výhodné umístění města na důležité obchodní stezce Praha-Norimberk.V současné době má město necelých 8 tis. obyvatel.Bezprostředně u města je rozsáhlá rekreační oblast Hracholuské vodní nádrže,kde jsme v rekreačním středisku Butov nalezli ubytování.Městečko má celkem v současné době 21 památek z nichž většina byla bezplatně zpřístupněna po dny „14.setkání“ široké veřejnosti.Dnes na hornickou minulost upomíná již jen naučná hornická stezka ,exponáty v hornickém skanzenu a zejména nově zpřístupněna Královská dědičná štola Prokop.Stříbrský rudní revír byl pravděpodobně nejstarší rudní revír českého království.Těžba stříbra a následně těžba olovnato-zinkových rud je doložena od založení města počátkem 12.století. V roce 1801 je ve Stříbře zřízen Horní úřad a v roce 1804 Horní soud pro Plzeňský a Klatovský kraj.Horní město stříbro je známé v celé Evropě a to nejen díky těžbě olověných rud ,ale i nádherným skvostům z podzemí jako jsou stříbrské minerály( galenit,sfalerit,křemen,kalcit,cerusit,barit) V roce 1947 dochází k intenzivnímu geologickému průzkumu a od roku 1950 je zahájena intenzivní těžba,která byla soustředěna na několik jam.Těžba rud je v revíru definitivně ukončena v roce 1975.

Účastníci klubového zájezdu dorazili v pátek 10.9. po několika hodinové cestě do Butova.Stačili jsme se v rychlosti ubytovat a vyrazili jsme do Stříbra,kde jsme se na radnici zaregistrovali,obdrželi detailní program vč. kulturních akcí na tři dny a také pěkné propagační materiály města a jeho historie.Předseda a místopředseda našeho Klubu vyrazili na slavnostní zasedání členů Sdružení hornických a hutnických spolků ČR,které se konalo v pivovaru U Rybiček.Zasedání bylo mimořádné v tom,že se ho zúčastnilo mnoho významných hostů z domova i ze spřáteleného Slovenska. Za předsednickým stolem zasedl kromě perkmista SHHS-ČR Miroslava Šťastného také vzácný host Přemysl Sobotka-předseda Senátu ČR,který vzal záštitu nad konáním 14. setkání ,hlavní hostitel Miroslav Nenutil-starosta města Stříbra, náměstek předsedy ČBÚ Dušan Havel a samozřejmě za organizátory setkání Radek Strankmuller-předseda Hornicko-historického spolku Stříbro a současně i tajemník městského úřadu Stříbro a jeho místopředseda Karel Neuberger a současně i zastupitel města Stříbro.Ze zahraničních hostů uvádím alespoń předsedu Združenia banickych spolkov a cechov Slovenska p. Jaroslava Malchárka. Jednání se vedlo v přátelském a veselém hornickým duchu,rozdávaly se ocenění a dárky hostům ,vyslechli jsme zdravice hostů a vedly se řeči o významu Setkání hornických měst,obcí a spolků,vyměnili se zkušenosti se slovenskými zástupci hornických spolků a ukázala se smlouva o vzájemné spolupráci .

Naši přátelé z Klubu se mezitím zašli posilnit, případně si prohlédli náměstí,které bylo slavnostně vyzdobené a v celé jedné půli věnované vzniku středověkého tržiště,ukázkám tradičních řemesel,ražbě pamětních mincí,prodeji minerálů,hornických suvenýrů,dětským soutěžním hrám inspirovaným středověkem a různým pamlskům od medoviny počínaje a pravým tureckým medem obsýpaným včelami konče a další.Ve městě začala probíhat celá řada akcí ,které účastníkům přibližovali historií i současnost města.Přijeli jsme z deštivé Moravy a dojeli jsme do nádherného babího léta,které nám po celý pobyt vydrželo a tak beze sporu krásné počasí přispělo k pohodě všech hostů i návštěvníků 14.setkání.

Navečer jsme se všichni sešli na oficiálním zahájení 14.setkání v městském kině.Slavnostní akci za účastí mnoha významných hostů zahájil starosta města.Celé zahájení bylo vtipně moderováno pány Strankmullerem a Neubergerem-klobouk dolů,bylo tam i mnoho klasicky hornických a zdařilých improvizací.Ocenil to zcela veřejně a také uvolněně náš předseda senátu ČR,coby čestný host.No co naplat tito pánové coby schopní organizátoři a zástupci svého spolku a města Stříbra jako jediné vyznamenal předseda senátu pamětní medaili předsedy Senátu ČR a myslím si ,že po zásluze. Padly zdravice hostů a také různá ocenění pro jednotlivce i spolky a některé starosty hornických měst.

Rád bych zde také oznámil našim klubovým členům,že ocenění obdržel i náš předseda Rodan Broskevič.Obdržel medaili „Františka Jareše za zásluhy „ která mu byla udělena výkonnou radou Hornicko-historického spolku ve Stříbře za jeho dlouholetou a obětavou činnost,za udržování tradic v České republice a za jeho práci pro setkávání hornických měst a hornických parádách s oprávněním veřejně nosit tuto medaili.Určitě potěšila nejen jeho za dosud vykonanou práci v rámci dosavadní činnosti KPHMO. Celý večerní program byl proložen kulturními vystoupeními z nichž bych rád zmínil dětský pěvecký sbor Zlatíčka Stříbro.Zpívali krásně a procítěně i později na radnici a na náměstí.Nikdy předtím jsem neslyšel,aby děti tak krásně zazpívaly nám tak blízké hornické písně.

Stříbro Stříbro Stříbro
Účastníci zájezdu KPHMO Čestné předsednictvo Prezidium 14. Setkání

Navečer se náš kolektiv rozdělil,aby každý podle svého využil nabídky organizátorů.Větší část nás odjela na podvečerní prohlídku kulturní národní památky do Kladrub- Katedrála a část přilehlého kláštera,ostatní vyrazili na večerní prohlídku štoly Prokop,nedávno po sedmileté investiční akci otevřené pro veřejnost nebo na hornický večer v restauraci u Kalicha s muzikou až do pozdních popůlnočních hodin nebo na divadelní představení nebo na loutnový koncert v muzeu aj.

Zatímco my jsme se v Butově v sobotu okolo sedmé sbírali na snídani ve městě už od šesti pochodovala kompanie bubeníků z Nepomuka a burcovala místní lid.Výborná skupina,která své umění předváděla nejen v ranním a večerním hornickém průvodu.Na hlavní tribuně na náměstí se už od sedmi ráno střídají ve zpěvu a hraní naše milá Zlatíčka ze Stříbra,Rožmitalská venkovanka,hornická kapela Barbora –Krásno,probíhají registrace na radnici a samozřejmě také za účasti hudby.

V 9 hod. začíná přivítání zástupců hornických měst a obcí a hornických spolků starostou města ve velkém sále historické radnice. Na náměstí mezitím vystupují Vesnický mažoretky Skalná a účastníci z jednotlivých delegací se loudají na sraz před stadion Baník.Sedmdesát sedm delegací vytvoří několikasetmetrový průvod proložený sem tam hornickými kapelami, nebo i skupinami místních uměleckých souborů dětí a mládeže. Krojovaný hornický průvod se dává do pohybu po výstřelech ze středověkých houfnic.Čím blíž k centru města,tím více lidí lemuje náš průvod a vzájemně se veselé zdravíme.Nejčastěji na nás Ostraváky pokřikují všem známým a útočným „ Baník“. Na Masarykovém náměstí jsou ze slavnostní tribuny s představiteli města a řadou významných hostů zdraveny jednotlivé přicházející delegace.Delegace se řadí před tribunou.

V následující hodině proběhne obřad od uvítaní účastníků 14.setkání starostou města a hornického spolku Stříbro,zazní slavností salvy ze středověkých mušket a po zaznění státní hymny a hornické hymny „Hornický stav budiž velebený“ zazpívaný Zlatíčky,následuje stříbrská polka a na ní navazující slavnostní projevy,předání hornického praporu starostovi města Stříbra od primátora města Jihlavy,dekorování celé řady spolkových hornických praporů standartami Hornického spolku Stříbro a pak již probíhá nejen na hlavním pódiu kulturní program až do večerních hodin,ale také v Klášterní zahradě,Městském muzeu,na radnici města a do půlnočních hodin i ve dvoře hornické hospody restaurace Zlatý Kalich zpřístupněné jen pro všechny oficiálně zaregistrované účastníky .Střídavě vystupuje po celý den asi dvacet hudebních a tanečních souborů a v prostorách historické budovy radnice probíhá „ procházka dějinnými obrazy“ doprovázená historickými scénkami divadla DIVOCH,ukázkami historických ostrostřeleckých akcí a akcemi pro dětí.A tuto skvělou atmosféru nám zpříjemňovalo krásné babí léto.Uvedené kulturní počiny byly doplněné výstavami jako chovatelů,minerálů aj.Zpřístupněných památek města byl atraktivní kostel Všech svatých zejména proto,že po dlouhé řadě let byla zpřístupněna kostelní věž sloužící se svými 50m jako rozhledna a ten kdo si odestál neustálou frontu si mohl dopřát vidět nádheru městečka a jeho okolí.Samozřejmě velký zájem byl o nádherně zrekonstruované terasovité kláštení zahrady a zejména o nově zrekonstruovanou a právě otevřenou Královskou štolu Prokop Myslím, že toto důlní dílo si přišli prohlédnout všichni naši účastníci zájezdu a můžu jen konstatovat „ klobouk dolů před výsledkem práce Hornického spolku ve Stříbře“.Památek stojící za návštěvu však bylo mnohem více.

Po dvanácté hodině se malá naše delegace KPHMO tvořená předsedou,místopředsedou a předsedy našich poboček zúčastnila ve velkém sále radnice slavnostního předávání prestižních cen „ČESKÝ PERMON 2010 „ .Cenu obdrželi v pěti udělovaných kategoriích držitelé nominování a uvedení již v Hornickém Zpravodaji č.III. 2010. Můžeme být jako Klub hrdí,neboť naše dlouholetá práce na účastí ochrany a zpracovávání kulturních hodnot dokumentujících historický vývoj hornictví především v našem kraji,pořádáním přednášek,besed,vydáváním publikací o hornictví a souvislostech s touto činností související a zprostředkováváním toho všeho veřejnosti si toto ocenění za svou dlouholetou činnost určitě zaslouží a také prezentuje navenek k veřejnosti formálně úspěch našeho snažení a v celostátním měřítku je to úspěch i pro naší OSTRAVU !!!

Také tento den jsme spokojeně zakončili v pozdních hodinách,plní nádherných dojmů a to po hlavním večerním hornickém průvodů městem s loučemi,bubny,prapory a za ohlušujícího rachotu bubnů, vyhrávajících hornických kapel a skotačících dětí v historických krojích atd. Mnozí naší členové vyfotili desítky snímků a snad je časem některý šikovný z nás zpracuje do podoby dokumentu a uvede v prezentaci naším členům.

Dopoledne poslední den zájezdu jsme využili prohlídkou památek města,předseda s několika členy se zúčastnil rozloučení na radnici města,kde také za naši delegaci poděkoval a starostovi města předal naší reprezentativní publikaci „TĚŽNÍ VĚŽE V PEROKRESBÁCH STANISLAVA VOPÁSKA „..

Stříbro Stříbro Stříbro
Rodan Broskevič Po převzetí ceny Pozvánka na 15. Setkání

Po slavnostním rozloučení na radnici jsme se ještě vyfotili s naším Permonem a v pohodě a spokojení ujížděli k domovu s pozvánkou na 15. Setkání hornických měst a obcí ČR,které se bude konat ve dnech 16.a 17.září 2011 v městě Chodov. Závěrem bych se ještě zmínil, že cestu zpět ,ale i do Stříbra nám zpříjemnil svým harmonikářským uměním pan Jiří Pěgřímek z Petřvaldu, takže náš zájezd a reprezentace Ostravy byla včetně kvalitního autobusu úspěšná a to také díky výborné přípravné fázi ,kterou zajišťoval předseda pobočky Petřvald pan Stanislav Žák,který se ze zdravotních důvodů nakonec nemohl zájezdu zúčastnit a závěrečnou realizaci zájezdu po něm převzal pan Karel Budín .Oběma tak vyslovuji za výbor Klubu i zúčastněné členy poděkování za dobrou přípravu a průběh reprezentativního zájezdu.

Petr Rojíček                       


[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
| Autor: Ing. Petr Rojíček | Vydáno dne 18. 11. 2010 | 4450 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server