Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 02.12.2023 do 09.12.2023

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

Zásyp Těžní jámy č. 2 na Barboře

Barbora

ODRA, o. z., s. p. DIAMO mimo jiné obhospodařuje lokalitu Barbora v Karviné – Doly, kterou odštěpný závod převzal roku 2004 od OKD, a. s., aby tady postupně v rámci útlumovému programu ukončil její činnost. V září roku 2005 byla provedena likvidace HVJ (hlavní výdušné jámy) a z důvodu přivádění čerstvých větrů do důlního pole Dolu Darkov (OKD, a. s.) byla udržována TJ č. 2 (Těžní jáma č. 2) až do konce února letošního roku. V souvislosti s likvidací HVJ v roce 2005 byly provedeny i přípravné práce pro likvidaci TJ č. 2, Barborakde byly vybudovány uzavírací hráze na všech patrech kromě patra devátého. Tímto patrem proudily již zmíněné čerstvé větry pro důlní pole Dolu Darkov.

Všechny přípravné práce probíhaly v souladu s projektovou dokumentací a technologickými postupy. V jámě se odstraňovaly nepotřebné kabely, části lezního oddělení a prvky výstroje náraží na již uzavřených patrech. Na povrchu před jámovou budovou byla připravena plocha pro obří skládku zásypového materiálu – kamene. V říjnu se začalo navážet kamenivo, aby před Vánocemi roku 2009 byla dovezena poslední část „haldy“ o hmotnosti 75 tisíc tun, což bylo téměř dvojnásobné množství potřebné pro zásyp předchozí jámy HVJ.

Barbora    Několik měsíců dopředu technici a dělníci střediska Důl ověřovali kompletnost a funkčnost pohonů i dalších uzlů pro zásypovou linku (hřeblový dopravník TH 601 a pásový dopravník TP 630). Na spojovacím překopu 9. patra mezi naší Barborou a Dolem Darkov bylo nutné také vybudovat uzavírací betonovou hráz. Pracovníci úseku ZBZS vyřešili zdánlivě složitou situaci bez „ztráty kytičky“. Veškerý materiál pro stavbu hráze a také celá parta se musela dopravovat na samotné místo přes Důl Darkov. Následovaly legislativní kroky a přistoupilo se k samotné stavbě hráze o objemu 27 kubíků betonu.

Vrásky na čele nám již delší dobu dělalo zajištění monitorovacího zařízení nezbytného při zásypu jámy, kdy je nutné sledovat hořlavé plyny v ovzduší a měřit hladinu zásypu. Během roku 2009 však firma ZAM Servis, s. r. o. požádala naši důlní organizaci o možnost provádět zkoušky v jámě pro komponenty, kdy vysokofrekvenční zařízení přenáší analogové a binární veličiny pro monitorování ovzduší a měření hloubky zásypu. Na základě zkoušek firma získala pro komponenty potřebné certifikáty. Komponenty taktéž splňují požadavky vyhlášek ČBÚ. Došlo k dohodě na pronájem těchto komponentů mezi ZAM Servisem a naším odštěpným závodem. Pracovníci střediska Důl zkonstruovali a vyrobili kompletní zařízení pro monitoring při zásypu jam, které obsahuje monitorovací sondu a další podpůrné prvky. Dnes již můžeme konstatovat, že pro monitoring bylo použito velice inteligentní zařízení. Pro nezasvěcené došlo k proměně jako mezi telefonem pevné linky a mobilem!

Barbora

Sjednal se pronájem mobilní tlakové stanice kapalného CO2, která tvoří po dobu zásypu nezbytný bezpečnostní prvek použitelný pro případnou inertizaci ovzduší v jámě.

Den zahájení zásypu byl stanoven na pondělí 15. 3. 2010. Jediný, kdo nám házel klacky pod nohy, bylo mrazivé počasí. Nepřetržitý mráz bránil dostatečnému ověření chodu pásového dopravníku a utvořil z haldy kamení jednolitý zmrzlý útvar. Panovala obava o jeho dávkování na dopravník. Mráz si užili i všichni, kdo sestavovali a připravovali zásypovou linku a vše potřebné pro zahájení zásypu. Buldozer, bagr, manipulátor i velkoobjemový nakladač byly připraveny přibližovat a dávkovat kamenivo na dopravník. Byly doladěny sestavy pracovníků pro nepřetržitý třísměnný provoz. Páteř týmu tvořili dělníci a technici střediska Důl doplněni o strojníky mechanismů ze střediska Povrch.

Zásyp TJ č. 2 na Barboře začal tak, jak jsme si stanovili. Osud jámy hloubené v letech 1940 – 1942 do hloubky bezmála 800 metrů se naplňoval. Třetí den dokonce ustoupil i mráz a halda se pomalu zmenšovala. Dílčí problémy se během zásypu sice vyskytly, ale byly průběžně odstraňovány, to byl další důkaz o týmové práci dělníků a techniků. Ostře se sledovala statistika o zásypu jámy. Kubíky a metry denního postupu v jámě byly tyto dny skloňovány skoro ve všech pádech. Na Velký pátek 2. dubna roku 2010 v 15:40 hod. spadl do jámy poslední kámen z celkového množství 75 tisíc tun. O nejsložitější proceduře zásypu se již mluví v minulém čase.

Barbora

Hlavní napětí opadlo, ale likvidace jámy má pokračování. Nyní následuje zaplnění posledních asi 20 metrů jámy. Bude tady uloženo 90 kubíků štěrku, 1150 kubíků cementopopílkové směsi a poslední vrstvu utvoří v ohlubňové zátce a povalu beton o objemu 480 m3. Toto jsou však úkoly na další měsíce.

Odštěpný závod ODRA dopsal tímto další kapitolu v útlumu ostravsko – karvinského hornictví.

Zdař Bůh!
Miroslav Ševčík

| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 07. 06. 2010 | 3089 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: DIAMO
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server