Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 09.06.2024 do 16.06.2024

Sekce KOMENTÁŘE
10.06.2024yeezy
10.06.2024YEEZY
10.06.2024yeezy v2

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 278 nalezených)

Informace

Zásobník plynu Rožná

Permonik

Máme ještě v paměti lednové zastavení dodávek zemního plynu z Východu vlivem sporu Ruska a Ukrajiny o platbě za dodávky zemního plynu. Země EU stejně jako Česká republika pochopily, jak moc jsou na ruských a ukrajinských monopolech závislé. Tato situace oživila politickou i odbornou diskusi o vybudování dalších plynových zásobníků na území České republiky.

Česká republika momentálně provozuje sedm podzemních zásobníků plynu o celkové kapacitě 2000 mil. m3 zemního plynu. Jedna z možností rozšíření kapacity stávajících zásobníků plynu je i stavba podzemního kavernového zásobníku zemního plynu Rožná – Rodkov.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 04. 11. 2009 | 3327 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

TECHNÉ OSTRAVA 2009 A UDĚLENÉ CENY

DK Poklad

Osmý ročník mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách TECHNÉ OSTRAVA 2009 se zaměřením na vědeckou spolupráci a cestovní ruch spojený s mezinárodním kolokviem na téma „ Ochrana technického a industriálního dědictví a možnosti jeho nového využití“ se opět konal ve dnech 21.až 23.října 2009 v DK POKLAD,s.r.o. v Ostravě-Porubě.Festival proběhl pod záštitou statutárního města Ostrava.

DK Poklad TECHNÉ OSTRAVA 2009

Asi se už stane tradicí, že den před slavnostním zahájením festivalu se náš Klub přátel hornického Muzea v Ostravě samostatně podílí na programu Festivalu a kolokvia.Letos jsme uspořádali setkání s návštěvníky festivalu s členy našeho Klubu,které zastupoval Zdeněk Dombrovský, Ladislav Bardoň a Petr Rojíček.Setkání se uskutečnilo pod mottem : „Setkávání hornických generací aneb vesele i vážně o hornictví“.V rámci besedy byly promítnuté i dva videodokumenty z „dílny“ Láďi Bartoně a také přečtena jedná z humorně laděných životopisných povídek Petra Schreibra ze souboru 44 povídek s názvem Ze života inženýra v šachtách OKR, jejichž vydání za finanční podpory Nadace OKD připravuje Klub vydat ve své ediční řadě „HORNICTVÍ VČERA,DNES A ZÍTRA“ ještě letos prosinci.“Setkání“ mělo kladnou odezvu u účastníků, z nichž někteří se s chutí zapojili do rozpravy a kterých bylo okolo čtyřiceti.I když převažovala starší generace,zaznamenali jsme i účast mladší generace. Zúčastění setkání také s překvapení ocenili jim bezplatně poskytnuté havířské občerstvení ve formě chleba se škvarkovým sádlem a čepovaným pivem( hrazeno z příspěvků sponzorů festivalu).


| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 10. 2009 | 2887 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Bývalý důl Dukla opět oživa.

Agregát

Jeden z objektů bude v souladu se záměry realitní skupiny RPG Real Estate, která má ve spolupráci s městem Haviřov připraveny projekt oživeni cele lokality, již brzy sloužit veřejnosti. Po zkušebním otevřeni pokračuji práce na zpřístupněni bývalého krytu civilní obrany, který bude prezentován jako technická památka.

Ve spolupráci s městem Havířov a občanským sdružením CO kryt Archa byl kryt opraven a počátkem září se do něj mohli podívat první návštěvníci.


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 25. 10. 2009 | 5475 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Řimbaba ve Vysoké Peci u Příbrami

Věž Řimbaby

Hornicko-selské muzeum na Dole Řimbaba ve Vysoké Peci u Příbrami

Obohutínské pouti, 26. července 2009, proběhlo v režii občanského sdružení Spolku Řimbaba, při příležitosti oslav 630 let vzniku obce Bohutín, slavnostní otevření úvodní expozice hornicko selského skanzenu na bývalém učňovském a školním Dole Řimbaba ve Vysoké Peci.

Vyvrcholila tak téměř tříletá iniciativa členů spolku při udržování hornických tradic, záchraně hornických památek, sběru a údržbě hornické techniky a realizaci hornicko selského skanzenu.

Odpolední akce, slavnostního průvodu, vysvěcení kapličky, otevření expozice hornického bytu, prohlídky areálu dolu a ohlubně jámy Řimbaba se zúčastnilo na 300 návštěvníků. Třešničkou na dortu bylo nabagrování prvního vozu opraveným důlním nakladačem NL 12 V. Důlních nakladačů je v hornických muzeích hodně, ale bagruje jen ten na Řimbabě.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 23. 10. 2009 | 3157 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Koksovna Šverma zatím uzavřena nebude

Šverma

Uzavření koksovny Šverma ohlášené na počátku léta bylo prozatím odloženo. Koksovna bude dále pokračovat v provozu s jednou koksárenskou baterií s roční výrobní kapacitou 400 tisíc tun.

Vlastníkem koksovny je společnost OKK z nizozemské skupiny New World Resources. Firma se tímto krokem snaží pružně reagovat na rostoucí poptávku po koksu v poslední době, na uzavření několika jiných koksárenských provozů v regionu a mírně pozitivní zprávy z ocelářského sektoru. Právě ocelárny patří mezi klíčové zákazníky OKK. I přes momentální zlepšení v poptávce po koksu zůstává výhled stále nejistý.


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 07. 10. 2009 | 2901 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hornická Příbram ve vědě a technice

Již 48. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice se koná v prostorách Divadla A. Dvořáka.

Slavnostní zahájení a úvodní blok přednášek se koná v úterý 13. října v 10 hodin v estrádním sále. V jeho předsálí bude od 8 hodin registrace, ubytování a informace pro účastníky. Sekce L - Legislativa zasedá na Malé scéně divadla, v úterý od 14 do 16 hodin. Sekce V - Věda a technika v hornictví začne jednat v úterý od 16 hodin na Malé scéně, kde její program bude pokračovat ve středu od 9 hodin, odpoledne od 14 hodin. Sekce T – Evropské hornictví, tradice a památky bude jednat v úterý od 14 hodin a ve středu od 9 hodin v přednáškovém sále, který najdete naproti estrádnímu sálu.
Do estrádního sálu se jde po prostředním schodišti budovy, Malou scénu najdete vlevo od tohoto schodiště.
Doprovodný program: Sympoziu předchází Setkání přátel nerostů, kamenů, šperků a fosilií, v sobotu 19. září od 9 hodin estrádním sále.

Přátelský večer se koná v úterý 13. října od 18 hodin ve foyer Divadla A. Dvořáka, vstup pro účastníky sympozia je volný.

Slavnostní hornický večer „Skok přes kůži“ se koná ve středu od 19 hodin v Sokolovně ve staré Příbrami, kdo označí svůj zájem na přihlášce má vstup volný.

Exkurze se konají ve čtvrtek 15. října, 1. okruh zamíří do hornické kovárny na Dole Vojtěch, 2. okruh zamíří do zlatonosného Jílového, prohlédnout si znovuobjevené štoly.

Součástí sympozia je zasedání mezinárodní sekce G – Geoetika. Ta svoje jednání zahájí již v pondělí od 13. hodin, jednat bude v malé zasedací místnosti DIAMO, s. p. o. z. SUL Příbram, také v úterý a středu. Většina přednášek a diskuze proběhne v angličtině. Podrobnější informace najdete na www.hpvt.cz| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 05. 10. 2009 | 2145 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hornictví a báňské záchranářství Indie II část

zachranaři
      Báňské záchranářství

Historie vzniku báňské záchranné služby v Indii sahá do počátků 20. století. První báňská záchranná stanice byla založena ve zlatorudném revíru Kolar Gold Fields v jižní Indii v roce 1923. V roce 2005 bylo v Indii provozováno 46 báňských záchranných stanic v uhelném hornictví a 6 v rudném hornictví. Indické báňské záchranářství převzalo z dob britské kolonizace britský záchranný systém přizpůsobený podmínkám současné Indie. Z britského systému převzala Indie držení domácí pohotovosti profesionálních záchranářů v bydlištích poblíž záchranné stanice. Četa báňských záchranářů čítá 6 záchranářů, tj. četaře, zástupce četaře a 4 záchranáři. Profesionální záchranáři sloužící na záchranných stanicích jsou delegováni z dobrovolných báňských záchranářů na dobu nejvýše pět let. Výběr provádí velitel záchranné stanice po dohodě s ředitelem dolu.


| Autor: administrator | Vydáno dne 03. 10. 2009 | 2941 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hornictví a báňské záchranářství Indie I část

Nosič

Těžba uhlí Indie trvale narůstá. V roce 2006 Indie vytěžila 437 mil. tun uhlí a zaujala tak třetí místo v celosvětovém žebříčku těžby uhlí. Současné indické hornictví jde směrem technického rozvoje a zvyšování produktivity. Přesto zůstává Indie rozvojovou zemí s 60 % gramotnosti a převažující ruční těžbou uhlí v hlubinném hornictví.

Uhelné hornictví Indie

Indie disponuje bohatými zásobami černého uhlí permského stáří a omezenými zásobami uhlí hnědého. Prozkoumané zásoby černého uhlí vystačí Indii při současném objemu těžby na více jak 200 let. Plytce uložená ložiska černého uhlí těžena z 85 % povrchově se nachází ve východní a střední Indii. Hlubinná těžba dosahuje hloubek v průměru 250 - 300 m pod povrchem.


| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 10. 2009 | 4737 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

K oltáři v hornickém kroji!

Svatba

Havírna není jen fáračky, horká polévka a špinavá práce. Jsou to také zvyky a tradice

V pátek 11. září si v karvinském kulturním domě řekli své „Ano“ šestatřicetiletý Stanislav Budin a ...letá Denisa Krumniklová. Ženich pracuje jako zámečník v přípravách na závodě ČSA Dolu Karviná, nevěsta na poště. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby si mladý pán neoblekl pro tuto mimořádnou příležitost – hornický kroj!

„Ne, opravdu nevím, že by se někdo v kroji ženil. Byl to můj nápad. Jsem horník a myslím si, že to k tomu prostě patří,“ řekl pro Horník Stanislav Budin. „Havírna to nejsou jen fáračky, horká polévka a špinavá práce. Jsou to také krásné zvyky a tradice, které bychom měli jako havíři ctít.“


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 29. 09. 2009 | 3552 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Průzkumné práce na odvalu Ema

Ema

Průzkumné práce na termicky aktivním odvalu Ema.

Odval Ema, častěji uváděn jako „halda Ema“ nebo „halda Ema-Terezie“, je jediný památkově chráněný odval v ostravsko-karvinském revíru. Nachází se na pravém břehu řeky Ostravice, v závěru známého Trojického údolí mezi bývalými doly Petr Bezruč (Terezie), Trojice a Michálka a jde o kuželovitý komplex odvalů bývalých dolů Terezie, Ema, Trojice a koksovny Trojice.

Vlivem přirozeného slehávání hlušin sice kužel poklesl již o více než 10 m od své původní výšky při ukončení navážky, kdy dosahoval 327 m. n. m., ovšem i přesto tvoří halda Ema nejvýraznější pohledovou dominantu středu Ostravy. Vrchol haldy, která je navíc nedaleko centra města i Ostravské ZOO, skýtá při příznivém počasí široký výhled na celou Ostravu a Podbeskydí. Vede na něj poměrně frekventovaná turistická stezka, jejíž povrch se na kuželu odvalu z dálky červená barvou prohořelé hlušiny. Na vrcholu haldy nikdy nebývá sníh a v teplých částech roku je porostlá teplomilnou stepní florou. V tělese odvalu totiž probíhají už několik desetiletí termické procesy a viditelné exhalace, které vyvěrají z puklin na povrchu kužele haldy, dělají Emu turisticky ještě přitažlivější. Halda bývá také cílem hledačů vzácných sekundárních nerostů.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 27. 09. 2009 | 4976 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Stála expozice obce Zastávka

Zastávka

Slavnostní otevření stálé expozice obce Zastávka.

Dovolujeme si Vás jménem Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska i jménem obce Zastávka srdečně pozvat na slavnostní otevření stálé expozice „Hornická obec Boží Požehnání – Zastávka“, které se koná v sobotu 26. září 2009 v 10 hod. v rámci tradičních zastáveckých slavností a regionální akce Hornický den. Expozice je umístěna v prostorách Dělnického domu (naproti zdravotnímu středisku).

Nová expozice mapuje historii obce Zastávka (dříve nazývané Boží Požehnání) od nalezení černého uhlí v 18. století až po dnešek. Tématicky se věnuje nejen hornické minulosti, ale i průmyslu, školství, společenskému životu a sportu. Projekt vznikl díky finanční podpoře Nadace LANDEK Ostrava a obce Zastávka, která expozici spolufinancovala a laskavě poskytla výstavní prostory v Dělnickém domě.

Vlastivědný spolek již provozuje stálou muzejní expozici Hornictví a energetika Rosicko-Oslavanska, která je umístěna v prostorách zámku v Oslavanech. Je tomu právě 10 let, kdy v roce 1999 byla tato expozice poprvé otevřena. Od té doby se několikanásobně rozšířila a Oslavany se staly vyhledávaným cílem turistů i zájezdních kanceláří.

Naším cílem není v Zastávce budovat rozsáhlé muzeum jako v Oslavanech, nicméně věříme tomu, že i malá obecní expozice se může stát vyhledávaným místem turistů, kteří spojí návštěvu zastáveckého muzea s jinými místy v regionu.

Za Vlastivědný spolek srdečně zdraví
                  Martin Horký,
   vedoucí pobočky v Zastávce a člen dozorčí rady

| Autor: Miloš Zárybnický | Vydáno dne 25. 09. 2009 | 1797 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

105 let havířského vysloužilce

Miksa

Starší než většina činných šachet našeho revíru je člověk, který v úterý 8. září v českotěšínském domově seniorů Slezské humanity s pýchou oblékal parádní havířský mundúr. A ten si Gabriel Miksa řečený Gabinek brává v poslední době jen ve výjimečných dnech. Tím ovšem jeho jubileum – 105. narozeniny – skutečně byly! „Kde mám bramborové placky?“ zaskočil oslavenec své okolí. Jeho oblíbený pokrm totiž na slavnostní tabuli čítající dort, řízek s bramborovým salátem a pět druhů koláčů chyběl. Šéfka domova Karin Musiolová slíbila, že se mu jich dostane hned druhý den. Gabinek prostě dobré jídlo miluje stejně jako posezení v altánku či legraci.


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 23. 09. 2009 | 2213 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Setkání horníků a hutníků ve Forbachu

Plánští horníci na Setkání horníků a hutníků ve Forbachu

Francie

Ve dne 27. a 28. 6. 2009 se ve francouzském městě Forbach, nedaleko německého Saarbrückenu, konalo setkání horníků a hutníků. Akci organizoval Spolek horníků Forbach k 50. výročí založení tohoto spolku.

Francie

Setkání se spolu s dalšími 23 spolky z Francie a Německa zúčastnili i zástupci České republiky. Organizace zájezdu se po dohodě ve Sdružení hornických a hutnických spolků ČR ujal Hornicko historický spolek Planá u Mariánských Lázní. Společně s ním se do Francie vydali také zástupci Cechu příbramských horníků a hutníků a Dechový orchestr mladých ZUŠ Tachov vedený kapelníkem p. Kadlecem. Naše dechová hudba zahájila setkání krátkým koncertem, o čemž ihned informoval místní nedělní tisk a ke hraní se dostala ještě ve večerním programu a potom samozřejmě v nedělním slavnostním průvodu.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 21. 09. 2009 | 1956 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Den na Landeku, desetitisícová návštěva

RPG Real Estate zařídila pro všechny volný vstup, spoustu atrakcí a v programu i Věru Špinarovou či MIG 21

Špinarová

Na deset tisícovek návštěvníků bylo během neděle 13. září v areálu Hornického muzea OKD. Přilákal je program „Den na Landeku“ připravovaný ve spolupráci s RPG Real Estate. Ta zařídila svým pracovníkům gratis malé občerstvení a úplně všem lidem pak volný vstup do areálu i na většinu trvalých či jen pro tuto příležitost připravených atrakcí.

„Pozvání bylo směrováno hlavně k našim nájemníkům a též zaměstnancům společnosti OKD. Těžko odhadnout, kolik jich přišlo, ale taková návštěvnost nás každopádně velmi těší,“ sdělil Petr Handl, mluvčí RPG RE. Cílem podle něj bylo „zpříjemnit lidem konec léta“ a zviditelnit Hornické muzeum. Na jeho nové dlouhodobé koncepci využití totiž pracuje i RPG RE.


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 19. 09. 2009 | 2773 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Pahorek - upomínka na starý odval

Po těžbě uhlí na Karvinsku vrací společnost OKD krajinu přírodě a lidem.

Odval

Název stavby Rekultivace území Křemenec je odvozen od místního názvu lokality Na Křemenci na rozhraní Karviné-Dolů, Doubravy a Orlové.

Odval

V prostoru severně od státní silnice I/59 Ostrava - Karviná, v sousedství bývalého Dolu Doubrava bylo v 80. letech využito poklesové kotliny k vybudování systému kalových nádrží sloužících jako čistírna odpadních vod pro veškeré odpadní vody ze závodu Doubrava. Nádrže dostaly název podle zaniklé osady Dembina, která musela ustoupit těžbě uhlí. Územím v minulosti protékala ve svém počátečním úseku Doubravská stružka, jejíž původní koryto je dnes skryto pod vysokými násypy hlušiny. Za pramen vodního toku Doubravské stružky je dnes považován zatrubněný výtok pod tělesem železniční vlečky Lazy - Doubrava nad areálem obalovny živičných drtí.


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 13. 09. 2009 | 2299 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server