Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 05.07.2024 do 12.07.2024

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

Průzkumné práce na odvalu Ema

Ema

Průzkumné práce na termicky aktivním odvalu Ema.

Odval Ema, častěji uváděn jako „halda Ema“ nebo „halda Ema-Terezie“, je jediný památkově chráněný odval v ostravsko-karvinském revíru. Nachází se na pravém břehu řeky Ostravice, v závěru známého Trojického údolí mezi bývalými doly Petr Bezruč (Terezie), Trojice a Michálka a jde o kuželovitý komplex odvalů bývalých dolů Terezie, Ema, Trojice a koksovny Trojice.

Vlivem přirozeného slehávání hlušin sice kužel poklesl již o více než 10 m od své původní výšky při ukončení navážky, kdy dosahoval 327 m. n. m., ovšem i přesto tvoří halda Ema nejvýraznější pohledovou dominantu středu Ostravy. Vrchol haldy, která je navíc nedaleko centra města i Ostravské ZOO, skýtá při příznivém počasí široký výhled na celou Ostravu a Podbeskydí. Vede na něj poměrně frekventovaná turistická stezka, jejíž povrch se na kuželu odvalu z dálky červená barvou prohořelé hlušiny. Na vrcholu haldy nikdy nebývá sníh a v teplých částech roku je porostlá teplomilnou stepní florou. V tělese odvalu totiž probíhají už několik desetiletí termické procesy a viditelné exhalace, které vyvěrají z puklin na povrchu kužele haldy, dělají Emu turisticky ještě přitažlivější. Halda bývá také cílem hledačů vzácných sekundárních nerostů.

      Odval se nachází v hornicky dlouhodobě využívané oblasti s existencí stařin řady důlních děl v jejím podloží. Odval byl využíván od roku 1920 do roku 1995 a mimo běžné karbonské horniny s vysokým obsahem spalitelných látek zde bylo uloženo i množství stavebního, komunálního a domovního odpadu, těsně po válce měly být v patě odvalu ukládány i sutě z rozbombardovaných domů.

Lokalitu negativně ovlivnila úzká spojitost s přilehlým odvalem dolu Trojice, na kterém došlo v šedesátých letech minulého století k samovznícení a požáru, který byl likvidován. Významné pak bylo i řešení záparu v části haldy Ema, kde hrozilo nebezpečí možného rozšíření na sousední starý odval v areálu dolu Petr Bezruč – tento stav byl řešen v 80. letech metodou sypání izolačních pásů na svah odvalu a vytvoření izolačního předělu mezi starým odvalem a Emou – na tomto prostoru byly následně prováděny rekultivační práce. Dle územního plánu města Ostravy je předpokládané využití zájmového území odvalu Ema charakterizováno jako území pro botanickou zahradu, arboretum. Záměr však dosud nebylo možné realizovat. Projevy stále probíhajících termických procesů jsou již desítky let patrné ve svahu centrálního kužele haldy Ema, v prostoru bývalého výložníku – opakované pokusy o sanaci centrálního kužele odvalu v minulosti byly totiž neúčinné. Zasažená část má plochu více než 2 tis. m2 a nacházejí se zde otevřené průduchy s výstupem horkých plynných emisí, jejichž koncentrace je značně proměnlivá v závislosti na atmosférických podmínkách.

Ema

Odštěpný závod ODRA převzal povinnost sanace lokality od OKD, a. s. v roce 2002. V roce 2003 byl zpracován variantní projekt průzkumu a monitoringu dané oblasti. Provedení průzkumu však bylo z titulu odvalu – technické památky povoleno pouze v omezené formě, v centrální části kužele a bez hloubkových vrtných prací. V roce 2005 byl projekt průzkumu a monitoringu odvalu v návaznosti na stanovené podmínky realizace přepracován a byla podána žádost o financování jeho realizace v rámci programu Revitalizace Moravskoslezského kraje. Po jeho schválení byl na sklonku roku 2006 vybrán zhotovitel prací (Stavební Geologie – Geotechnika, a. s.) a v únoru 2007 započaly průzkumné práce.

Cílem projektu byla realizace a vyhodnocení termických procesů na odvalu Ema v povoleném rozsahu, dvouletý monitoring termické projevů termické aktivity a stanovení časových změn ve sledovaných přípovrchových vrstvách tělesa odvalu. Termická aktivita byla sledována následujícím způsobem: opakovaná letecká termovize, sledování podpovrchových teplot v síti 10x10 m, sledování teplot v hloubi 3 m pod povrchem v síti 30x30 m a měřením koncentrací plynů CH4, CO2, CO v hloubkových sondách 30x30 m.

Dlouhodobým termickým monitoringem (březen 2007 – březen 2009) nebyly zjištěny výrazné změny teplot. Sledováním výskytu CO a CO2 byly zjištěny pravidelně se vyskytující koncentrace v místech zvýšených teplot. Směr převládajícího proudění větrů je prakticky rovnoběžný s linií povrchu bývalého výložníku, a tím pravděpodobně vyvolává sací efekt, který podporuje proudění vzdušin z hloubi odvalu na povrch. Samotný tvar odvalu, při existenci značné mezerovitosti uložených materiálů, ve kterých se velice snadno vytvoří rozsáhlé průduchy, umožňuje vznik komínového efektu – vzdušiny tak mohou být nasávány z poměrně široké oblasti.

Na základě formulovaných závěrů byla doporučena i následná opatření:
-  prostor v okolí exponovaných sond sledovat použitím speciálních monitorovacích jednotek s dálkovým přenosem dat k podání okamžité informace o termickém procesu,
- provést hloubkový vrtný průzkum do úrovně minimálně 25 až 30 m pod povrchem pro zjištění ohniska termického procesu (ideálně spojený s průzkumem stařin důlních děl v podloží),
- realizovat v oblasti rizikové plochy na povrchu odvalu (prostor bývalého výložníku a jeho bočních stran, kde se nachází turistická trasa na vrcholkužele) těsnící podpovrchovou vrstvu bez narušení terénu, tj. podpovrchovou injektáží; do doby realizace opatření nebo v případě, že nebude provedena těsnící podpovrchová vrstvy, zakázat vstup osobám na plochu odvalu, tj. zrušení turistické trasy na vrchol kužele odvalu Ema.

Závěry z provedeného průzkumu a monitoringu byly v červenci 2009 prezentovány za účasti příslušných zástupců státní správy i samosprávy na závěrečném kontrolním dni realizace projektu. V návaznosti na závěry tohoto projednání a na doporučení z inspekce OBÚ Ostrava, byly námi vyzvány ke společnému jednání zainteresované strany, včetně vlastníka pozemků RPG RE Land, s. r. o. Jednání ve věci rozsahu a způsobu zajištění realizace navržených doporučení a koordinace dalšího postupu v řešení problematiky termicky aktivního odvalu Ema má proběhnout v září tohoto roku.

Halda Ema je zároveň jedním z odvalů v současnosti zařazených do projektu „Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením“, který má být realizován v rámci řešení starých ekologických zátěží spolufinancovaných Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Životní prostředí v programovém období let 2007 až 2013. Postup prací pak bude záviset především na termínu a výši přidělené dotace. O postupu řešení likvidace staré ekologické zátěže – termicky aktivního odvalu Ema budeme opět informovat v návaznosti na závěry z jednání ve věci zainteresovaných subjektů a výsledky dalších prací.

Ing. Olga Gazdová

Navazující přednáška v Hornickém muzeu na Landeku v Ostravě dne 6.10.2009 v 15.00 hodin:
Ing. Petr Jelínek,Ph.D "Termicky aktivní odvaly v ostravské a petřvaldské dílčí pánvi OKR."

| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 27. 09. 2009 | 4980 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server