Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 03.06.2023 do 10.06.2023

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 277 nalezených)

Informace

Objeveny doly krále Šalamouna

Důl

Legendární doly krále Šalamouna možná opravdu existovaly, ale netěžilo se v nich zlato a diamanty, nýbrž měď. Oznámili to vědci z univerzity v San Diegu v Kalifornii, kteří ve spolupráci s jordánskými kolegy objevili v jižním Jordánsku pozůstatky po těžbě mědi z 10. století před naším letopočtem, tedy zhruba v době Šalamounova kralování.


| Autor: Rudolf Polák | Vydáno dne 11. 11. 2008 | 2663 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Komplexní řešení termicky aktivních odvalů

Ema

O tom, že termicky aktivní odvaly jsou velkým problémem pro ekologickou situaci širšího okolí, není jistě pochyb. O kvantifikaci a přesné pojmenování veškerých rizik z tohoto jevu pramenících se však zatím nikdo nepokusil. Zatímní hodnocení bylo vždy pouze na empirických podkladech.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zpracování komplexního materiálu s názvem „Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením“. Pro zajištění financování tohoto elaborátu bude připravena žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží.

Projektovou dokumentaci „Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO s. p., o. z. Odra“ zpracoval Ing. Josef Tomášek, CSc. ze společnosti Středisko odpadů Mníšek s. r. o. v srpnu 2008.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 07. 11. 2008 | 3455 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

UNG

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. pořádá ve svých prostorách
Datum a čas: čtvrtek 6. listopadu 2008 v 09:00 - 18:00

V rámci akce se uskuteční prohlídka laboratoří a dalších pracovišť ústavu a představení aktuálních témat výzkumu:

* technologie vysokorychlostního vodního paprsku
* mikroskopický výzkum geomateriálů a stavebních hmot, analýza obrazu
* laboratorní zkoušky mechanických vlastností hornin a geomateriálů
* metody matematického modelování v geotechnice
* monitorování a vyhodnocování přirozené a technické seizmicity na severní Moravě
* geodetická měření na poddolovaném území
* geomechanická měření in-situ
* zlepšování vlastností horninového masivu chemickými injektážemi
* infračervená spektroskopie, elektroanalytické metody
* termická analýza a termomechanická analýza

| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 10. 2008 | 2930 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hornické muzeum na dvorku v Luhově

MinimuzeumIvan Bulíček pracoval na o. z. TÚU, v Hamru na závodě odvodnění, kvůli brýlím se do šachty nedostal. Během pěti let vybudoval v Luhově, kousek za nádražím Brniště, cca 7 km od Stráže pod Ralskem, Hornické mini muzeum UD Hamr – Luhov.

Hejnic: Jak ses k tomu dostal?

| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 26. 10. 2008 | 4506 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Voda z bývalých dolů vytápí nizozemské město

Důl v nizozemském Harleenu

V době, kdy účty za paliva rostou velice rychle, vypadá objev rozsáhlých zásob horké vody zcela zdarma příliš dobře na to, aby to byla pravda. Ale přesto je právě horká voda tím, co ohřívá domy, kanceláře a obchody v nizozemském Heerlenu, píše deník The Times.

Heerlen, město v provincii Limburg, spustilo první geotermální elektrárnu na světě, která využívá vodu ohřívanou v hlubokých šachtách starého uhelného dolu. Ten je od sedmdesátých let uzavřený.

Holandské čerpání "bezplatné energie" je průlomem v moderních ekologických technologiích. Především tím, že využívá dědictví dolů, které množstvím vypuštěných emisí výrazně přispěly ke klimatickým změnám, píše deník The Times. "S hrozbou změn klimatu a stoupajícími cenami energií, si nikdo nemůže dovolit zůstat stranou," říká heerlenská radní Riet de Wit. "Dokázali jsme, že místní iniciativa může přinést místní řešení pro trvale udržitelný zdroj energie. A co víc, náš koncept může být uplatněn všude, kde jsou nevyužívané doly," dodala.


| Autor: Rudolf Polák | Vydáno dne 22. 10. 2008 | 2753 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Deputáty 2008

Jak to bude letos s deputátními příspěvky?
Na tuto častou otázku těch, kterých se to týká, je vcelku jednoduchá odpověď: Podle písemného pokynu generálního ředitele OKD Klause-Dietera Becka, který obdrželi na všech důlních VOJ, bude postup při výplatách deputátních příspěvků obdobný jako loni.

A koho se nárok na deputát z prostředků OKD týká?
Tzv. fakultativní (dobrovolný) deputátní příspěvek bude vyplácen společností OKD všem horníkům, kteří odešli do důchodu po 16. 1. 1992, a také vybrané skupině vdov. Vloni tato částka činila zhruba 3 100 000 Kč. Jde prakticky o tři skupiny poživatelů:


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 12. 10. 2008 | 2999 přečtení | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hornická Příbram ve vědě a technice

Již 47. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice se koná 14. až 16. října 2008. Změnilo se místo konání, ze „staré“ Příbrami se přesunulo na sídliště, do sálů Divadla A. Dvořáka, Příbram VII, Legionářů 400.

Slavnostní zahájení a společné zasedání všech sekcí začne v úterý 14. 10. v 10 hodin v kinosále divadla. Zde odpoledne a celou středu bude zasedat sekce S – Sanace, těžba a životní prostředí.

Vedle uranových lokalit, Ing. Jiří Jež se bude zabývat sanací oblastí Dolní Rožínka, Ing. Jiří Mužák sanací chemické těžby ve Stráži pod Ralskem a Ing. Jaroslav Švehla sanací úpravny MAPE Mydlovary, bude na programu sanace, rekultivace a zatápění Severočeské hnědouhelné pánve (Ing. Josef Halíř, Ing. Lukáš Žižka, RNDr. Řehoř, Ing. Jiří Kašpar), a rekultivace v OKR, které provádí s. p. DIAMO (Ing. Květoslava Hrubá). Dalším bodem je úložiště radioaktivních odpadů v ČR (RNDr. Jiří Slovák), využití opuštěných lomů (RNDr. Irena Smolová), sanační materiály, jejich monitoring a zkoumání (Ing. Petr Šašek, Ing. Pavel Schmidt, Ing. Jiří Mann) a laboratorní výzkum (Ing. Fedor Markovič, Ing. Ivan Landa, Ing. Markéta Sequensová).

Sekce L – Legislativa bude jednat v úterý odpoledne a ve středu dopoledne v Malé scéně divadla,.vchod je mezi schodištěm do divadla a schodištěm do restaurace. Přednášející z ČBÚ Praha, JUDr. Pavel Dvořák, JUDr. Vítězslav Urbanec, Ing. František Ondruš, Ing. Alexander Hykel, Ing. Jan Kaňka, Ing. Zinka Titzová a RNDr. Petr Šponar se budou věnovat pracovně právním předpisům a JUDr. Neklan Pacák a Ing. Martin Štemberka bezpečnosti práce a integrovanému záchrannému systému.

Sekce T- Evropské hornictví – tradice a památky bude zasedat v úterý odpoledne a celou středu v přednáškovém sále divadla, vchod jako do restaurace a v prvním patře vlevo.
Uvede: Krupka a cín (Alois Rittig), Česko-bavorský geopark (Ing. Rudolf Tomíček), Prokopská štola ve Stříbře (Karel Neuberger), Hornický region Krušnohoří (Ing. Petr Bohdálek), Zajištění Dolu Jeroným (tři kolektivy autorů). Další přednášky se týkají příbramského muzejnictví, 30 let hornické expozice (PaedDr. Josef Velfl), Vojna- expozice uranu (Mgr. Václav Trantina), Památky a osobnosti (Jaroslav Korbel), a evropského muzejnictví (PhDr. Miloš Zárybnický, Ing. Vratislav Procházka a Lubomír Procházka).


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 10. 10. 2008 | 2233 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Ostrava se zbavuje ropných lagun

laguny

Likvidace ostravských ropných lagun dospěla do další fáze. Ministr průmyslu Martin Říman totiž zahájil zkušební provoz stanice, která bude čistit podzemní vody. Z lagun už firma vytěžila několik tisíc tun kalů a vyrábí z nich palivo. Obyvatelé Heřmanic, kde měl původně stát mezisklad z kalů vyrobeného paliva, si mohou oddechnout. Po jejich odporu firma nakonec od tohoto úmyslu odstoupila. Všech 200 tisíc tun ropných odpadů musí sdružení firem odtěžit do konce roku 2010, pak bude probíhat čištění zeminy a podzemních vod.


| Autor: Rudolf Polák | Vydáno dne 06. 10. 2008 | 3097 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Černé uhlí jako zdroj energie pro lidstvo

Do roku 1966 bylo černé uhlí ve světovém měřítku největším dodavatelem energie. V tomto roce bylo předstiženo energií z ropy a v roce 1990 energií ze zemního plynu. V roce 2005 dodávalo černé uhlí ve světě cca 22 % primární energie.

Těžba černého uhlí ve světě podle údajů Spojených národů v milionech tun

| Autor: Karel Sliva | Vydáno dne 16. 09. 2008 | 2406 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

MĚDĚNEC

MěděnecŠTOLA MARIE POMOCNÉ NA MĚDĚNCI
Ivan Cáder z Měděnce: Na horách žít chceme, ale stát by nás měl podpořit Měděnec je starobylé, bájemi opředené a fantasticky položené městečko na hřebeni Krušných hor. Z vrcholu kopce Mědník je nádherný kruhový rozhled. Pan Ivan Cáder přišel do Měděnce za hornickou prací. Poslední funkční štola ale byla v roce 1992 uzavřena a tím tak skončila slavná hornická minulost místa. Protože s rodinou nechtěl odejít za jinou prací, ale chtěl žít na Měděnci, musel si najít jiné živobytí. Dnes provozuje restauraci Mědník, malé hornické muzeum, podílí se na vzkříšení symbolů hornické minulosti. Jako například Otevření šachty Marie Pomocené letos v květnu. Pan Cáder je velmi angažovaný a informaovaný člověk, se kterým je radost si povídat. A taky skvěle vaří J Zvláště Měděnecké kameny.

Více najdete na webu: ZNOVU OBJEVENÉ KRUŠNOHOŘÍ| Autor: administrator | Vydáno dne 14. 09. 2008 | 3293 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

OSMDESÁTKA VÍTĚZSLAVA HETTENBERGRA

Hettenberger       Přátelé mu říkají Víťo. Proto i já si Tě, Víťo, dovolím tak oslovit, abych Ti popřál především tolik potřební zdraví a stále stejný neutuchající životní elán, který jsi dosud rozdával a věřím, že i dále rozdávat budeš. Mnoho mladších Ti může závidět. Rád bych Ti poděkoval za práci, kterou jsi zejména v posledních letech vykonal pro náš Klub a jeho reprezentaci, ale i hornictví vůbec, především prostřednictvím přednášek pro veřejnost. Tvou angažovaností v tisku, rozhlase i v televizi. Rád bych Ti tímto poděkoval i za Tvou pomoc mně osobně při zajišťování činnosti Klubu, zejména v redakční radě při vydávání našeho Hornického zpravodaje, jehož jsi byl i nejčastějším dopisovatelem a seznamoval jsi naši členskou základnu poutavými informacemi, zejména z hornické historie. Ocenit chci i Tvou činnost při organizování pravidelných prosincových seminářů HM OKD, při záchraně starých důlních map a jejich prezentaci na seminářích a konferencích, při organizování setkání bývalých pracovníků dolů Hlubina a Jeremenko.

       Přijmi toto blahopřání i jménem všech členů našeho Klubu, kde máš hodně přátel. Ať Tě zdraví neopouští, ať nadále rozdáváš svůj životní optimismus, ať ještě dlouho obohacuješ činnost našeho Klubu. To vše za celý Klub i jménem svým Ti do další životní etapy přeje s pozdravem

Zdař Bůh                          
Zdeněk Dombrovský                 

 


| Autor: Rudolf Polák | Vydáno dne 23. 08. 2008 | 2058 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Huť Koněv

Koněv

Studenti architektury představili možnosti využití bývalé huti Koněv.

V areálu bývalé huti Koněv v Kladně se původně vyráběla ocel. Po krachu Poldi v 90. letech se ale přestala používat a historické industriální objekty chátrají. Podle odborníků by přitom rozsáhlý areál mohl mít lepší využití. Studenti architektury proto vytvořili návrhy, jak by se mohly objekty v budoucnu využít. Místo rozpadlých budov by zde mohl vyrůst například park, hudební klub nebo adrenalinové centrum. Kladenský magistrát ale s takovou realizací příliš nepočítá.

Radnice zatím opravuje silnice v areálu. Chce také odkoupit vápenné pece, které se letos staly kulturní památkou. O širší koncepci ale zatím vedení města neuvažuje. O areál se totiž dělí asi 160 soukromých vlastníků. Podle magistrátu proto nelze s bývalou hutí jako celkem nic udělat.

| Autor: administrator | Vydáno dne 15. 08. 2008 | 4534 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Co způsobila lidová píseň Rožnovské hodiny

RožnovV roce 1962 vystupovala v závodním klubu ROH Dolu Hlubina folkloristická skupina ze skotského Dolu Bowhill. Tím začala neformální družba a myšlenka uskutečnit vzájemné výměnné zájezdy ostravských a skotských horníků. K realizaci této myšlenky a k přípravě výměnného zájezdu došlo až v červnu 1968. Do Skotska odletěla čtyřčlenná delegace, kterou vedl tehdejší závodní Dolu Hlubina Ing. Rudolf Papala. Dalšími účastníky byli: člen hlubičské dechovky a strojník těžních strojů Oldřich Novák, tlumočnice pí Mathé a já, jako zástupce výboru závodního klubu. Naším úkolem bylo projednat podmínky výměnného zájezdu a prohlédnout místa a památky, které by účastníci zájezdu navštívili.

| Autor: Vítězslav Hettenberger | Vydáno dne 09. 08. 2008 | 3139 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Po starých dolech povede stezka

HřebečS tím nápadem přišli dva fandové do zvláštností krajiny Hřebečského hřbetu u Moravské Třebové. Ani ne po roce od chvíle, kdy o něm začali veřejně mluvit, se jejich sen významně přiblížil naplnění. Evropská unie dá skoro deset milionů korun na síť turistických stezek po bývalých dolech, haldách i muzeum někdejší těžby nad Moravskou Třebovou.

„Je to velmi zajímavý záměr, který přiláká turisty do regionu a zviditelní město. Zvýší se tak atraktivita tohoto geologicky významného území, což bude přínosem i pro okolní obce. Důlní stezky také napomohou propagaci mladějovské úzkorozchodné železnice,“ říká starosta města Josef Ošťádal. Úzkokolejka a její průmyslové muzeum totiž také připomínají dobu, kdy se v oblasti těžily žáruvzdorné nerosty.

| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 08. 2008 | 3446 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hedvika na plátně

BardoňHedvika opět září na filmovém plátně
Ztracený snímek se vrátil k autorovi po čtyřiceti letech

Život členů Klubu přátel Hornického muzea OKD dláždí každodenní starosti, ale také chvilky štěstí, pro které stojí za to žít a angažovat se v práci tohoto aktivního hornického spolku. Jednu z nich prožil nedávno amatérský dokumentarista Ladislav Bardoň, který připravuje pro KPHM Hornický videozpravodaj. Je spojena s nalezením unikátního filmového snímku, který přibližuje realitu a zejména život zaměstnanců petřvaldského Dolu Hedvika v letech 1964 – 1966.

| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 30. 07. 2008 | 1550 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server