Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 28.01.2023 do 04.02.2023

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

Komplexní řešení termicky aktivních odvalů

Ema

O tom, že termicky aktivní odvaly jsou velkým problémem pro ekologickou situaci širšího okolí, není jistě pochyb. O kvantifikaci a přesné pojmenování veškerých rizik z tohoto jevu pramenících se však zatím nikdo nepokusil. Zatímní hodnocení bylo vždy pouze na empirických podkladech.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zpracování komplexního materiálu s názvem „Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením“. Pro zajištění financování tohoto elaborátu bude připravena žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží.

Projektovou dokumentaci „Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO s. p., o. z. Odra“ zpracoval Ing. Josef Tomášek, CSc. ze společnosti Středisko odpadů Mníšek s. r. o. v srpnu 2008.Údaje o navrhovaném řešení:
     V rámci projektu je navrženo provedení analýzy rizik odvalů zasažených endogenním hořením, a to odvalů Heřmanice, Hedvika a Ema. Tyto odvaly jsou ve správě státního podniku DIAMO, odštěpný závod Odra a nacházejí se ve městech Ostrava a Petřvald, v katastrálním území Hrušov, Heřmanice (odval Heřmanice), Radvanice, Petřvald u Karviné (odval Hedvika) a Slezská Ostrava (odval Ema

Odval Heřmanice je založen na říční trase, na lokalitu navazuje lokalita Natura. Rozloha odvalu je 103,2 ha a jeho objem je 20 mil. m3. V tělese odvalu je zabezpečená uzavřená skládka nebezpečného odpadu, obsahující produkty z koksoven. Část odvalu je rekultivována a na části probíhá intenzivní endogenní hoření.

Hedvika

Odval Hedvika se rozkládá na 40,6 ha a jeho objem je 4,9 mil. m3. Je založen na rozvodnici, z části byla zasypána původní koryta drobných vodotečí. V areálu jsou identifikovány plochy endogenního hoření. Odval je z velké části rekultivován.

Odval Ema se rozkládá na 21,3 ha a objem odvalu je 2,6 mil. m3. Odval Ema byl založen v Trojickém údolí na potoce Burňa, který je nyní zatrubněn. Odval má formu dvou kuželů. Část zasažená endogenním hořením (projevy na povrchu) má plochu cca 2000 m2 a nachází se pod hlavním vrcholem. Statutární město Ostrava má zájem vytvořit zde zónu odpočinku a rekreace pro obyvatelstvo, jejíž součástí bude podle plánu sedačková lanovka ze zoologické zahrady. Odval je technickou památkou a je součástí turistické trasy.

Předpokládaný termín realizace je 02/2009 – 07/2010.
      Pro zajištění maximálně korektních podkladů pro žádost bylo z iniciativy DIAMO, s. p. svoláno jednání, na němž byly projednány nejen základní teze celého projektu, ale i konkrétní podklady žádosti o podporu. Celé akce se zúčastnili kromě profesních pracovníků s. p. DIAMO RNDr. Trojáčkové, Ing. Havelky, Ing. Jalůvky a Dr. Ing. Jelínka i pracovníci Ministerstva životního prostředí České republiky RNDr. Gruntorád, CSc. a Mgr. Vávrová, zpracovatel projektu Ing. Tomášek, CSc. a pracovníci servisních firem EUROVISION, a. s. a Allowance. Celé jednání mělo striktně pracovní režim. V první fázi byla předvedena prezentace širší problematiky termicky aktivních odvalů, za kterou následoval blok týkající se konkrétních lokalit projektu. Následovala prohlídka předmětných zájmových prostorů, při níž byly zodpovězeny konkrétní dotazy. Po exkursi jsme opět zasedli k jednacímu stolu a probírali teď již zcela detailně některé části projektu. Po diskusi byly přijaty některé dílčí změny, doplnění vlastní dokumentace a doporučení týkající se postupu při vyřizování žádosti. Obecně lze konstatovat, že byl zcela naplněn účel, se kterým bylo jednání zorganizováno. Je třeba poděkovat zejména pracovníkům MŽP, jejichž aktivní přítomnost umožnila zefektivnit přípravu dokumentace a tím časově optimalizovat proces podávání žádosti.

Předpokládáme, že se tímto projektem odstartoval komplex prací, který směřuje k odstranění nevyhovující situace termicky aktivních odvalů. Na základě vyhodnocení údajů, které vyplynou z analýzy rizika, bude stanoven další postup, na jehož realizaci bude zpracován navazující projekt a dále žádost na jeho financování z prostředků EU.

                       Dr. Ing. Petr Jelínek

| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 07. 11. 2008 | 3417 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: DIAMO
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server