Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 15.06.2024 do 22.06.2024

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

O klubu
O klubu Historie klubu Zakladatel 20 let KPHMO 25 let KPHMO 
Výstava 2016 Zápisy ze schůzi Ostravské doly

Hornický spolek Klub přátel hornického muzea v Ostravě - zkráceně KPHMO je zájmovým a dobrovolným odborným zapsaným spolek. KPHMO byl založen v roce 1988 a v současné době působí v Ostravě-Petřkovicích a pobočkách v Karviné a Havířově. Sídlo Klubu je v prostorách Landek Parku s hornickými expozicemi na adrese Pod Landekem 64,725 29 Ostrava-Petřkovice. 

Cílem Klubu přátel hornického muzea v Ostravě je sdružovat zájemce o hornictví a hornickou historii za účelem aktivní účasti a spolupráce na kulturní, dokumentační, vydavatelské, vědeckovýzkumné a výchovné činnosti. 

a)  Podílí se na odborné a průvodcovské činnosti expozic hornického muzea v Landek Parku,Dolu Hlubina a Dolní oblasti VÍTKOVICE v Ostravě. Podporuje sbírkovou činnost hornických artefaktů a usiluje o ochranu a záchranu kulturních hodnot dokumentujících historický vývoj hornictví především v ostravsko-karvinském revíru.
b) Organizuje, připravuje a pořádá samostatně nebo ve spolupráci s vhodnými partnery odborné přednášky, semináře a konference, tematicky zaměřené na problematiku českého i světového hornictví a industriálního dědictví. Spolupracuje také při objasňování historického vývoje uhelného hornictví v ostravsko-karvinském revíru a to po stránce technického rozvoje, hospodářských vztahů i sociálního vývoje.Dle svých možností se v této oblasti věnuje i jiným uhelným či rudným revírům v ČR. 
c)  Pořádá přednášky, besedy, vycházky, exkurze, tematické zájezdy včetně zahraničních, soutěže a jiné kulturní a výchovně-vzdělávací akce jak pro své členy, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti včetně žáků základních škol,studentů středních a vysokých škol. 
d) Podílí se na ochraně kulturních hodnot a hornických technických památek, zejména v Moravskoslezském kraji. 
e) Spolupracuje s výrobními i nevýrobními podniky a firmami, projektovými a vědeckými institucemi, školami s hornickým zaměřením, báňskými úřady i resortními ministerstvy, kulturními institucemi a občanskými sdruženími v České republice.Dlouhodobě úzce spolupracuje s Nadací Landek Ostrava.
f)  Spolupracuje s obdobnými zájmovými organizacemi, hornickými muzei a odbornými školami v zahraničí. 
g) Vydává publikace o hornictví, hornické technice a historii a všeobecných otázkách souvisejících s hornickou činností.vydává publikace s jinou tématikou na základě schválení ve výboru Klubu. 

 Členství v Klubu je založeno na zásadě dobrovolnosti, vědomého souhlasu a zájmu plnit společenské poslání Klubu a to: 

a) Individuální: Individuálním členem Klubu se může stát každý občan České republiky starší 16 let, který má aktivní zájem o činnost Klubu. Jeho členem se může stát i cizí státní občan, který projevuje zájem o spolupráci s Klubem . 
b) Kolektivní: Kolektivním členem Klubu se mohou stát výrobní i nevýrobní organizace, společenské instituce, vědecké ústavy, školy, muzea a jiné právnické osoby včetně zahraničních. Kolektivní člen Klubu je zastupován odpovědným pracovníkem příslušné organizace na základě pověření jejím vedením. 
c)  Čestné: Význačným hospodářským, kulturním a pedagogickým pracovníkům, případně i jiným, kteří se zasloužili o rozvoj vědecké a odborné činnosti v hornictví a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě může být uděleno čestné členství. Čestné členství může být uděleno i řadovému registrovanému členu Klubu jako ocenění za mimořádný osobní přínos pro činnost a rozvoj Klubu. 

Ing.Petr Rojíček 

předseda

21.1.2009 - Poděkování ­ prezidenta

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server