Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 07.06.2024 do 14.06.2024

Sekce KOMENTÁŘE
10.06.2024yeezy
10.06.2024YEEZY
10.06.2024yeezy v2
09.06.2024jamesnextbatch

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 278 nalezených)

Informace

Změna na ČBÚ


Makaria střídá Pěgřímek

Novým předsedou Českého báňského úřadu (ČBÚ) se od 1. dubna stal Ivo Pěgřímek (43). Do funkce ho minulý týden jmenovala vláda.

Dosavadní předseda ČBÚ profesor Roman Makarius (69) odchází na vlastní žádost kvůli věku. „Jsem připraven i po odchodu z funkce dát státním orgánům k dispozici své zkušenosti z více než padesátiletého působení v hornictví,“ napsal Makarius v abdikačním dopise premiérovi Mirku Topolánkovi. Ivo Pěgřímek vystudoval hlubinné dobývání ložisek na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě (1983 až 1987), o deset let později si na VŠE v Praze doplnil manažerské vzdělání.

| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 10. 04. 2008 | 4432 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Vzpomínka na Jiřího Majera

Majer

PhDr. Jiří Majer, CSc.

25. 11. 1922 – 3. 2. 2008Zemřel český montánní historik mezinárodního věhlasu. Zabýval se dějinami vědy a techniky, jeho přínos je významný hlavně v hornictví a hutnictví. Byl účastníkem protifašistického a třetího odboje. Pracoval v Národním technickém muzeu v Praze, od roku 1955 byl vedoucím jeho hornické sekce. Přednášel na našich a zahraničních vysokých školách, byl členem prezídia České společnosti pro dějiny věd a techniky, v tomto oboru zastupoval republiku při komisi UNESCO. Spolupodílel se na založení hornických muzeí v Mostě, Příbrami, v Jílovém u Prahy, v Sokolově, v Jáchymově, 3. odboje v Příbrami a památníku Vojna a 3. odboje v Jáchymově. Výrazně se podílel na knize Rudné a Uranové hornictví České republiky a dlouhé řadě dalších českých, německých, anglických publikací z oboru hornictví a hutnictví. Sám vydal dlouhou řadu odborných knih, například Dolování stříbra na Příbramsku v 16. století (1955), Těžba cínu v Slavkovském lese v 16. století (1970). Své rozsáhlé znalosti shrnul v knize Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2004), zachycující tento obor od úsvitu dějin do současnosti. Zde popsal vývoj českého hornictví v mezinárodním kontextu, postupný rozvoj techniky a vědy, včetně společenských a sociálních vazeb. Jsou to z havířského pohledu viděné národohospodářské dějiny Českých zemí.

PhDr. Jiří Majer žil v Podlesí a v Praze, byl členem spolku Prokop, rád se zúčastňoval jednání historické sekce Hornické Příbrami. Byl to skromný, vstřícný člověk, který pomáhal mladším adeptům hornické historie.

Jeho obsáhlé dílo bude sloužit dalším generacím. Čest jeho památce.

| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 23. 03. 2008 | 1719 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

* URGP 1

Vydáno dne 20. 03. 2008 (2999 přečtení)

Právě vychází nové číslo hornického odborného měsíčníku Uhlí, Rudy, Geologický průzkum.
Z obsahu:
Slovo má Ing. Zdeněk Osner, předseda ZSDNP.
MND, a. s., Hodonín, Ing. Milan Piškula: Plánovaný nehavarijní zásah na sondě Hrušky.
VÚHU, a. s., Most: Ing. Michal Řehoř, Ing. Tomáš Lang a Ing. Lukáš Žižka: Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví na ostrově Borneo. Energie, stavební a báňská, a. s.,
Ing. Josef Krátký: Vedení podzemních děl v souvislé městské zástavbě. SD, a. s.: Systémové změny v Severočeských dolech Chomutov, a. s.,
a Fórum o výrobě elektřiny z uhlí v Ženevě. Ing. Jaroslav Jiskra: Řešení následků historické důlní činnosti na Karlovarsku. Ing. Zdeněk Adamec a Ing. Karel Novotný: Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Šverma v Žacléři.
RNDr. Kaláb, Ing. Jaromír Knejzlík a RNDr. Eva Hrubešová: Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti.
Dále jsou v čísle pravidelné rubriky Z domova, Hornické tradice a Aktuálně.

Tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Informace

Exponáty přibližují dopravu i havířinu

Před deseti léty se zrekonstruovaná bývalá farní budova kostela Sv. Jindřicha v Petřvaldu stala jednou z poboček Muzea Těšínska. Uhlí V objektu je otevřena stálá expozice Tradice hornictví na Karvinsku a neméně zajímavá výstava tramvajové dopravy, spojující ostravskou a karvinskou část.

Řada fotografií a dokumentů podává svědectví o výstavbě a provozu převážně tratí o rozchodu 760 mm, ale i 1435 mm v ostravské části regionu. Z tramvajových exponátů si lze mj. prohlédnout řídicí kontrolér, dobové uniformy, jízdní řády z dob provozu doplněné dnes již velmi cennými mapami a další předměty.

| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 03. 2008 | 1832 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Zajištění starých důlních děl na vrchu Slepetné u Hradce nad Moravicí v Moravskoslezském kraji

Jak jsme již informovali čtenáře v článku Těžba stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině, provádějí pracovníci odboru bezpečnosti hornické krajiny z Kajlovecodštěpného závodu ODRA na Ostravsku činnosti zajišťující bezpečnost území ovlivněného negativními účinky starých důlních děl. V rámci montánní turistiky prozkoumali naši technici také oblast ranně středověkého důlního okrsku Slepetné nedaleko Hradce nad Moravicí. V tomto prastarém důlním poli bylo podle historických faktů vyhloubeno údělnými knížaty z rodu Přemyslovců několik šachtic. Při průzkumu na jaře v roce 2007 byl na Slepetné, ve svahu pod starými těžebními jámami, objeven malý otvor, umožňující volný vstup do podzemí. Také přímá svahová úžlabina, vedoucí od objevené díry k nedalekému odvalu, něco naznačovala. V historické zprávě z roku 1772 českého báňského odborníka, důlního rady Antonína Lembergera, byly výskyty starých jam a štol v blízkosti vrchu Slepetné zmiňovány. „Díra do země“ slibovala objevení starého důlního díla!
Pro bývalé karbonské horníky nebyl vstup do podzemí žádným problémem. Byla zde následně objevena mimořádná báňská technická památka – horizontálně ručně ražená štola délky 30 m.
Štola byla při nálezu částečně zatopená a měla pravděpodobně z podsednutí odvodnit staré stříbrné dobývky vyhloubené v 10. a 11. století. Podle historických pramenů získaných z Matice slezské v Hradci nad Moravicí ji nechal razit v roce 1529 nejvyšší horní hejtman Českého království Kryštof z Gendorfu. Štola však nebyla, z důvodů nám neznámých, dokončena. Zjištěná štola Kajlovec, jak zní její současný název, a 5 starých jam na vrchu Slepetné jsou opuštěná důlní díla.

| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 03. 2008 | 8716 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Obnova Národní kultůrní památky Důl Hlubina

Vizualizace Národní kulturní památky – Dolu Hlubina


Hlubina O postupující obnově areálu Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě, který je ve správě DIAMO, s. p., odštěpného závodu ODRA v Ostravě, naše čtenáře pravidelně informujeme již od roku 2002, proto jsme rádi, že kromě postupu stavebních prací je můžeme seznámit i s další činností související se záchranou této světově jedinečné kulturní technické památky.

V měsíci prosinci 2007 a lednu 2008 byla v Praze v Národním technickém muzeu a v Ostravě na o. z. ODRA prezentována projektovaná podoba areálu Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě (dále NKP Hlubina) po plánované obnově pod názvem „Vizualizace Národní kulturní památky – Dolu Hlubina“. Odborné veřejnosti a dotčeným orgánům a organizacím a taky zástupcům tisku tak byla poprvé představena budoucí trojrozměrná podoba areálu NKP Hlubina zpracovaná na základě schválené projektové dokumentace.

Samotná myšlenka zpracovat vizualizaci areálu Dolu Hlubina po obnově iniciovaná vedením o. z. ODRA již v roce 2006 našla na počátku roku 2007 odezvu u partnerů NADACE LANDEK OSTRAVA a Statutárního města Ostrava a především na základě jejich finančního příspěvku mohl celý projekt vizualizace vzniknout. Pro zpracování vizualizace byla ve výběrovém řízení vybrána firma Ing. Leo Chřibek.

| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 03. 2008 | 12266 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

* MIROSLAV ŠEVČÍK VYSTAVOVAL

Vydáno dne 03. 03. 2008 (4902 přečtení)

SanfraciskoBlíží se hezké počasí příroda se probouzí, proto opakujeme článek z loňského roku.

Na výletě, na dovolené si mnozí z nás fotíme místa, která se nám líbí, nebo jsou svým způsobem zajímavá. To proto, abychom se pak mohli zastavit nad fotografií a připomenout si nejeden hezký okamžik.

Vášeň k fotografování zúročil ve své první výstavě náš zaměstnanec na o. z. ODRA Miroslav Ševčík. Výstava s názvem „Něco málo z Kalifornie“ se konala od 4. do 26. října v galérií Maryčka v havířovském Kulturním domě Petra Bezruče. K vidění byly barevné fotografie formátu 40 na 60 cm pořízené ze dvou cest po západě Spojených států.

Celá tisková zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Informace

HISTORIE SPOLKU KROJOVANÝCH HORNÍKŮ DO ROKU 1948

Spolek krojovaných horníků byl hornickou, zájmovou, apolitickou organizací s posláním propagace svého mateřského závodu na zachování slavných hornických tradic a zvyků v hornickém regionu.

Spolek se zásadně nezapojoval do sociálních střetů, už i z toho důvodu, že v řadách spolku stáli vysoce postavení úředníci, dozorci a hospodářští činitelé existenčně i kariérně vázáni na příslušnost k mateřskému závodu a uhelné těžební společnosti. V našem případě k Dolu František, ředitelství kamenouhelných dolů hraběte Larische Mönnicha v Karviné!

Jedna z priorit spolku byla charakteristická hornická solidarita s bratrskými spolky ze sousedních dolů, dále s místními hasiči a vojenskými veterány.

Původně byl spolek pouze pánskou hornickou organizací. Ozdobou a chloubou každé šachty a spolku byla nepochybně hornická dechová kapela, která se těšila ve své době velké oblibě a její členové nevšedními úlevami a výhodami v zaměstnání.

| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 03. 2008 | 3162 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

* Setkání hornických a hutnických spolků ČR

Vydáno dne 28. 02. 2008 (1833 přečtení)

Brokárna    Dne 22. listopadu 2007 se ve Stříbře v pivovaru „U Rybiček „ uskutečnilo plánované setkání představitelů hornických a hutnických spolků ČR. Jednání probíhalo pod záštitou Hornicko – historického spolku ze Stříbra. Mezi váženými hosty setkání byl prezident Evropských hornických a hutnických spolků (VEBH ) pan Arno Jäger a místostarosta města Stříbra pan Pavel Toth. Předsedající Ing. Miroslav Šťastný řídil průběh celého jednání s bravurou sobě vlastní. Projednali se připomínky k vyhlašování čestných Permonů, tj. ocenění pro jednotlivce a spolky či jiná sdružení, kteří se v uplynulém období výrazně zasloužili o povznesení zašlé slávy českého hornictví. Jednalo se rovněž o budoucím názvu sdružení českých spolků, kolegové z Mostu nás seznámili s předběžnými přípravami na 12. setkání hornických měst a obcí v září 2008 v Mostě. Projednávala se další věcná stanoviska , která jsou spojena s naší činností. Připravuje se kalendář akcí na rok 2008.

     Hostitelé ze Stříbra si dovolili ocenit významnou úlohu pana Arno Jägra při stmelování hornicko hutnických spolků v rámci evropské unie udělením „stříbrského záslužného kříže II. stupně „. Pan David Ryba obdržel od jednotlivých hornických spolků malé drobné pozornosti pro další dovybavení pivovaru, který je vyzdoben hornickou tématikou ( švancara, model velkostroje, kniha o hornických lampách atd. ). Konečnou tečkou za naším jednáním byla prohlídka pivovaru a následně se všichni účastníci podívali do královské dědičné štoly Prokop, kde jsme se jim mohli pochlubit dokončením další etapy elektroinstalace štoly v celkové délce již 500 m.

     Poté jsme se v dobré náladě rozjeli do svých domovů s tím, že příště se potkáme v jihočeském Rudolfově.

     Za pořádající hornický spolek Vás v krátkosti seznámil.

 „ Zdař Bůh „Karel Neuberger              
místopředseda hornického spolku


Tisková zpráva | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Informace

HORNICKÉ ŽERTOVÁNÍ

Revírník větrání fáral výdušnou chodbou, kde měl partu starších havířů na zmáháni. Už z dálky slyšel zoufalé volání: Tys mě zabil, tys mě zabil." Spěchal proto na místo a tam zjistil obvyklou situaci. Jeden z havířů zaháněl stojku, kladivo vypadlo z násady a udeřilo druhého havíře do hlavy. Ten teď seděl pod štusem, hlavu v dlaních a naříkal: .Tys mě zabil." Revímík mu stlačil bouli na čele sekerou na plocho a začal psát lístek, aby ho narážeči předčasně vydali na povrch k dalšímu ošetření. Postižený ale zaškemral: „Paně stajger, dišo ni, ale jutro bych tak ten lístek moc potřeboval."

To bylo tenkrát, kdy se díky jedné knížce spisovatele Ludvíka Součka rozšířila fáma o zvláštních vlastnostech tvaru pyramidy. I v takové maketě, zhotovené z lepenky přesně podle daných rozměrů, se dlouhou dobu dají uchovávat organické látky bez poškození, anebo obyčejná žiletka domácí výroby prý po týdenním pobytu v takové pyramidě získává vlastnosti nejlepších zahraničních žiletek, se kterými když se člověk holí, tak ani nic necítí.

| Autor: administrator | Vydáno dne 24. 02. 2008 | 1600 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Odešel náš kamarád...

Dne 27.prosince 2007 náhle opustil naše řady dlouholetý báňský odborník Ing.Viktor Vrtal. Rozloučili jsme se s ním v sobotu 5.ledna 2008 v kostele v Ostravě Zábřehu.

Narodil se 16.1.1932 a své mládí prožil v početné rodině na Českomoravské vysočině. V roce 1947 nastoupil do učení za horníka na tehdejším Dole Generál Svoboda v Ostravě Přívoze. Po vyučení se dále vzdělával a v roce 1957 ukončil studium na Vysoké škole politických a hospodářských věd Praze. Celý svůj život zasvětil hornictví a dlouhá léta až do důchodu pracoval na Báňských projektech v Ostravě. Mezi hornickou veřejností je známa jeho publikační činnost ekonomického zaměření v odborném tisku i jeho občanské aktivity.

My, horničtí vyučenci, jsme si vážili jeho kamarádské a dobrosrdečné povahy. Vždy iniciativně a obětavě pomáhal při organizování srazu vyučenců na Landeku a také se pravidelně zúčastňoval akcí našeho Klubu přátel hornického muzea. Dovedl poradit, pomoci, povzbudit i pobavit. Ještě 4.prosince byl na Barborku na Landeku mezi námi.

Zdař Bůh

Za vyučence a kamarády z Klubu přátel hornického muzea

Josef Vilím


| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 02. 2008 | 1587 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Novinář svlékl hornický dres

Po Novém roce se ze stránek Horníka vytratily články podepsané jménem VidličkaLibora Vidličky, dlouholetého redaktora tohoto týdeníku.

S bývalým redaktorem Horníka Liborem Vidličkou o žurnalistice a vztahu k báňské historii.

Na důvody jsme se zeptali přímo našeho kolegy.
„Pokud se vyjádřím sportovní terminologií, vydavatel Horníka mi neprodloužil angažmá. O důvodech ani lidech z OKD i mimo firmu, kteří stáli v pozadí celé věci, nechci hovořit. Jsem zvyklý říkat věci do očí. A Zdař Bůh přece není Blesk.“

| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 02. 2008 | 2480 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

* O těžbu v Beskydech se vede tichá válka

Vydáno dne 10. 02. 2008 (2670 přečtení)

Halasné šermování pomyslných zbraní ve sporu o více než 800 miliónů tun černého uhlí pod Beskydami vystřídala tichá válka, která však může mít dalekosáhlejší následky než petice či dohadování přes média.

Frenštát Sdružení Naše Beskydy se už řadu měsíců připomínkami podílí na chystané novele horního zákona, která by zcela změnila podmínky fungování těžařů na Frenštátsku. Ostravsko-karvinské doly však také daly připomínky a návrh novely považují za nekvalitní.

Sdružení, jehož členové vedou i radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Trojanovicích na Novojičínsku, se například snaží, aby existovala časová lhůta od stanovení dobývacího prostoru do povolení těžby.

Celá tisková zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

* O nás v novinách DIAMO

Vydáno dne 06. 02. 2008 (2882 přečtení)

DIAMO Internetový Hornický klub
Naši redakci kontaktovali mladí, ale velmi šikovní kolegové z Ostravy. Podívejte se na jejich stránky www.hornicky-klub.info. Jeho bezplatným členem se může stát každý, kdo se přihlásí e-mailem. Hornický klub je majitelem Hornického muzea OKD v Ostravě. Stránky jsou hlavně zaměřeny na hornické dění na Ostravsku. Najdete tu kompletní přehled dolů na území Ostravy, příběhy krajánků, hornické pohlednice, vydané hornické publikace, ostravacky slovníček, atd. Informuje o důlním neštěstí na Ukrajině, o hloubení nového uhelného dolu ve Polsku, a o různých akcích a výstavách. Jednou z posledních zachycených akcí je záznam odstřelu těžní věže Dolu Doubrava, najdete tu také některé články, převzaté v z našich novin. www.hornicky-klub.info má velmi dobrou grafiku, přináší řadu zajímavostí i mimo klasickou horničinu, čímž oslovuje širší veřejnost.

Celá tisková zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Informace

O uranu v českých dějinách

Uran v českých dějinách se jmenuje nová stálá expozice, která byla slavnostně uranotevřena 3 října 2007, v areálu Památníku Vojna Hornického muzea Příbram. Výstava seznamuje zájemce s vývojem uranového hornictví v průběhu posledních dvou století a s jeho různými vlivy. „Vznikl expoziční projekt, který dosud nebyl v České republice ani v zahraničí v takovémto rozsahu komplexně zpracován. Autorem scénáře expozice je jeden z nejvýznamnějších českých báňských historiků Jiří Majer,“ uvedl ředitel příbramského muzea Josef Velfl.

Příbramské uranové ložisko bylo otevřeno po 2. světové válce právě šachtami, mezi kterými se nachází i současný Památník Vojna. Na Příbramsku se těžilo v letech 1948 až 2001 a region se zařadil mezi nejvýznamnější ložiska Evropy i světa. „Výsledkem náročné práce v podzemí, při které byli po únorovém převratu roku 1948 nasazeni proti své vůli také političtí vězni, bylo vyhloubení 23 kilometrů jam, 2188 kilometrů chodeb,“ popisoval Velfl.

| Autor: administrator | Vydáno dne 27. 01. 2008 | 2276 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server