Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 07.06.2024 do 14.06.2024

Sekce KOMENTÁŘE
10.06.2024yeezy
10.06.2024YEEZY
10.06.2024yeezy v2
09.06.2024jamesnextbatch

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 278 nalezených)

Informace

Hornické spolky u slovenského prezidenta

Na pozvání Sdružení banických a hutnických spolků Slovenska se představitelé Hornického spolku ve Stříbře (Radek Strankmüller a Karel Neuberger) zúčastnili ve dnech 19. a 20. ledna 2010 setkání u prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče.

Delegace hornických spolků a báňské komory byla velmi vřele přijata v prezidentském paláci při cca 40 minut trvající audienci. Po úvodních projevech pana prezidenta a předsedy sdružení Ing. J. Malchárka byla volná zábava. Pan prezident se pozdravil s každým účastníkem osobně.


| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 04. 2010 | 1848 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hornický večerní pochod městem Stříbrem

V sobotu 6. 2. 2010 připravili členové hornického spolku ve Stříbře večerní hornický průvod městem k hornickému skanzenu. Pochod se konal ve dvouroční periodě. Již od 17 hod. vyrazil hornický prapor za doprovodu bubeníků z Tamboru Nepomuk městem, aby svým vystoupením upozornili obyvatele města na připravovanou akci. V 18 hod. se horníci se všemi svými příznivci a hosty sešli před Kalichem, aby se vydali na společný pochod.

Do kroku hrála stříbrská Amátovka. V pravém zimním počasí se seřadil dosti početný houf horníků, stříbrských ostrostřelců, permoníků z místní mateřské školy a návštěvníků, který za podpory bubeníků vyrazil k hornickému skanzenu. Odhaduji návštěvu na neuvěřitelných 400 lidí. V hornickém skanzenu bylo připraveno pro zahřátí občerstvení od fy Catering Klepsovi.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 31. 03. 2010 | 2118 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Oprava hráze na 3. patře ložiska Zlaté Hory

Hráz

Čerpání důlních vod na ložisku Zlaté Hory bylo zastaveno v roce 1998. Oblast mezi 6. a 3. patrem je zatopena. V úrovni 3. patra je vyražena odvodňovací štola dlouhá 625 m. V délce 480 m od ústí byla v rámci likvidačních prací upravena tak, že do ní bylo položeno PVC potrubí DN 630 a zbytek profilu byl vyplněn betonovou směsí s cílem zajistit dlouhodobou stabilitu štoly pro bezproblémový svod důlních vod z celého revíru. Zbytek štoly o profilu 5,7 m2 je ponechán stejně jako důlní díla v původním stavu. Systémem otvírkových, přípravných důlních děl a vydobytých prostor je veškerá důlní voda sváděna pouze gravitačně do odvodňovací štoly s tím, že na některých místech byly zbudovány objekty k usměrnění požadovaného toku důlních vod.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 29. 03. 2010 | 3741 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hornický zpravodaj II čtvrtletí.

Obsah Hornického zpravodaje pro II. čtvrtletí 2010

Rodan Broskevič: Za Ing. Lubomírem Hájkem
Pozvánka na výroční plenární schůzi
Rodan Broskevič: Za rokem 2009. Byl krizový,ale přesto pro KPHMO úspěšný
Adolf Konečný: Zpráva o hospodaření KPHMO v roce 2009
Z činnosti poboček KPHMO v roce 2009
Josef Jašek: Ostravské laguny Ostramo
Josef Požár: Kontinuální měření konvergence jako možná metoda prognózy důlních otřesů
Petr Kubinský: Vzpomínky na závod Petr Bezruč dolu Ostrava,k.p, část druhá
Roman Makarius: Hornické řády, vyznamenání a medaile
Jiří Demel: Nevážně o vážném problému
Vlastimil Pazdírek: Humor VOKD
Blahopřání jubilantům
Lubomír Hájek: Kremnická podzemní elektrárna
Lubomír Hájek: Vzpomínka na hornickou tragédii v Kremnici
Karel Slíva: Iránské železnice-propojení železniční sítě Evropy a Asie
Karel Slíva: Z Evropy do Asie budeme jezdit vlakem a autem pod mořem
Jiří Grygárek,Petr Rojíček: Publikace KPHMO v roce 2009-dokončení
Přednášky (besedy) ve II.pololetí 2010
Milan Šlachta,Jan Vincenec: Hornictví na poštovních známkách


V současné době je rukopis v tiskárně, v tištěné podobě bude k dispozici počátkem dubna.


Jiří Grygárek,| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 03. 2010 | 2508 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Práce na lagunách v Ostravě pokračují

Laguny

Akce „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ (NO–LO), což je název pro sanaci skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, kterou provádí Sdružení Čistá Ostrava. Sanace samozřejmě od té doby postoupila vpřed, co se vlastně od doby uveřejnění posledního článku o lagunách změnilo.

Především byla zahájena trvalá výroba paliva, které předcházela výroba zkušební ukončená v únoru 2009 a o níž jsme na stránkách již informovali. Součásti trvalé výroby paliva je samozřejmě i samotné zavápňování lagun, které bylo zahájeno v květnu 2009. V říjnu 2009 pak bylo započato s odtěžováním zavápněné sludge z laguny R2, která je převážena na mezideponii, situovanou v prostorách laguny R1. Na tuto mezideponii již bylo uloženo cca 19 000 t zavápněné sludge, z toho asi třetina už byla využita pro výrobu paliva. Vlastní míchání zavápněné sludge s uhelným hruboprachem bylo zahájeno dne 6. 11. 2009. V průběhu měsíce listopadu 2009 bylo vyrobeno 6133,5 t paliva TPS – NOLO 2 (GEOBAL 2), v prosinci pak 7989 t téhož paliva. Je třeba zdůraznit, že měsíční vyráběná množství jsou hodně nízká proti původním předpokladům, což však není způsobeno nedostatečnou kapacitou zařízení pro výrobu paliva, ale především „skřípajícími“ dodavatelsko–odběratelskými vztahy při výrobě a odbytu paliva. To, že je kapacita zařízení pro výrobu paliva dostatečná dokazuje fakt, že v prosinci 2009 bylo v období od 16. do 19. 12. vyrobeno přes 5 000 t paliva GEOBAL 2. V současné době probíhají intenzívní jednání, jejíchž závěrem by mělo být zlepšení dodavatelsko–odběratelských vztahů a vyrovnání skluzu ve výrobě paliva tak, aby byl splněn termín pro odtěžení náplně lagun uvedený ve stanovisku MŽP.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 27. 02. 2010 | 4630 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Přízeň hornickým tradicím

Nadace Landek vloni podpořila 26 projektů bezmála 1,5 milionu korun

Nadace

Za patnáct let své činnosti Nadace Landek podpořila 286 projektů zaměřených především na propagaci a rozvoj hornických tradic. Ona podpora představuje zhruba 26 milionů korun. Téměř polovinu této částky získalo Hornické muzeum OKD, čtvrtinu Klub přátel Hornického muzea, zbytek pak projekty dalších uchazečů o granty.

Uvedená statistika zazněla 17. prosince v průběhu závěrečného ročního zasedání správní a dozorčí rady Nadace Landek. Kromě členů správních orgánů si tyto a další zajímavé informace vyslechli také ti, kteří s nadací úzce spolupracují. Byli to mj. představitelé Hornického muzea OKD, klubu přátel Hornického muzea OKD, Nadace OKD, hornicko-geologické fakulty VŠB-TU, obce Petřkovice a další.


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 11. 01. 2010 | 2486 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Proměny průmyslových památek v Německu

nová funkce ve starých průmyslových stavbách

Srdce

Přibližně od roku 1970 se průmyslové památky v Německu považují za rovnocenné s památkami uměleckými - oživují podobně jako zámky, kostely nebo vily historické panorama. Za více než dvě stě let industrializace Německa vzniklo nesmírné množství vynikajících staveb - továrny, nádraží, přístavní skladiště, důlní objekty, vodárenské věže nebo přehrady. Progresivní konstrukce a materiály, vyvinuté pro průmyslové stavby, posunuly také vývoj architektury počátku 20. století. Přes jasně vymezenou funkci technických a průmyslových objektů skrývají tyto robustní a odolné užitkové stavby rozmanité možnosti nového využití. Průmyslových památek, jimž noví vlastníci určili nové využití, jsou v Německu dnes už tisíce. Zpočátku šel příkladem veřejný sektor, dnes však stále více soukromých investorů oceňuje kulturní i ekonomický potenciál opuštěných průmyslových lokalit. Přestavba starých průmyslových staveb často znamená úsporu proti novostavbám, ke spokojenosti investorů, uživatelů i památkářů.

Výstava představuje spektrum povzbudivých příkladů konverzí, které vybraly zemské úřady památkové péče v Německu. Informativní přehlídka ilustruje celou šíři možností, stává se inspirací a návodem k pokračování další životní etapy cenných svědků průmyslové minulosti.


| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 01. 2010 | 2297 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

PF 2010| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 12. 2009 | 1504 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Novoroční výstup na Landek a Emu

Ema

JAK OMLADIT NAŠ KLUB?

Každý rok pořádá Klub přátel hornického muzea s Klubem českých turistů novoroční výstup navrch Landek vysoký 280 m n.m.

Letos byl ve výstupu průlom, šlo se ještě na haldu Ema nad Trojickým údolím, jižně od bývalého Dolu Petr Bezruč. Halda Ema je vůbec nejvýše položeným vrcholem nejen Ostravy, ale i jeho okolí. Prostě tento kopec vidíme z Jeseníků, Beskyd, Polska, Havířova, Orlové, Frýdku-Místku, Palkovických hůrek nebo Metylovické hůrky. Tím je tato halda čím dál významnější a vede k ní již žlutá turistická značka.

Tady snad bude jednou nejkouzelnější místo Ostravy s výhledy na všechny světové strany, s lanovou dráhou a rozhlednou a s různými společenskými atrakcemi včetně bohové dráhy. 0 kruhové restauraci na úpatí rozhledny ani nemluvě, neboť posezení s výhledy do kraje není nikdy dost.


| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 12. 2009 | 3402 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Stěhování památek na Hlubinu

kompresor

O postupné obnově památek v areálu Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě, který je ve správě DIAMO, s. p., odštěpného závodu ODRA v Ostravě, informujeme naše čtenáře pravidelně již od roku 2002. Tentokrát se jedná o jedineč nou akci – stěhování těžního stroje a turbokompresoru z areálu Pokrok – bývalý důl Habsburg v Petřvaldě u Karviné do areálu Národní kulturní památky (dále NKP) Důl Hlubina v Ostravě. Movité kulturní památky, těžní stroj a turbokompresor, se v areálu Pokrok nacházely v objektech strojovny a kompresorovny, které byly určeny k demolici. V podmínkách demoličního rozhodnutí byla podmínka tyto stroje prohlášené za kulturní památky před vlastní demolicí přestěhovat.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 22. 12. 2009 | 5000 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hornický Mikuláš v Příbrami

MikulášSpolek Prokop od 18. listopadu do 6. prosince pořádá na Březových Horách v prostorách dolu a štoly Marie Hornického Mikuláše, na kterého se sjíždějí návštěvníci ze široka daleka. Za minulou sezónu se s Hornickým nebem a Hornickým peklem seznámilo přes pět tisíc návštěvníků

| Autor: administrator | Vydáno dne 20. 12. 2009 | 3721 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Oslavy svátku sv. Barbory

V rámci oslav sv. Barbory bylo pravidelné fotografování členů KPHMO dne 1. prosince 2009.


Par fotografii ze slavnosti.

Barbora Barbora Barbora

| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 12. 2009 | 3495 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Darkovského moře

moře

Společnost OKD dokončila rekultivaci Darkovského moře

Společnost OKD v minulých dnech dokončila technickou rekultivaci jedné z největších ploch zasažených těžbou – takzvaného Darkovského moře. Následovat bude pětiletá biologická rekultivace, během které by se mělo celé území ještě více zazelenat. „Zdařilá rekultivace Darkovského moře je potvrzením našeho cíle vracet po těžbě přírodu lidem. Tato oblast je svou rozlohou a dalšími parametry výjimečná a nejviditelnější, zároveň ale pracujeme na desítkách dalších projektů, které zlepší životní podmínky na Karvinsku,“ řekl ředitel OKD pro rekultivace a IT Radim Tabášek.

Oblast by měla výhledově sloužit hlavně jako sportovní a rekreační zóna. Jezero má ideální podmínky například pro vodní sporty, mezi připravovanými záměry je také vybudování pláží a sportovního zázemí. Okolí vodní plochy nabízí dobrý terén pro cykloturistiku. O budoucnosti areálu budou společně jednat společnost OKD, skupina RPG a město Karviná jako většinoví vlastníci pozemků, memorandum o spolupráci na rozvoji území podepsali na začátku listopadu.


| Autor: Vladislav Sobol | Vydáno dne 22. 11. 2009 | 3217 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

ODRA se loučí s HLUBINOU

Hlubina

ODRA se loučí s areálem bývalého Dolu Hlubina

Středisko Povrch odštěpného závodu ODRA zajišťuje v rámci správy svěřeného majetku mimo jiné údržbu, opravy, demolice, pronájem a převody nevyužívaného majetku v areálech bývalých černouhelných dolů s ukončenou likvidací důlních děl. K těmto areálům patří také bývalý Důl Hlubina o celkové rozloze 6,5 ha v katastrálním území Moravská Ostrava. V červenci roku 2007 o převod jižní části areálu Hlubina požádal Národní památkový ústav, který od svého záměru v červenci 2008 upustil. Tento převod byl po celou dobu připravován pracovníky o. z. ODRA formou změny práva hospodařit s majetkem státu. V červenci roku 2008 současně požádal o převod celého areálu bývalého Dolu Hlubina Moravskoslezský kraj. Tento převod majetku, který bude realizován k 31. 12. 2009 formou darovací smlouvy – nemovitý majetek a formou kupní smlouvy – movitý majetek, byl schválen příslušnými orgány DIAMO, s. p., jeho zakladatelem Ministerstvem průmyslu a obchodu a převod nemovitého majetku také Vládou ČR, usnesením č. 852 ze dne 29. 6. 2009. Účetní hodnota převáděného majetku je 58 129 595,00 CZK.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 20. 11. 2009 | 4510 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

S mladými si měli o čem povídat

Setkání

V průběhu ostravského festivalu Techné 2009 se konalo „Setkání hornických generací“

Hornický chleba se sádlem a cibulí, malé pivko a hrst vzpomínek. Asi takhle vypadalo premiérové „Setkání hornických generací“, které u příležitosti ostravského festivalu Techné uspořádal Klub přátel Hornického muzea OKD.


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 10. 11. 2009 | 1749 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server