Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 06.07.2024 do 13.07.2024

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 278 nalezených)

Informace

Adoptujte si v muzeu svůj hák!

Řetízky

Nevyhazujte a nepalte staré havířské oblečení, pro památkový Důl Michal jsou všechny tyto věci cennými exponáty.

Adoptujte si svůj hák! S touto výzvou se obrátilo na občany ostravsko-karvinského hornického regionu vedení Národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. Cílem akce je shromáždit oblečení a doplňky, jaké nosili horníci cestou do práce v letech 1920–1993. Získané exponáty budou použity v „čisté“ řetízkové šatně, která byla vybudována v dobách elektrifikace dolu v letech 1912–1915.


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 13. 03. 2009 | 3733 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Pod Landekem můžete sportovat

Hala

Hornické muzeum OKD v Ostravě-Petřkovicích otevřelo novou víceúčelovou tělocvičnu

Areál Hornického muzea je oblíbeným místem nejen pro milovníky industriálních památek, především těch hornických, ale také čím dále více i pro sportovně založené jedince. Vedle tenisových kurtů, hřiště na plážový volejbal a míčové hry či bowlingové herny je tady také nově otevřená víceúčelová tělocvična.

V neděli 15. února si ji zdarma vyzkoušeli hráči badmintonu. Hráli zde až do 21. hodiny. Hornické muzeum za podpory společnosti OKD multifunkční tělocvičnu zřídilo v objektu bývalé elektrorozvodny. Prostory včetně sociálního a technického zázemí, zrekonstruované za čtyři a půl milionu korun, však mohou sloužit také zájemcům o futsal, volejbal, nohejbal nebo aerobik.


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 11. 03. 2009 | 1745 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

NA LAGUNÁCH V OSTRAVĚ

Laguny

Mimořádný kontrolní den akce "Nápravná opatření - laguny Ostramo" za účasti ministra průmyslu a obchodu Ing. Martina Římana

Ve čtvrtek 29. ledna 2009 se konal na o. z. ODRA v Ostravě mimořádný kontrolní den akce "Nápravná opatření - laguny Ostramo" (NO–LO) za účasti ministra průmyslu a obchodu Ing. Martina Římana. Rádi bychom připomněli, že poslední návštěva pana ministra na lagunách se uskutečnila dne 29. září 2008, kdy společně s hejtmanem Moravskoslezského kraje zahájili zkušební provoz čistírny podzemních vod.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 05. 03. 2009 | 5065 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Strategický terminál

Brest

Společnost OKD Doprava, která je dceřinou společností holdingu New World Resources Transportation (NWRT), koupila 90% podíl společnosti Belterminal, která provozuje železniční překladiště v běloruském Brestu.

Překladiště má strategickou polohu na hranici Běloruska a Polska. Terminál odbavuje veškerý železniční náklad směřující přes Bělorusko do EU pomocí přeložení surovin ze širokorozchodných železničních souprav do vozů, které splňují standardy EU. Součástí provozu společnosti je i překládka kontejnerů a sypkých materiálů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 03. 03. 2009 | 2182 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Jak dál s největší ostravskou „doutnající haldou“?

Posthornická Ostrava

halda

Ostrava byla dlouho a stereotypně označována jako “železné srdce“ nebo také “černá hvězda“. A právem: vždyť přímo na území města se v průběhu dvou století těžilo uhlí ve zhruba třiceti šachtách! Krajina města byla protkána těžkým průmyslem a ovlivněna hornickou činností, která zde intenzivně probíhala až do 90. let století minulého. Kromě množství pozitiv však tyto činnosti nejenže město negativně poznamenaly zhoršeným stavem životního prostředí, ale Ostrava se navíc stala “unikátní“ díky návaznosti různých druhů ekologických zátěží přímo na městskou zástavbu.

Nejnápadnějším projevem pozůstatků rozvinutého hornictví v původně rovinaté krajině Ostravské pánve, jsou vedle poklesů právě odvaly. Obecně jsou odvaly vnímány dvouznačně, jednak jako výrazný estetický prvek vyčleňující se z okolního reliéfu a jistým způsobem ozvláštňující krajinu, jednak jako fenomén s negativním enviromentálním impaktem.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 27. 02. 2009 | 7240 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Ukladání oxidu uhličitého.

UKLÁDÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO POD POVRCH PLANETY ZEMĚ

Sklenikový

Oxid uhličitý je pro své velké a stále stoupající množství nejvíce rozšířeným skleníkovým plynem, který způsobuje oteplování ovzduší. Podle údajů ministerstva energetiky USA stouplo vlivem industrializace celosvětové uvolňování oxidu z 342 milionů tun v roce 1860 na 24,5 miliardy tun v roce 2002. Množství tohoto uvolňovaného skleníkového plynu stouplo 72krát. Stoupající trend ukazuje to, že uvolněné množství v roce 1980 bylo 5 miliard tun.

Teplota světového klimatu stoupla mezi lety 1860-1980 o 0,4 °C, od roku 1980 do roku 2002 o 0,48 °C.

Řešením tohoto vážného problému je ukládání oxidu uhličitého pod zemský povrch. Podle propočtů geologů má zemská kůra kapacitu pro ukládání oxidu uhličitého na desítky, možná i stovky let.


| Autor: Karel Sliva | Vydáno dne 30. 01. 2009 | 3367 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Výstava minerálu, drahých kamenů a šperků

Vážení přátelé, přijměte srdečné pozvání na
Mezinárodní prodejní výstavu minerálů, drahých kamenů a šperků.

která se koná ve dnech 17.-19. dubna 2009 v prostorách Dělnického domu v Oslavanech.

Dovolujeme si Vás tímto dopisem oslovit a nabídnout vám možnost účastnit se prodejní výstavy.

Vystavovací poplatek činí 50 Kč. Poplatky budou splatné na místě konání. Instalace minerálů v pátek 17. dubna v době 8:00 – 13:00 hodin. Ubytování nezajišťujeme! K ubytování lze využít:Hotel Stadion, Hotel Horník 423 664 606, zámecká ubytovna 608 069 176 v Oslavanech, nebo Hotel Crlík Tetčice 546 410 455, Hotel Besední dům Ivančice 546 434 019 a další.

Součástí dopisu je pozvánka na Mezinárodní prodejní výstavu minerálů, drahých kamenů a šperků. V případě Vašeho zájmu o účast na této akci, zašlete prosím Vaši vyplněnou přihlášku do 27. března 2009 zpět na naši adresu:

KIS Oslavany,
Široká 2,
664 12 Oslavany

Těšíme se na setkání s vámi a děkujeme za vaši vstřícnost. S pozdravem a přáním všeho dobrého

Skoumalová Petra         
KIS Oslavany            

Pozvánka| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 01. 2009 | 2041 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Co ekologové přehlížejí

K velkým ztrátám při využívání energetických surovin dochází při jejich přepravě na velké vzdálenosti od jejich nalezišť za severním polárním kruhem u Severního ledového oceánu nebo ze střední Asie do Evropy a z jiných oblastí Země do USA. Tím se zvyšuje tvorba skleníkových plynů s negativním dopadem na vývoj klimatu na celé zeměkouli. Toto ekosobectví si mohou dovolit bohaté země na základě důvodu komerčních či nerealistických požadavků pseudoekologů. Tady patří třeba zákaz těžby ropy v mořském šelfu podél pobřeží USA.

Jaká je situace u nás v Evropě
     Při dopravě plynu do západní Evropy z ložisek za polárním kruhem se ztrácí z 1000 m' zemního plynu celých 330 m', tj. celá jedna třetina. Ztráty vznikají při těžbě, při pohonu plynových turbín v kompresorových stanicích při přepravě plynu v tranzitních plynovodech, je to taky z hlediska vzniku skleníkových plynu mimořádně negativní vliv úniku zemního plynu do ovzduší. Zemní plyn uniká při těžbě, netěsnostmi v potrubí, při poruchách na potrubních systémech.

| Autor: administrator | Vydáno dne 14. 01. 2009 | 1701 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

České hornické spolky v Pezinku

Gašparovic

1. stretnutie banských miest Slovenska 2008 se konalo v sobotu 27. září v Pezinku. Jelikož to bylo setkání první, konalo se na správném místě a ve správný termín, protože v Pezinku se od pátku do neděle konalo tradiční vinobraní. Díky tomu hornickou parádu, jak říká účastník setkání Ing. Karel Škvor, viděly desetitisíce lidí. Do města zamířily tři autobusy z Čech, Příbramské spolky, Most, Stříbro, Planá, Sokolov a mostecká hornická dechovka. České spolky přijely již v pátek. Slavnostní zahájení začalo tím, že slovenské spolky a hornická města a čeští i němečtí hosté napochodovali před tribunu, která byla před radnicí, kde proběhlo svěcení putovního hornického praporu banských měst a spolků . Dále byli vyznamenáni zasloužilí horníci a česká delegace udělila prvnímu slovenskému setkání Českého Permona. Následovala hornická paráda městem, z Radničního náměstí před zámek, kde byla další tribuna. Odpoledne bylo pohoštění v radničním sklípku a večer havíři seděli v Meštianském dome, kterým pak do noci zněly hornické písně.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 04. 01. 2009 | 2064 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Revitalizace a sanačně – rekultivační práce

Revitalizace Moravskoslezského kraje a sanačně – rekultivační práce.

Václav

V r. 2002 byla zahájena organizační a finanční intervence státu v oblasti ekologické a částečně hospodářské revitalizace regionů s aktivní nebo ukončenou hornickou, popřípadě hutnickou činností, která se stala významným opatřením k úspěšnému dokončení transformace a restrukturalizace uhelného a hutnického průmyslu.

V rámci privatizace těžebních podniků převzaly společnosti od státu nejen těžební lokality, ale i rozsáhlá území určená k ekologické revitalizaci, na něž nebyla vytvořena potřebná finanční rezerva. Na tuto skutečnost nebylo pamatováno ani v privatizačních projektech, takže nebylo odpovídajícím způsobem dořešeno finanční vypořádání škod vzniklých v souvislosti s těžbou uhlí. Finanční rezervu potřebnou na rekultivací postižených území si těžební společnosti povinně vytvářejí až od r. 1994 na základě novely horního zákona (č. 168/1993 Sb.).


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 29. 12. 2008 | 3323 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Slavnostní otevření štol v Jílovém u Prahy

Halire

Dne 23. 10. 2008 se konalo slavnostní otevření dvou historických štol – „štoly Halíře Nová“ a „štoly Antonína Paduánského“ v Jílovém u Prahy. Tyto štoly byly až do předání regionálnímu muzeu v Jílovém u Prahy ve správě DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram. Slavnostního otevření těchto štol se zúčastnila početná výprava z Příbrami, složená z hornické kapely Josefa Záruby, členů Cechu příbramských horníků a hutníků, členů Spolku Prokop z Březových Hor a zástupců DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram. Díky velkému počtu (40 lidí) a především ústrojové kázni (perkytle) delegátů byla výprava z Příbrami nepřehlédnutelná. Mimo pracovníky regionálního muzea, starosty města a veřejnosti se této slávy zúčastnili zástupci Hornického spolku Stříbro, středočeského kraje, HBZS Praha, OBÚ Kladno a další. Slavnostní akt byl zahájen v 11 hodin na nádvoří regionálního muzea úvodním proslovem ředitelky muzea Mgr. Markéty Nešporové, která účastníky přivítala a seznámila s hlavními body programu. Poté poděkovala všem, kteří se podíleli na obnovení a zpřístupnění výše uvedených štol pro veřejnost. Po jejím vystoupení si vzal slovo starosta města Jílové, který poděkoval Mgr. Markétě Nešporové za udržování hornického koloritu, který je nedílnou součástí jílovského regionu.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 21. 12. 2008 | 3812 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

PF 2009

PF

| Autor: administrator | Vydáno dne 19. 12. 2008 | 1488 přečtení | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Skok přes kůži

Průba

Některé postřehy k tradičnímu Hornickému večeru a Skoku přes kůži, který se konal ve středu 15. října 2008 po ukončení přednáškové části Hornické Příbrami v sokolovně.

Jeho smysl a průběh jsme popisovali v minulých letech. (Křest tupláku byl vyfotografován již při setkání hornických měst v Mostě.)


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 17. 12. 2008 | 4770 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Klub přátel

KPHM

Klub přátel Hornického muzea OKD završil jubilejní rok své činnosti.

Odborným seminářem k 20 letům činnosti Klubu přátel Hornického muzea OKD a 15. výročí založení muzea, který se konal ve středu 3. prosince v sále kompresorovny v Hornickém muzeu OKD v Ostravě-Petřkovicích, končí letošní jubilejní oslavy KPHM. Jak nás informoval předseda klubu Zdeněk Dombrovský, rok 2008 byl proto z hlediska klubu mimořádně náročný, ale úspěšný. „Souhrnně lze říci, že všechny naše záměry byly beze zbytku splněny,“ konstatoval Zdeněk Dombrovský. Potěšitelný je fakt, že všechny jubilejní akce klubu se setkaly s až nečekaným zájmem a přízní návštěvníků.

Akce pro stovky lidí


| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 12. 2008 | 1700 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Na závěr.

Mám radost, že historie zaujala nejen pamětníky vzpomíná autor seriálu POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVY VÍTĚZSLAV HETTENBERGER

Hettenberger

Drtivá většina dolů, o nichž jsme psali, už neexistuje. K některým je dostatek dostupných údajů a dat, ale byly i takové, že jsem jeden díl seriálu dával dohromady třeba týden. Musel jsem doslova pátrat, třeba jakou měla jáma konečnou hloubku či jak vysoká byla původní těžní věž. Čerpal jsem hlavně z historických pramenů, z různých dokumentů a literatury. Především ze Sborníků Klubu přátel Hornického muzea z let 2002–2006, Monografie Kamenouhelné doly OKR z roku 1929, Uhelného hornictví v OKR z roku 2003, knihy Jaroslava Kláta Ostravské těžní věže z roku 2004, brožury Jaroslava Bílka Staré hornické kolonie v OKR z roku 1966 a z publikace Dějiny Ostravy z roku 1967. Hodně mi ale pomohli i pamětníci, bývalí horníci. Fotografie poskytlo Hornické muzeum OKD.

Podle četných ohlasů čtenářů se seriál líbil.

POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVY


| Autor: administrator | Vydáno dne 27. 11. 2008 | 1611 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server