Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 13.04.2024 do 20.04.2024

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

DIAMO

Dny evropského dědictví na o. z. ODRA

Barbora

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě – to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále stoupající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

     Letos byl s. p. DIAMO, o. z. ODRA, poprvé požádán vedením statutárního města Karviná o zapojení památek ve správě o. z. ODRA dislokovaných v areálu bývalého Dolu Barbora v katastru obce Karviná–Doly do akcí EHD zajišRovaných městem. Důl byl zařazen do EHD na základě unikátnosti dochovaných objektů. S vedením města bylo již v červenci dohodnuto, že 12. září 2015 zajistí o. z. ODRA komentované prohlídky areálu Barbora v hodinových intervalech od 10,00 do 17,00 hodin. Historii dolu i města Karviná měla zároveň přiblížit i výstava instalovaná společně pracovníky města a o. z. ODRA v opravených prostorách budovy strojovny a kompresorovny.

Barbora

Zájem veřejnosti pak předčil očekávání, když během zářijové soboty za krásného slunného počasí navštívilo Dny evropského dědictví v areálu Dolu Barbora celkem 535 návštěvníků. Již ve tři čtvrtě na devět čekalo před vrátnicí více než 130 nedočkavých zájemců o prohlídku areálu. Dostavili se a zavzpomínali nejen bývalí zaměstnanci dolu, ale i milovníci památek všech věkových kategorií z Karviné i ostatních míst naší vlasti. Všichni byli nadšeni nejen ze stavu památkových objektů, ale i z toho, že areál dolu byl poprvé zpřístupněn široké veřejnosti. Příchozí zhlédli v prostorách kompresorovny výstavu dobových fotografií dokumentující historii šachty i města a během komentovaných prohlídek se seznámili s výsledky úsilí o. z. ODRA o zachování kulturního industriálního dědictví. Během výkladu se seznámili rovněž i s náplní činnosti DIAMO, s. p., při útlumu uhelného hornictví v regionu. Četné dotazy během prohlídek směřovaly nejen do oblasti historie, ale i na budoucnost areálu a jeho využití a mnoho dotazů se týkalo také vztahu našeho podniku k činnosti OKD, a. s. Dokladem toho, že se celá akce vydařila, byla nejen spokojenost návštěvníků, ale i poděkování vedení našeho závodu ze strany představitelů statutárního města Karviná. O průběhu akce byla široká veřejnost informována nejen v tisku, ale i v regionálním vysílání rozhlasu a televize.

Barbora

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první zapojení o. z. ODRA do akce takového významu, využíváme této příležitosti, abychom mohli i čtenáře našeho občasníku seznámit s památkami na Dole Barbora (původně založen v roce 1898 arcivévodou Albrechtem pod názvem důl Austria). V areálu zůstaly zachovány 4 nemovité kulturní památky, které jsou všechny ve správě o. z. ODRA. V následujícím textu je uveden stručný popis jednotlivých památkově chráněných objektů:

– Těžní věž výdušné jámy – jedná se o 48 m vysokou ocelovou těžní věž vzpěrového typu, kterou tvoří příhradová nýtovaná konstrukce. Byla postavena po vyhloubení jámy v roce 1908. Těžní budova z roku 1910 byla z důvodu havarijního stavu v roce 2006 odstraněna. V roce 2009 byla věž opravena a opatřena nátěrem.

– Strojovna, kompresorovna – největší stavební objekt lokality (půdorys cca 2000 m2), který byl zkolaudován v roce 1911. Budova tvořená ocelovou nýtovanou konstrukcí s hrázděným zdivem je rozdělena do dvou částí (kompresorovna a strojovna) a je již bez technologie. Jedná se o největší budovu kompresorovny v ostravsko- karvinském revíru s jedinečnými dominantními okny a fasádou vyzdobenou dochovanými architektonickými prvky – zubořezy a pilastry. Budova byla postupně od roku 2011 opravována v součinnosti s orgány státní památkové péče. Otvory v podlaze v 1. nadzemním podlaží po vyklizených strojích byly zaceleny, objekt byl staticky zabezpečen, byla provedena oprava věžičky, střechy, venkovních schodišť, obvodového pláště budovy včetně oken, vnitřní omítky včetně výmalby a v současnosti provádí naši pracovníci nátěry střešní ocelové vazníkové konstrukce a jeřábové dráhy uvnitř budovy. Kvalita dosud provedených oprav byla hodnocena pracovníky Národního památkového ústavu Ostrava jako vzorová z hlediska splnění požadavků státní památkové péče.

– Kotelna (sklad) – větší stavební objekt obdobného vzhledu a konstrukce jako vedlejší objekt kompresorovny. Budova byla zkolaudována v roce 1910 a je v současnosti využívána o. z. ODRA jako sklad. V roce 2014 byla provedena oprava střechy spojená s výměnou krytiny. V současnosti probíhají opravy obvodového pláště budovy včetně oken a nátěrů ocelových konstrukcí, vnitřních omítek s výmalbou a opravy vnitřních vestaveb s termínem jejich ukončení k 30. listopadu 2015.

Barbora

– Těžní věž vtažné jámy typu Walsum – 52,3 m vysoká ocelová těžní věž unikátní ocelové nýtované konstrukce postavená v roce 1950. Po odstranění poškozené těžní budovy a navazujících přilehlých objektů v roce 2012 zde proběhly v minulém a v tomto roce opravy ocelové konstrukce těžní věže a její nátěr. Opravy a nátěr byly z větší části zajišťovány v roce 2015 vlastními pracovníky.

V části areálu spravovaného o. z. ODRA byly ostatní nevyužitelné objekty mimo vrátnici odstraněny, plochy po demolicích zatravněny a areál byl v roce 2013 nově oplocen.

Pracovníci o. z. ODRA doufají, že akce tohoto druhu vzbudí nejen zájem široké veřejnosti, ale i podnikatelů a především představitelů města Karviná o tento areál, který skýtá značné možnosti využití.

Ing. Libor Jalůvka, MBA
odbor přípravy a realizace útlumu, o. z. ODRA

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
| Autor: Ing. Libor Jalůvka | Vydáno dne 22. 12. 2015 | 1603 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Ing. Libor Jalůvka, MBA
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server