Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 05.07.2024 do 12.07.2024

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

CHODBICOVÁNÍ S NADSTROPEM ZAJÍMAVÝ ZPŮSOB DOBÝVÁNÍ UHLÍ VE ŠPANĚLSKÉM HORNICTVÍ

V říjnu roku 2000 jsem poznával hornické postupy na uhelném dole v pohoří Sierra de Arcos u městečka Andorra v provincii Aragón na poloviční vzdálenosti mezi Zaragozou a Teruelem. Těžba uhlí z tamní uhelné pánve sloužila pro zásobování velké tepelné elektrárny, která spotřebovávala do svých kotlů 500 tun uhlí za hodinu. Hlavními zásobovači byly dva uhelné lomy, jejichž produkci doplňovaly tři menší doly hlubinné s měsíční produkcí třicet až třicet pět tisíc tun. Ekonomická prosperita těchto dolů vyplývala z jednoduchého a investičně nenáročného způsobu otvírky, přípravy a dobývání jedné, čtrnáct až šestnáct metrů mocné černouhelné sloje, klidného a rovnoměrného uložení o úklonu okolo patnácti stupňů. Doly navazovaly do hloubky na oblasti dříve vydobyté povrchovou těžbou. Každý z dolů byl otevřen dvojicí paralelních úpadnic, vedených souhlasně s úklonem sloje v jejím podloží. Jedna jako úvodní a současně těžní po pásovém dopravníku, druhá jako výdušná a dopravní pro materiál po kolejové trati těžním vratem s nekonečným lanem.Důl, který jsem poznával, měl v provozu jedno patro těžní a ve svislé vzdálenosti cca padesát metrů nad ním patro výdušné. Otvírkové překopy těchto pater byly vyraženy od úklonných štol na obě strany k hranicím dobývacího pole v kameni v podloží sloje. U hranice dobývacího pole byla obě patra propojena, aby bylo zajištěno větrání průchodním větrním proudem. Z překopu těžního patra byly kolmo na něj s rozestupem málo přes dvě stě metrů raženy krátké oddílové překopy v délce okolo třiceti čtyřiceti metrů na počvu uhelné sloje. Pod přijatelným úklonem do dvanácti stupňů se diagonálně 2 po počvě sloje razila chodba v profilu cca 12 m2) do úrovně vyrubané sloje na vrchním patře. Z této úklonné chodby se poté po počvě sloje postupně razily vlastní vodorovné, prakticky po vrstevnici sloje, vyuhlovací chodby na vzdálenost asi 220 metrů, to je na vzdálenost k podobné přípravě ražené ze sousedního oddílového překopu. Mezi oddíly byl ponecháván malý, nevyrubaný uhelný celík, aby nedocházelo k průtahům větrů. Uhlí sloje bylo dosti náchylné k záparům. Větrání celého těžebního oddílu bylo separátní sací kovovými lutnami s dvojicí ventilátorů v tandemu umístěných v průchodním větrním proudu na hlavním patrovém překopu. Oddílový překůpek a úklonná chodba ve sloji byly raženy kombajnem AM-50. Odtěžení hřeblovým dopravníkem na pásový dopravním na překopu těžního patra. Hřeblový dopravník byl kladen u protilehlého boku chodby k vyuhlovanému uhelnému pilíři a byl ponecháván pro následné odtěžování uhlí z dobývání. Na přilehlém boku úklonné chodby byla vedena doprava materiálu v „kanoi“, jak tady nazývali téměř třímetrový plechový ponton, tažený ocelovým lanem dvoububnovým vrátkem přes vratnou kladku, účelně přemísťovanou s postupem ražby, či se zkracováním zpětně pleněné vyuhlovací chodby. Na oddílovém překůpku byla kolej pro ruční překládání materiálu z vozů a tretin do kánoe. Vyuhlovací vodorovné chodby 2 v profilu cca 10 m2) byly raženy u počvy sloje od první, nejvrchnější, postupně dolů, rovnoběžně jedna od druhé s ponecháním tří až čtyřmetrového celíku uhlí mezi nimi. Ražba následné vyuhlovací chodby začínala odbočením (přebudováním do oblouku) z úklonné chodby až poté, co předchozí vyuhlovací chodba byla uzavřena plynotěsným peřením. Chodby v uhlí byly budovány ocelovou obloukovou třídílnou výztuží, oddílový překůpek většího profilu výztuží čtyřdílnou. Klasická TH výztuž zvonkového profilu. Hlavní patrový překop byl z větší části zajištěn výztuží svorníkovou, z menší části běžnou TH výztuží profilu 2 okolo 15 m2) .

Za samotné dobývání již byla považována ražba vyuhlovací chodby. Osádka dosahovala pravidelně denního postupu přes čtyřicet metrů ve třech směnách s jednoduchým razicím kombajnem ruské výroby PK-3. Nevěřil jsem zkazkám o šedesáti metrech chodby ražené za pracovní den, dokud jsem se osobně nepřesvědčil. Je pravda, že se nedělalo pažení boků chodby a i to stropní nebylo plné. Po vyražení chodby do vzdálenosti již zmíněných cca 220 metrů se přistoupilo ke zpětnému vypouštění uhlí ze stropu chodby, které se kombajnem nakládalo tak dlouho, dokud ze stropu sloje nezačal vypadávat nadložní kámen. Pro uvolnění uhlí ve stropu chodby se prováděla trhací práce v dlouhých, vějířovitě rozložených vývrtech. Pro vrtání měla osádka výkonnou, lehkou, stojanovou, vzduchovou vrtačku australské produkce a sadu nástavných vrtáků. Náložky trhaviny se skládaly do rukávníkové fólie do formy dlouhé nálože. Postupovalo se zpětně od čela ukončené chodby ve dvoumetrových úsecích (odebráním dvou TH kompletů, navrtáním a odstřelením vějíře vrtů a odtěžením uhlí) až k úklonné chodbě, kde bylo ponecháno pět až šest metrů na uzavření chodby plynotěsným peřením. Po zaražení nové spodnější chodby se peřením uzavřel i nepotřebný úsek úklonné chodby. Denní těžba z jedné ražené čelby přesahovala 600 tun. V ražbě či těžbě byly na dole současně dvě díla. Metoda dobývání uhelné sloje znehodnocovala až sedmdesát procent uhelných zásob. Soukromá těžební firma však nedobývá uhelné zásoby bez znečištění. Musí prosperovat a v daných podmínkách to byla metoda účelná. Nazval jsem si ji „dobývání chodbicováním se zpětným vypouštěním nadstropí“.

Podobnou metodu jsme poznal i při dobývání strmě uložených slojí v Asturii. Tam ji nazývali „sutiraje“ (čteno sutirache). Byla to v podstatě aplikace jedné z metod dobývání žil v rudném hornictví. Tady rozestup mezi vyuhlovacími, horizontálně raženými mezipatrovými chodbami ve sloji o mocnosti alespoň 1,8 metrů (ovšem nejlépe mocnější) byl cca 15 metrů.

K mému překvapení jsem se o několik let později setkal s touto metodou na jednom z dolů v Bosně, který v části důlního pole dobýval až dvacet metrů mocnou sloj v úklonu okolo třiceti stupňů. Primitivní vybavení dobývací chodbičky o délce do 45 metrů, budované dřevěnou výztuží, s odtěžováním uhlí z ražby i následně sestřelovaného nadstropí po maličkém hřeblovém dopravníku velikosti dřívějších českých THD-30 a s ručním odebíráním nastříleného uhlí pomocí kylofu, gracy a nezbytné „barbory“, tedy těžkého kladiva na rozbití uhelných kusů, jsem jim tady doporučil zmodernizovat podle španělského dolu.

To by mohl být konec, ale myslí, že následující odstaveček také stojí za zveřejnění: Rovněž překvapivý byl způsob fárání mužstva. Konstrukce hlavního dopravního pásu v úpadnici byla zhotovena tak, aby mezi gumou spodní větve pásu a nosnou konstrukcí vrchní větve pásu byl volný prostor na minimální výšku osmdesát centimetrů přes celou šířku pásu. Do dolu se jezdilo vsedě po spodní větvi dopravního pásu, nahoru se vyjíždělo po vrchní větvi v dobách řádné jízdy mužstva. Jinak byla tato doprava zakázána, až na dispečerem povolené výjimky po uvolnění pásu od těžené rubaniny. Kromě nástupních a výstupních plošin, výstražných světelných a zvukových přednávěstí, mechanických vypínacích bariér pro případ přejetí osoby, blokovacího lanka a osvětlení podél celé trasy, musel každý uživatel nejprve projít důkladným podrobným proškolením o používání této dopravy. Celá délka dopravního pásu v úklonu 15 stupňů byla 1200 metrů, šířka pásu 1000 mm, žádné mechanické spoje jednotlivých úseků pásové gumy; všechna spojení gumy dopravního pásu lepením za tepla. Pochopitelně předepsané kontroly v časových termínech a rozsahu provedení. Prakticky samostatný díl bezpečnostních předpisů.

Ing. Petr Janků

Podle denního tisku z dubna 2011 se o přípravě projektu pro některou z forem chodbicování začíná uvažovat i v OKR.

Redakční rada

[Akt. známka: 2,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
| Autor: Ing. Petr Janků | Vydáno dne 05. 12. 2011 | 4898 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server