Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 22.01.2023 do 29.01.2023

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

Rekultivace kalových nádrží Pokrok

Pokrok

Jedná se o komplex šesti bývalých kalových nádrží úpravny Dolu Julius Fučík, které se nacházejí na lokalitě Pokrok, o celkové rozloze 6,76 ha. V důsledku vyhlášeného útlumu byl provoz úpravárenského komplexu zastaven a v roce 1996 byl také ukončen provoz kalových nádrží. Po vytěžení usazených uhelných kalů byl prostor nádrží a přilehlých ploch připraven k rekultivaci území.

Rekultivace území byla zahájena v r. 2001, komplexně ukončena bude v prosinci letošního roku. Po převzetí tohoto závazku od OKD v r. 2002 bylo rozhodnuto, že technická rekultivace bude provedena z převážné části vlastními pracovníky našeho o. z.

PokrokNádrže č. 2 – 6 byly rekultivovány v letech 2001 – 2007. V rámci přípravy území bylo provedeno kácení dřevin, odstranění panelových účelových komunikací a odstranění betonových patek. Nádrže byly následně zavezeny schváleným výplňovým materiálem (beton, cihla, PRESTAB), překryty biologicky oživitelnými zeminami a zatravněny. Celkem bylo využito 176 000 tun výplňových materiálů včetně zemin.

Jelikož v průběhu technické rekultivace docházelo k postupnému odcizení kovového oplocení, bylo navrženo vybudování ochranného valu. Tento val oddělil otevřený prostor rekultivovaných kalových nádrží od komunikace a tím zamezil vjezdu nepovolaných vozidel na rekultivovanou plochu a zřizování černých skládek. Ochranný val byl odvodněn pomocí odvodňovacího příkopu a podvrtu pod komunikací včetně realizace odvodnění potrubím DN 300 do stávající zamokřené plochy. Ochranný val byl pro lepší zapojení do okolního terénu zatravněn a v rámci biologické rekultivace osázen keři.

Pokrok

Jako poslední byla zahájena rekultivace nádrže č. 7. V listopadu 2005 byla plocha nádrže schválena jako zařízení k využívání odpadů. V letech 2008 – 2010 byla nádrž č. 7 zavezena schváleným výplňovým materiálem (beton, cihla, zemina a kamení, PRESTAB). Celkem bylo využito 55 000 tun výplňových materiálů.

V letošním roce zbývá provést překrytí nádrže č. 7 a přilehlé plochy kulturní zeminou ze stávajících zemníků, v množství 11 000 tun. Po modelaci terénu bude provedeno zatravnění. Celkové množství využitých výplňových materiálů v rámci technické rekultivace bude činit 246 000 tun. Výplňové materiály byly dodávány k uložení jak z vlastních demoličních akcí prováděných pracovníky DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, tak byly zajištěny dodavatelsky na základě smluvních vztahů s výnosy za uložení schváleného výplňového materiálu.

V rámci biologické rekultivace byla prováděna údržba pozemků, a to celoplošným kosením 2x ročně, kosením valu, celoplošným vyžínáním v prostoru keřů, hnojením keřů a nátěrem proti okusu.

Rozpočtové náklady z roku 1999 činily 49 366 000 Kč (dle Projektové dokumentace). Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto provádět práce převážně vlastními pracovníky, byly předpokládané náklady na realizaci stavby odhadnuty na 7 870 000 Kč. Skutečné náklady na realizaci stavby byly nakonec ovlivněny výnosy za uložení schváleného výplňového materiálu, klesly pod odhadované náklady na realizaci stavby a tímto došlo k výrazné úspoře státních finančních prostředků.

Doufáme, že se nám toto náročné dílo podaří, čímž odstraníme negativní následky důlní činnosti a navrátíme krajinu k jejímu plnohodnotnému využití. Po ukončení budou následně zrekultivované pozemky nabídnuty odštěpným závodem ODRA k prodeji.

Z přiložených fotografií si lze udělat představu, jak tato plocha vypadala před zahájením prací, v době rozpracovanosti a jak vypadá nyní.

Ing. Jan Pastrňák

[Akt. známka: 1,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 27. 05. 2011 | 2775 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server