Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 26.11.2021 do 03.12.2021

Sekce KOMENTÁŘE
29.11.2021Re: Air Max 97
27.11.2021Nike Air Max

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Edice KPHM

Petr Schreiber: Ze života inženýra v šachtách OKR

Ano přátelé,pod tímto názvem s podtitulem „To my, na Armádě …. ?“ vyšlo v prosinci 2009 v naší ediční řadě – HORNICTVÍ VČERA,DNES A ZÍTRA (11) soubor 54 životopisných povídek našeho člena Klubu Petra Schreibra. Dovolte mi, abych toto vydání uvedl v následujícím náčrtu tohoto díla.

Vy všichni, kteří si přečtete toto pozoruhodné dílo a kteří jste současně v životě prošli „černou dírou“, se budete při čtení vpravovat do nespočtů vlastních vzpomínek,situací a dokonce i vzpomínek na stejné účinkující osoby v jiných a podobných situacích v předkládaném debutujícím souboru životopisných povídek z hornického prostředí autora Petra Schreibra.

V průběhu příprav k 1. vydání v měsících září a října jsem přečetl toto dílo několikrát a vždy jsem nacházel současně nové osobní vzpomínky na lidi od „fochu“ a současně jsem si v duchu připomněl slovesné umění našeho nezapomenutelného spisovatele Bohumila Hrabala. Základem jeho díla jsou konkrétně poznané živé jednotlivosti,v nich je zakotveno a z nich roste všechno další.

    Obdobné je to u našeho souputníka Petra Schreibra. Zcela přesně a pravdivě sleduje zvláštní divadelnost každodenního života na šachtě i v jejím okolí, nejprostší výjevy nám představuje jako obřad, jako zálibně rozehrávaný ceremoniál.Takto to ,co je běžné a obyčejné nám přerůstá do rozměru,který uniká všednosti a stává se lidským důvtipem formovaným děním na šachtě, ozvláštěným svou dobou a její historií včetně použitého místního „šachetního“ jazyka „ tutajštiny, nebo-li také „armádštiny, jak ji sám autor nazval.

Zajímavé konfrontace v nesčetných setkáních a situacích ,nenásilný přechod do řetězce představ v proudu řeči „armádštiny", černý humor,destrukce konvenčních mýtů,to vše je obsaženo v hovorovém jazyce „hornické armadštiny“, v tom tedy co je životním zážitkem a tím pádem stavebním kamenem jeho umělecké stavby díla.

Můžeme to vyjádřit i jinak: vypráví tu o skutečných lidech a věcech a o době ve které žili jazykem těch, kdo s těmito lidmi přicházeli do styku, kdo je dobře znají,pracují s nimi, jsou jimi poznamenání, postiženi,utěšování, uvádění v zuřivost nebo nadšení.

Autorovi se podařilo nádherným tvůrčím způsobem ozřejmit proměnlivý proud dění na šachtě, postihnutý v živých jednotlivostech a obzvlášť rozhodujících momentů, což vytváří lidský životní dokument jako podstané a osudové.

A v tom bude toto dílo působivě působit i na čtenáře, kteří o šachtu nezavadili ani pohledem, na naše vnoučata,pravnoučata,jejichž dědové a pradědové pocházejí z průmyslového kraje Ostravska, Karvinska a vůbec Severní Moravy, a kteří se nám povětšinou rozprskli do světa. Nic na tom nezmění ani ohromná spousta odlehlých termínu,odborných názvů, slangových označení.

O to tady autorovi určitě nešlo, neboť tento „objektivní“ popis věci mu není prvořadý.Odborná správnost popisu věci je údělem autora jakožto na slovo vzatého odborníka v oboru a uvádí věci jen do té míry, aby bylo maximálně zdůrazněno existenční postavení skutečných účastníků děje před čtenářem a to dokonce pod vlastními jmény.

Je tomu tak neboť autor sám uvádí, že:“….Obsahem příběhů jsou lidé a dokonce konkrétní osobnosti.Jsem přesvědčen, že dějiny hornictví nejsou dějinami strojů, technologií,havárií a tragických události,ale především lidí s jejich osudy……., i když někdy popisuji jakoby nepříliš positivní děj a chování,pohlížím na to jako na projevy čistého a upřímného lidství a zapřísahám Vás, abyste přijali stejný úhel nazírání. Takoví jsme byli a tak jsme žili.“

A aby to bylo ještě více zábavné, rozhodl se autor zpestřit texty jako celek „hornickými fórky", které jsou vloženy za texty jednotlivých povídek zcela nezávisle a nahodile.Fórků je celkem jedenáct a všechny jako zdatný kreslíř zobrazil Petr Pospěch.Je to vysoce kvalitní a trvale aktuální forma doplňující životní situace horníků.

Uměním není jen historku vyprávět,stejně záleží i na jejím příhodném použití v pravou chvíli jak je to vidět již u zmíněného spisovatele Hrabala.Jak píše Emanuel Frynta k jednomu vydání :“….. v prvé řadě je vždy třeba nějakým způsobem poukázat na to, že neběží o nějakou smyšlenku, nýbrž o skutečnou příhodu,opravdovou a zaručenou.“ Dále ve stručnosti uvádím : „….. že druhým hlavním znakem jakéhokoli vyprávění historky je totiž její groteskní,komediální , absurdní hyperboličnost.Mezi zárukami pravdivosti a obligátní nadsázkou je na první pohled rozpor,je to však rozpor zdánlivý,protože komediální nadsázka je právě podstatnou ba vlastní podmínkou „pravdy“ a pravosti žánru.“

A tak jsem dospěl k názoru, že Petr Schreiber napsal skutečné umělecké dílo zachycující životopisným způsobem skřípky života na šachtě OKR v 60. až 70.letech 20.století.

Bylo nám cti Petře ,že jsme se jako Klub přátel hornického muzea v Ostravě jako první mohli ujat vydání Tvého „souboru 54 životopisných povídek“ pod názvem „ZE ŽIVOTA INŽENÝRA V ŠACHTÁCH OKR“.

Je na tomto místě potřebné ještě uvést a zdůraznit,že ani naše snaha jako Klubu by na to nestačila, nebýt pochopení Nadace OKD s jejímž finančním příspěvkem formou nadačního grantu č.9310093 toto zajímavé dílo bylo vydáno.

Zdař Bůh !

       Petr Rojíček
Místopředseda Klubu přátel hornického muzea v Ostravě
a realizátor nadačního projektu č. 9310093 NADACE OKD


| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 03. 2010 | 3141 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server