Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 22.02.2024 do 29.02.2024

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Informace

Práce na lagunách v Ostravě pokračují

Laguny

Akce „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ (NO–LO), což je název pro sanaci skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, kterou provádí Sdružení Čistá Ostrava. Sanace samozřejmě od té doby postoupila vpřed, co se vlastně od doby uveřejnění posledního článku o lagunách změnilo.

Především byla zahájena trvalá výroba paliva, které předcházela výroba zkušební ukončená v únoru 2009 a o níž jsme na stránkách již informovali. Součásti trvalé výroby paliva je samozřejmě i samotné zavápňování lagun, které bylo zahájeno v květnu 2009. V říjnu 2009 pak bylo započato s odtěžováním zavápněné sludge z laguny R2, která je převážena na mezideponii, situovanou v prostorách laguny R1. Na tuto mezideponii již bylo uloženo cca 19 000 t zavápněné sludge, z toho asi třetina už byla využita pro výrobu paliva. Vlastní míchání zavápněné sludge s uhelným hruboprachem bylo zahájeno dne 6. 11. 2009. V průběhu měsíce listopadu 2009 bylo vyrobeno 6133,5 t paliva TPS – NOLO 2 (GEOBAL 2), v prosinci pak 7989 t téhož paliva. Je třeba zdůraznit, že měsíční vyráběná množství jsou hodně nízká proti původním předpokladům, což však není způsobeno nedostatečnou kapacitou zařízení pro výrobu paliva, ale především „skřípajícími“ dodavatelsko–odběratelskými vztahy při výrobě a odbytu paliva. To, že je kapacita zařízení pro výrobu paliva dostatečná dokazuje fakt, že v prosinci 2009 bylo v období od 16. do 19. 12. vyrobeno přes 5 000 t paliva GEOBAL 2. V současné době probíhají intenzívní jednání, jejíchž závěrem by mělo být zlepšení dodavatelsko–odběratelských vztahů a vyrovnání skluzu ve výrobě paliva tak, aby byl splněn termín pro odtěžení náplně lagun uvedený ve stanovisku MŽP.

    Na tomto místě by taky asi bylo vhodné vysvětlit, co to vlastně GEOBAL 2 je? Není to nic jiného než palivo TPS – NOLO 2, které má složení 34 % sludge, 10 % vápna a 56 % uhlí. Důvodem pro změnu názvu paliva je skutečnost, že společnost BYDOZA CZ, s. r. o., která byla hlavním subdodavatelem GEOSAN GROUP, a. s., a byla vyměněna za subdodavatele BALTOM, s. r. o., má u Úřadu průmyslového vlastnictví evidovány pod ochrannou známkou názvy TPS NOLO a NOLO. Změnou názvů obou certifikovaných výrobků chtějí vlastníci certifikátů předejít možným právním komplikacím v případě, že by vyráběná paliva byla uváděna na trh pod názvem TPS – NOLO 1 a TPS – NOLO 2. Do budoucna bychom se již tedy měli setkávat pouze s palivy GEOBAL 1 a GEOBAL 2.

Laguny

Je samozřejmé, že zavápňování lagun, odtěžování neutralizované náplně a její přepracování na palivo je v současné době „nejviditelnější“ části sanace, ale neznamená to, že by se nedělo nic jiného. V rámci přípravy sanace saturované zóny navážek a štěrkové terasy vně podzemní těsnící stěny (PTS) bylo v letních měsících realizováno hloubení 223 ks spargingových sond, 15 ks respiračních sond, 13 ks sanačních čerpacích vrtů do štěrkové terasy, 12 ks sanačních zasakovacích vrtů do štěrkové terasy a 21 ks sanačních čerpacích vrtů do navážek. V říjnu 2009 byla následně zahájena hydraulická sanace štěrkové terasy a navážek spočívající ve vytváření hydraulické deprese, odsávání nashromážděného kontaminantu, odvodu čerpaných kontaminovaných vod a zasakování přečištěných vod. Současně s tím bylo zahájeno i promývání navážek roztokem biodetergentu Reocleanu 801 a posléze zasakování bakteriálního inokula do horninového prostředí a air–sparging.

Laguny

Sanace saturované zóny bude pochopitelně pokračovat i v prostoru uvnitř PTS, k čemuž bude v rozhodující míře sloužit čistírna lagunových vod (ČLV). Hala ČLV již byla dokončena, pouze v opláštění byl ponechán montážní otvor pro instalaci technologie. V současné době jsou již dokončeny základové konstrukce technologií a je provedena základová drátkobetonová deska. Hala ČLV je nyní temperována a vysoušena, aby následně mohla být provedena povrchová úprava podlah a základů. U výrobce jsou postupně vyráběna a připravována jednotlivá technologická zařízení ČLV tak, aby po dokončení povrchové úpravy podlah mohla být zahájena instalace technologie do objektu haly. Zahájení zkušebního provozu ČLV je předpokládáno v březnu 2010.

Sanace lagun jako celku samozřejmě neznamená jen odtěžení vlastní náplně lagun a její přepracování na palivo, ale taky dekontaminaci hrází těchto lagun a dotčeného okolí. Dekontaminace materiálu z laguny R0, R1, podloží a okolí lagun bude řešena technologií termické desorpce (ITD), jejíž zkušební provoz by měl být zahájen v červenci 2010. Příprava veškerého materiálu vstupujícího do této technologie bude probíhat v hale předúpravy, jejíž základy byly dokončeny v listopadu 2009 a dokončení celého stavebního objektu spočívající v kompletaci vrchní části haly je plánováno na duben 2010.

Laguny

S vlastní sanací lagun souvisí i dovoz uhlí na lokalitu lagun a odvoz vyrobeného paliva k odběrateli, případně do meziskladu. Veškerá tato činnost se původně měla odehrávat na koleji s označením 2A, přilehlé k hrázi lagun. Z důvodu nepřiměřených finančních požadavků vlastníků této koleje na její pronájem byla Metodickou změnou č. 7 Realizačního projektu NO–LO schválena výstavba koleje č. 2B v přilehlé části lagun. Tato kolej byla v prosinci 2009 dokončena a uvedena do zkušebního provozu. Následně v lednu 2010 proběhlo oživení instalované kolejové váhy a její certifikace a kolej 2B je tak připravena k užívání v rámci akce NO–LO.

Veškeré činnosti a plnění stanovených úkolů podléhají kontrole nejen na týdenních operativních kontrolních dnech (KD), ale v souladu se „Směrnicí FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004“ také na čtvrtletních KD za účasti zástupců MŽP, MF, MPO, ŘSP a dotčených správních orgánů. Předposledního loňského, v pořadí již 15. čtvrtletního KD, který se konal 22. září 2009, se mimo jiné zúčastnil i náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Tomáš Hüner. Zatím poslední 16. čtvrtletní KD akce NO–LO se konal 10. prosince 2009 a byly na něm stanoveny termíny následujících čtvrtletních KD, 17. KD se bude konat 25. března 2010, další pak 17. června, 23. září a 9. prosince 2010.

Ing. Kamil Prokeš,
specialista inženýringu sanací o. z. ODRA


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 27. 02. 2010 | 4540 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server