Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 31.01.2023 do 07.02.2023

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

DIAMO

Laguny OSTRAMO v Ostravě

INFORMACE O POSTUPU PRACÍ NA LAGUNÁCH OSTRAMO V OSTRAVĚ

Pocod landek

„Nápravná opatření – laguny Ostramo“ (NO–LO), což je název pro sanaci skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, kterou provádí Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, plynule pokračují. Zastavení prací v březnu letošního roku ze strany společnosti BALTOM, s. r. o. (subdodavatele společnosti GEOSAN GROUP, a. s.), znamenalo více než dvouměsíční výpadek ve zpracování náplně lagun. Počátkem června nás společnost GEOSAN GROUP, a. s., informovala, že již zajistila náhradní subdodavatele za účelem neprodleného pokračování v provádění díla tak, aby část díla spočívající v odtěžení sludge a jejím přepracování na certifikované palivo byla dokončena do konce roku 2011.

Pocod landek

Novými subdodavateli GEOSAN GROUP, a. s., se staly společnosti VODNÍ ZDROJE, a. s. a ŠAMONIL, s. r. o. Současně byl ze strany GEOSAN předložen nový harmonogram pro zpracování obsahu lagun, dle kterého mělo být od července měsíčně aplikováno do lagun 1 600 t vápna a vyrobeno 20 500 t paliva. GEOSAN GROUP, a. s., předpokládal výrobu certifikovaného paliva GEOBAL 4, které má obsah uhlí 0 – 10 %, obsah neutralizovaných kalů pak je 90 – 100 %. Držitelem certifikátu a vlastníkem vyrobeného paliva je společnost GEOSAN GROUP, a. s. Nově schválení subdodavatelé pro GEOSAN realizují vlastní výrobu paliva, jeho odbyt je zajišťován přímo GEOSAN GROUP, a. s.

Pocod landek     A jak tedy práce ve skutečnosti pokračují? Zavápňování obsahu lagun bylo novým subdodavatelem VODNÍ ZDROJE, a. s. zahájeno 4. 6. 2011 a do 10. 7. 2011 bylo celkem aplikováno cca 1 470 t vápna. Předložený harmonogram předpokládal v červnu aplikaci 500 t vápna, od července to pak bylo 1 600 t vápna za měsíc. Dne 10. 7. 2011 firma VODNÍ ZDROJE, a. s. práce na zavápňování lagun ukončila a přesunula své zařízení na jinou, dříve nasmlouvanou zakázku. Od 12. 7. 2011 zahájila zavápňování lagun firma ŠAMONIL s. r. o, a to s novým zařízením, které dorazilo na základě objednávky GEOSAN GROUP, a. s., z Finska počátkem července. V období 12. až 31. 7. 2011 aplikovala společnost ŠAMONIL, s. r. o. do lagun cca 1 259 t vápna, přičemž od 15. 7. 2011 byl dosahován denní průměr vyšší než 50 t vápna, což byl předpoklad pro dokončení vápnění obsahu lagun v listopadu letošního roku tak, aby mohl být splněn termín pro odtěžení náplně lagun a její přepracování na palivo do 31. 12. 2011. Celkem bylo v červenci do lagun aplikováno 1 605 t vápna, v srpnu 2 403 t, v září 3 721 t, což znamenalo denní průměr 124 t aplikovaného CaO. V měsíci říjnu 2011 bylo po aplikaci 1994 t vápna zavápňování lagun ukončeno, neboť již bylo aplikováno takové množství CaO, které mělo být dostačující k neutralizaci předpokládaného množství kalů umístěných v lagunách a uvedeného v zadání této veřejné zakázky, což bylo množství cca 201 000 t kalů. Z dosavadního průběhu prací tedy vyplynulo, že množství kalů deponované v lagunách bude o cca 60 až 70 tisíc tun vyšší než se předpokládalo. Tato skutečnost bude řešena Metodickou změnou projektu NO–LO tak, aby mohly práce související s výrobou paliva plynule pokračovat a náplň lagun byla i přes vyšší obsah kalů co nejdříve odstraněna.

Pocod landek

Pokud tedy shrneme důležitá fakta výroby paliva na lagunách od června letošního roku, budou vypadat následovně: aplikováno do lagun bylo cca 10 846 tun vápna, odtěženo ve formě neutralizovaných kalů bylo cca 83 786 tun a následně bylo vyrobeno, odvezeno a do vlastnictví předáno konečnému odběrateli cca 70 000 tun paliva GEOBAL 4. Zde se nabízí otázka, kdo tím konečným odběratelem paliva GEOBAL 4 vlastně je? Vzhledem k rozsáhlé medializaci současné situace kolem „Lagun Ostramo“ by se možná zdálo zbytečné o tom psát, ale opak je pravdou a řadu věcí je třeba uvést na pravou míru. Palivo GEOBAL 4 je od září letošního roku v množství cca 1 320 t denně přepravováno po železnici koncovému odběrateli, společnosti Lafarge Cement, a. s. Přeprava se uskutečňuje ve speciálních kovových kontejnerech společnosti INNOFREIGHT, které jsou na lagunách naplněny palivem GEOBAL 4 a po zvážení a uzavření automobily přepraveny na kolejovou vlečku, kde speciální vysokozdvižný vozík přeloží kontejner na železniční podvalník. Denně takto opouští Ostravu vlak s 66 kontejnery naplněnými cca 20 tunami GEOBALU 4 a směřuje do blízkosti skládky CELIO a. s., u Litvínova. Zde jsou kontejnery opět pomocí speciálního vysokozdvižného vozíku ze železničního podvalníku sundány a palivo GEOBAL 4 vysypáno do nákladních automobilů, které jej následně převezou na skládku nebezpečného odpadu CELIO. Zde je palivo uloženo do zabezpečené kazety o objemu cca 280 000 m3 a bude zde mezideponováno před konečným využitím (spálením) v zařízení společnosti Lafarge Cement, a. s. Konečný odběratel paliva GEOBAL 4, Lafarge Cement, a. s., měsíčně vydává prohlášení o převzetí paliva GEOBAL 4 do svého vlastnictví s tím, že toto palivo bude energeticky využito na jejím zařízení Cementárna Čížkovice. Celkem by takto mělo být do skládkového komplexu CELIO, a. s., převezeno z Lagun Ostramo 110 000 t paliva GEOBAL 4, což vyplývá ze změny integrovaného povolení pro CELIO, a. s., které vydal v září 2011 odbor životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Pocod landek

Za účelem transparentnosti tohoto řešení proběhla dne 26. 10. 2011 prohlídka procesu výroby, ukládání a energetického využití výrobku GEOBALU 4 za účasti všech zástupců, kteří pravidelně kontrolují průběh sanace lagun, a zájemců z řad jednotlivých úřadů, kteří si chtěli celý proces prohlédnout. Po ukončení této akce nemohl mít asi nikdo pochybnosti o tom, že se skutečně jedná o nejekologičtější a nejšetrnější způsob konečného odstranění kalů z ostravských lagun a tento názor pochopitelně sdílí i DIAMO, s. p. Cementárna Čížkovice má pro spálení materiálu, jako je GEOBAL 4, nejvhodnější Pocod landektechnologické vybavení a má povoleno spoluspalování odpadů, což vede ke skutečnosti, že má emisní limity nastaveny mnohem přísněji než při běžném provozu cementárny. Navíc je nutno podotknout, že ze spalování odpadů v cementárně jsou emise srovnatelné nebo nižší, než by byly ze spalování uhlí, což bylo potvrzeno provedenými spalovacími zkouškami.

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA Ostrava

Listopad 2011


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 05. 01. 2012 | 5666 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: DIAMO
Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server