Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 23.01.2023 do 30.01.2023

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 36 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-36 |
Hornické

Memento důlních nehod v českém hornictví

Téměř pětisetstránková publikace.

Ročenka

NOVÉ  KNIHY

Vydavatelství: MONTANEX a.s.

Má 461 str. , brožovaná, formátu B5, cena 640,- Kč k zakoupení je u vydavatele - společnosti      Téměř pětisetstránková publikace, věnovaná památce všech, kdo při důlních neštěstích ztratili svůj život, maximálně vyčerpávajícím způsobem připomíná tragické události v našem hornictví. Je koncipována tak, aby obsahovala havárie charakteristické pro různé druhy ohrožení – závažné endogenní i exogenní důlní požáry, průtrže hornin a plynů, horské otřesy, průvaly vod a bahnin atd. – tak, aby byly zmíněny všechny současné a mnohé minulé báňské revíry. Obsáhlý text provází a doplňuje řada historických fotografií, map, plánů a grafů.

Kniha, která by neměla mít další díl


| Autor: administrator | Vydáno dne 08. 02. 2015 | 12261 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Historie knihy

Křest knihy Ostravské dělnické kolonie II

V úterý 28. 5. 2013 proběhl v řetízkové šatně Dolu Michal v Ostravě křest knihy Ostravské dělnické kolonie II, Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve Slezské části Ostravy autorského kolektivu vedeného PhDr. Martinem Jemelkou, Ph.D. Publikace Ostravské dělnické kolonie I: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy, jejímž pokračováním by měly být knihy věnované hornickým koloniím ve slezské části Ostravy (2012) a koloniím Vítkovických železáren a dalších průmyslových závodů (2013), přináší informace o významných dělnických sídlištích v Ostravě-Mariánských Horách, Ostravě-Moravské Ostravě, Ostravě-Přívozu a Ostravě-Vítkovicích, ale i dosud přehlížených dělnických lokalitách na levém břehu Ostravice (kolonie U Dubu, U Jámy Ignát, U Kostela, Stará kolonie dolu František a Louis), a vedle řady prvně publikovaných informací z oblasti historické topografie a regionálních dějin je předpokladem potřebného výzkumu firemní sociální politiky ostravských průmyslových závodů, a to v klíčové oblasti bytové politiky, v poslední třetině 19. století – v době vrcholící industrializace ostravské průmyslové aglomerace – rozhodujícím segmentu podnikatelské strategie místních průmyslových gigantů z řad kamenouhelných a hutních společností.

Po stopách ostravských kolonií

Kolonie II obálka

Foto


| Autor: administrator | Vydáno dne 03. 06. 2013 | 3004 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Historie knihy

Poučení o zručnosti hornické

Z německého originálu
Anleitung zu der Bergbaukunst nach ihrer Theorie und Ausübung nebst einer Abhandlung von den Grundsätzen der Berg-Kammeralwiessenschaft

Poučení o zručnosti hornické RNDr Jiří Hlávka

 

      NOVÉ  KNIHY

 Přeložil v roce 2011 RNDr Jiří Hlávka

     

V červnu 2012 vydalo nakladatelství Academia v Praze český překlad historické učebnice (skript), kterou napsal na popud Marie Terezie pro horní akademii v Banské Štiavnici rada dvorské komory Jejího Veličenstva v mincovních a horních záležitostech Christoph Traugott Delius. Na náklady erární pokladny v c. k. dvorské knihtiskárně ji ve Vídni ji v roce 1773 vytiskl knihtiskař Johann Thomas von Trattnern.

Tato velice zdařilá historická učebnice (skripta) byla sepsána pro c. k. Horní akademii v Banské Štiavnici, která letos na podzim oslaví dvěstěpadesáté výročí své existence. Adepti studia byli tehdy rozděleni do třech různých tříd, v nichž absolvovali výuku teoretickou i praktickou.


| Autor: Ing. Jaroslav Minka | Vydáno dne 04. 07. 2012 | 7289 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hornické

O dolování černého uhlí na Jestřebích horách

O dolování černého uhlí v oblasti Rtyňsko-Bohdašínské na Jestřebích horách

Na Jestřebích horách

 

      NOVÉ  KNIHY

     Autor:  Václav Jirásek

      Má 186 stran.

Kniha navazuje na Jiráskův markoušovický a svatoňovický sborník, které vyšly v minulých letech. Byla vydána u příležitosti 20 let existence hornické expozice v Městském muzeu ve Rtyni v Podkrkonoší. Má 186 stran a obsahuje řadu černobílých mapek, nákresů a dobových dávných i nedávných fotografií. Autor je profesí štajgr, naposledy byl vedoucím báňské záchranné stanice VUD Trutnov v Žacléři. Zálibou je montanista, kronikář a etnograf, se svojí ženou Věrou putují po Jestřebích horách, kde hledají staré štoly a odvaly, zpovídají pamětníky a bádají v archivech. V úvodní odborné části najdeme geologický řez ložiskem, výchozy uhelných slojí a mapky se starými i novějšími důlními díly.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 15. 06. 2012 | 4287 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Knihy

Požár v dolech příbramských - dne 31. května 1892

Tuto knihu napsal P. Cajthaml – Liberté a vydal ji v Příbrami v roce 1931. Šestistránkovou ukázku z ní najdete na www.dobraadresa.cz v únorovém čísle. Zde je popsán vznik požáru a hlavní příčina důlního neštěstí takového rozsahu, kdy zahynulo 319 havířů. Do výdušného dolu Marie, u jámy hořel sklípek, se začala lít voda, která obrátila větry a zahnala kouře do podzemí. Dále jsou popsány záchranné práce a citovány dopisy havířů, kteří věděli, že se již nezachrání, a najdeme zde také fotografie sběhu lidí u Marie, ze které jdou kouře a památník katastrofy ze hřbitova na Březových Horách, vedle polikliniky Zdaboř.

| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 02. 03. 2012 | 2175 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hornické

Ostravské dělnické kolonie I:

Kolonie

Přijměte pozvání k četbě, nebo alespoň listování novou publikací Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě s názvem Ostravské dělnické kolonie I: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy.

Publikace na 544 stranách s 335 obrazovými přílohami a několika desítkami tabulek přináší informace o poloze, stavebním, populačním a společenském vývoji hornických kolonií na území Mariánských Hor, Moravské Ostravy, Přívozu a Vítkovic.

Pokud máte o knihu zájem, požádejte o její zakoupení Vaši knihovnu, nebo si ji můžete zakoupit v prodejně skript Ostravské univerzity. K četbě publikace Vás srdečně zve a za autorský kolektiv zdraví

Martin Jemelka

| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 02. 2012 | 9962 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hornické

Neznámé příběhy Františka Zpěváka

Spolek Řimbaba Bohutín o. s., který na šachtě Řimbaba nově vybudoval expozici středověkého zpracování rud, vydal v nákladu 300 výtisků Neznámé příběhy 1 Františka Zpěváka, které výtvarně doprovází kresby Karla Hojdena. Připomínám, že kniha Zpěvákových povídek Havíři, která vyšla v roce 1945, realisticky zachycuje život horníků a dalších obyvatel Příbramska na přelomu 19. a 20. století.

František Zpěvák se narodil roku 1884 v Bohutíně, vystudoval gymnasium v Příbrami a Filosofickou fakultu UK v Praze, kde učil na několika středních školách. Byl autorem řady odborných slovníků, středoškolských učebnic srbochorvatštiny a ruštiny, ze které též překládal, a řady zeměpisných a vlastivědných publikací. Zemřel v roce 1952 ve věku 68 let a je pochován na hřbitově v Bohutíně. Po vydání Havířů se už Zpěvák k vydání dalších prací sregionální tématikou nedostal, a jeho literární pozůstalost byla považována za ztracenou.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 27. 09. 2011 | 2574 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Knihy

Ostravské příchody


<STRONG>Koblov</STRONG>
           NOVÉ  KNIHY

        Autoři: Eds. Radovan Lipus, Marina Feltlová

       Vydavatelství: REPRONIS


Má 288 stran. , vázaná, formátu A5 + CD, cena 199,- Kč

Anotace

Tato "reportážní" kniha je výběrem více než osmdesáti svědectví, koncentrovaných v tematických kapitolách jako např. Ostraváci o Ostravě, Příchody z politických důvodů, Příchody z Evropy i ze světa, Příchody za láskou a rodinou, Příchody na umístěnku aj. Publikace není jen vyprávěním pamětníků předválečné a socialistické éry Ostravy, ale také jejich potomků. Kniha se tak stává průřezem sociálně-kulturního složení Ostravy v průběhu několika generací, v níž se promítá i osobní a citový vztah k industriální metropoli severní Moravy a Slezska. Součástí publikace je rovněž CD s vybranými příspěvky.
„Kniha Ostravské příchody je završením projektu, který probíhal od roku 2009 a jehož duchovním otcem je divadelní a televizní režisér Radovan Lipus. Na počátku stála otázka: kdo jsou dnešní Ostravané, odkud přišli a proč si zvolili právě Ostravu za svůj domov?
"Začali jsme sbírat výpovědi pamětníků, zjišťovat, kdy, odkud a z jakých důvodů se do Ostravy přistěhovali, jak se jim v tomto městě tehdy žilo a jak se jim tu žije dnes. Jaký vztah si k Ostravě vytvořili a zda se jim stala skutečným domovem," říká o knize editorka Marina Feltlová.
Publikace vyšla za finanční podpory statutárního města Ostravy, MO Moravské Ostravy a Přívozu a Nadace Landek.| Autor: administrator | Vydáno dne 20. 06. 2011 | 1760 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Knihy

Koblov a hrad Landek


<STRONG>Koblov</STRONG>
           NOVÉ  KNIHY

        Autor: František Žebrák

       Vydavatelství: REPRONIS


Má 254 stran. , brožovaná, formátu A5, cena 199,- Kč

Anotace

Druhé, upravené vydání monografie o obci Koblov z pohledu pamětníka a badatele, koblovského rodáka a kronikáře Františka Žebráka (27.11.1926). Publikace je zevrubným historiografickým dílem, pojednává o Koblovu od prvních písemných zpráv z 14. století až po současnost. „Obec Koblov je dnes víceméně v pozadí, a pokud se o ní objevují nějaké zprávy nejen v denním tisku, ale také v odborné literatuře, bývají často uváděny mylně nebo nějakým způsobem překrouceně. Toto bych chtěl svým spisem aspoň částečně napravit,“ uvádí autor František Žebrák. Publikace obsahuje rovněž CD, na kterém čtenář nalezne všechny údaje, které se nepodařilo na 254 stran knihy umístit.
 | Autor: administrator | Vydáno dne 12. 06. 2011 | 2459 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hornické

Povídali si o havířských řízcích

Kuchařka

Karvinští senioři se opět dozvěděli něco víc. Kde? No přece v karvinské regionální knihovně, kam jsou od loňského roku zváni na pravidelné besedy a přednášky erudovaných lektorů. A protože většina z nich pracovala za mlada na okolních šachtách, řeč se točí zpravidla kolem havířiny či zdejšího svérázného nářečí.

Nejinak tomu bylo také v pátek 21. ledna. To přišel do knihovny představit svoji knihu jeden ze spoluautorů Hornické kuchařky Miloslav Rucki a i šedinami zdobené hlavy se občas nestačily divit. No zkuste jen tak, bez přemýšlení říci, co se dříve rozumělo pod pojmem „hornický řízek“? Je to chleba namazaný máslem nebo sádlem s cibulí, který kdysi nosívali havíři do práce na svačinu. S řízkem to moc společného nemá, ale mnohým to chutná dodnes.


| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 02. 2011 | 6922 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hornické

Kalendář na rok 2011 minerály

Kalendář 2011

 

      NOVÝ  KALENDÁŘ s tématikou minerály

     Autor:  Fotograf Milan Váchal, design Adina Sládková, minerály Petr Osvald

      Vydavatelství: DUCHMAUS o.s.


Má 12+1 stran. , vazba bílá-kroužková, formátu 44 x 30 cm, reklamní pruh 5,5x30cm (dole), cena 200,- Kč


Objednat:
o.s. Duchmaus
Osvald Petr

B. Němcové 118
Stříbro 349 01
tel 604 670 114
email:osvald.petr@mineralos.cz

Ukázka:


| Autor: administrator | Vydáno dne 19. 07. 2010 | 4185 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hornické

Hornická ročenka 2009

Ročenka vychází k 31.3., pravidelně od roku 1992..

Ročenka

NOVÉ  KNIHY

Vydavatelství: MONTANEX a.s.

Má 320 stran str. , brožovaná, 210 x 298 mm, cena 360,- Kč k zakoupení je u vydavatele - společnosti Montanex      Vydává ji Český báňský úřad a Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – společenstvo těžařů. V jejím úvodníku Ing. Ivo Pěgřimek, předseda ČBÚ a Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda ZSDNP, konstatují, že přes ekonomickou a hospodářskou krizi došlo k určitému oživení českého hornictví. Snahou ČBÚ a ZSDNP v minulém roce bylo nastolení dialogu, který vytvoří pro hornictví příznivější společenské prostředí a přispěje ke změně vnímání hornictví v ČR, který pomůže vytvořit podmínky pro racionální dobývání ložisek nerostného bohatství s plným respektováním ochrany životního prostředí. Realizace aktualizované energetické koncepce však není možná bez vzájemného pochopení a bez celospolečenské podpory báňského podnikání. Je nutno nadále přesvědčovat veřejnost, že těžba vlastních nerostných surovin bude pro společnost přínosem.

| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 19. 04. 2010 | 5569 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hornické

Jáchymov 16. století

Jaroslav Jiskra vydal pro Sokolovskou uhelnou, a. s. publikaci Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století, s jáchymovskými osobnostmi a první báňskou školou.

Je to čtivá, graficky velmi pěkně udělaná knížka, určená širší veřejnosti. Obecně srozumitelnou formou popisuje těžbu stříbrných rud, jejich úpravu a až po ražbu mince v jáchymovské mincovně, známé jsou například šlikovské tolary. Navazuje na Jiřího Majera tím, že zasazuje zdejší těžbu do celoevropského kontextu a středověkých dějin, zmíněna je například bitva s Turky u Moháče v roce 1526, kde padl Ludvík I. Jagelonský, ale také jeden ze Šliků, ukazuje propojení jáchymovských a saských těžařů, kteří se dohromady snažili udržet mzdy havířů na jednotné nízké úrovni, zmiňuje se o hornických bouřích. Autorovi se podařilo vytáhnout řadu zajímavostí z kronik. Vedle počtu dolů a počtu horníků v nich zaměstnaných, vzpomíná na jednoho loupežníka, popisuje tresty za krádeže a za cizoložství, i opětované pokusy královské komory zjednat pořádek. V dobách největšího rozkvětu Jáchymova ve městě žilo cca 18 000 lidí, v roce 1533 pracovalo na 914 dolech 4113 havířů, ale pak následoval pozvolný úpadek, žíly byly nejbohatší nahoře, v cementační zóně, s postupující hloubkou kovnatost ubývala. Většina důlních děl byla mělkých a pracovalo na nich pár lidí, ale bohatší žíly těžilo několik desítek havířů. Jiskra popisuje první dmychadla a čerpadla, některé obrázky přebírá z Agricoly, ty se doplňují s barevnými fotografiemi modelů, jako je model žentouru s koňským pohonem, nebo model velkovrátku, poháněného vodním kolem. V knize zobrazeným mihadlem šla přenést pohybová energie na několik set metrů, například od vodního kola k čerpadlu.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 13. 03. 2010 | 2634 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hornické

Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny - ukázka

Ukázka z knihy Martina Jemelky „Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny“

Obšachta

Vypráví paní K.K, která se narodila v Michálkovicích v kolonii jámy Michal kde žije dodnes.

Rok 1968 jsme prožívali zle: Náš jediný syn byl zrovna s gymnáziem na brigádě a v rádiu hlásili všelijaké věci, bála jsem se o něj. A když všechno pominulo, podali na mě místní komunisté žalobu, že jsem poslouchala rádio, že jsem nechtěla komunistům prodávat chleba a vůbec že jsem nějaký ten element. S chlebem byl problém, protože ho byl nedostatek a musela se živit i naše bratrská armáda, takže pekárny nestačily péct. Postavil se za mě ale Pramen a místní komunisté hned chtěli se mnou uzavírat smír. Hlavně komunistky. (Víte, ženské ve straně - straničky - ty Vám byly někdy horší než chlapi komunisti.) V Michálkovicích byl hlavní komunista nějaký pan B., který byl i v koncentráku. (Bůhví, co tam dělal, protože když byl jako komunista v Petřvaldu, poznali jej tam lidé, kteří taky byli v koncentráku, a hnali jej kameny. B, mě jednou potkal a říká mi: „Byli jsme se ve škole podívat na práci Vašeho syna!" Rozklepala jsem se strachy, protože syn je moje všecko. Syn napsal nějakou práci a B, mi vyhrožoval. Víte, jednou jsme se se synem dozvěděli, že budou rozpouštět knihovnu, tak jsme si šli pro knihy. Sice pozdě, ale přesto jsem donesla domů kabelu plnou knih. Mezi nimi i knihu o Janu Masarykovi. Syn napsal písemnou práci o Janu Masarykovi a B, mi potom vyhrožoval. Naštěstí vše dobře dopadlo: Učitelé mého syna neshodili, dali mu pěknou známku, syn se dostal na vysokou, vystudoval v Brně na lékaře, má šťastné manželství a já už jsem dneska prababičkou.


| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 02. 2010 | 5274 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Hornické

OKOLÍ SÍDLIŠTĚ

Ukázka z knihy Martina Jemelky "Na kolonii"

Blízkost pracoviště a dalších průmyslových podniků.

Závodní osada jámy Šalomoun byla vybudována jako sídliště zaměstnanců stejnojmenného dolu a sousední jámy a koksovny Karolina. Jednotlivá těžířstva se snažila současně šetřit pracovní sílu i využívat pozemky v sousedství dolů, zatížené možnosti půdních poklesů, a proto i kolonie Šalomouna vznikla v bezprostřední blízkostí pracoviště svých obyvatel. Vzdálenost Šalomounské kolonie od jámy Šalomoun byla .100-800 m, od koksovny Karolina 500-1100 m. Důl Šalomoun zaměstnával až do 30. let minulého století většinu pracujících obyvatel kolonie podle censu z roku 1910 v něm pracovala třetina (33,6%), v roce 1930 - po definitivním sloučení s jámou Karolina - již takřka dvě třetiny výdělečně činných obyvatel (61,3%). V osadě žijící dělníci, zvláště synové šalomounských horníků, odcházeli denně za prací i do jiných dolů na katastru Moravské Ostravy a sousedních obci (doly Ignác, Jiří, Marie-Anna, Terezie a Trojice), ale mima dolu Šalomoun poskytoval nejvíce pracovních příležitosti průmyslový areál Karolina.


| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 02. 2010 | 4463 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-36 |

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server