Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 26.11.2021 do 03.12.2021

Sekce KOMENTÁŘE
29.11.2021Re: Air Max 97
27.11.2021Nike Air Max

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 8 (z celkem 58 nalezených)

| 0-50 | 50-58 |
Historie skoků přes kůži
(administrator, Edice KPHM, 14.12.2009)

EDICE - HORNICTVÍ VČERA, DNES A ZÍTRA (12)

Skok přes kůži

NOVÉ  KNIHY

Autoři:

prof.Ing. Pavel Prokop, CSc.

Ing. Hana Martiníková

Vydavatelství: EDICE KPHMO

 

Má 133 stran,  formátu 170 x 240,

Skok
Motto: "My, Václav, král český, markrabí moravský etc., (více klikni)

Úvod

Hornické kolonie Ostravy
(administrator, Edice KPHM, 10.12.2009)

EDICE - HORNICTVÍ VČERA, DNES A ZÍTRA (10)

Kolonie

NOVÉ  KNIHY

Kolektiv autorů:

Pod vedením Ing. Zdeňka Dombrovského, CSc.

Vydavatelství: EDICE KPHMO

 

Má 290 stran, mapy, formátu 170 x 240,


Autorský kolektiv:
Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc., Ladislav Bardoň, Kateřina Bílková, Zdeněk Dudek, Lucie Hudcovičová, PhDr. Martin Jemelka, PhD., Karel Slíva, Zuzana Tomíčková

Autorsky přispěli:
PhDr. Antonín Barcuch, Zdenka Dudková, Dagmar Doklová, Ing. Miroslav Lér, Jiří Lexa, Josef Mikoláš, Ing. Jiří Nemeth, Ladislav Staněk, Josef Stružka, Marie Szotková

Úvodní slovo

Metoda řízení – Betlem
(administrator, Edice KPHM, 08.12.2009)

Ukázka z publikace Petra Schreibera ze života inženýra na šachtách OKR. „To my na Armádě…?“

Jak jsem už zmínil v jiném vyprávěni, ředitel Pěgřimoč používal pří řízení metodu cukru a biče a nevynechal při tom ani své nejbližší spolupracovníky.

Už naše seznámení bylo náznakem jak si bude při řízení počínat.

Stalo se tehdy, že jsem byl z ranní směny poslán na směnu noční, kdy jsem měl konat jako vedoucí závodu 7 stálý dozor na pracovišti VOKD při ražbě překopu 012 na 8. patře, směrujícího na otvírku Nového pole za poruchou Olše, což se dělo v dobývacím prostoru závodu 8, kde závodním byl inženýr Dedek. Tato nenormální situace byla vyvolána rozhodnutím OBÚ v Ostravě. Ražba byla mimořádně plynující a vzdálenost četby od průchodního větrního proudu už byla větší jak 2,5 kilometru.

Báňský úřad povolil trhací práci za zmíněných podmínek (obsah metanu do 3% na četbě) jen za přímého stálého dozoru pří trhací práci technikem ve funkci vedoucího závodu. Hlavni inženýr podniku Karpeta rozdělil služby mezí závodními závodu 1 (Frantíška), 2 (Hlubina), 3 ( Jindřich), a závodů 7, 8 a 9, což byly pole na dnešním závodě Jan Karel.


Ze života inženýra v šachtach OKR
(administrator, Edice KPHM, 04.12.2009)

"To my na Armádě...?"

EDICE - HORNICTVÍ VČERA, DNES A ZÍTRA (11)

To my na Armádě

 

      NOVÉ  KNIHY

     Autor:  Petr Schreiber

     Ilustroval: Petr Pospěch

      Vydavatelství: EDICE KPHMO


Má 131 stran, formátu 170 x 240,


Úvodní slovo autora

Hned na počátku chci vysvětlit, jak jsem přišel na nápad, sepsat vzpomínky na své kolegy a na svoje vlastní příhody, spojené s působením v hornické profesi.

Už jsem dědek a paměť pomalu ale jistě odchází do příšeří, ve kterém se jednak sama ztrácí, jednak přibírá jakási zjevení a přeludy, způsobující chaos ve snaze, upomenout se na proběhlé doby.

Slíbil jsem sobě, ale hlavně svým synům, které jsem léta letoucí oblažoval pravdami i polopravdami o dějích, které jsem dennodenně prožíval při své hornické pouti životem, že dokud si ještě dokáži udělat aspoň trochu pořádek v kartotéce vzpomínek a převzatých příběhů, pokusím se svěřit prožité události papíru Měl to být spolu s doplněným rodokmenem rodu můj odkaz ,a protože jiných pozemských statků jsem jak já, tak zcela jistě i kolegové o kterých píši, téměř prost, tak obsahem předaných statků ať jsou aspoň slova, ťukaná jedním revmatickým prstem do počítače.


Od nálezu uhlí po útlum těžby na Ostravsku 2
(administrator, Edice KPHM, 28.11.2009)

Publikace Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě.

ostravsko

Autor: Kolektiv autorů

KNIHY

Vydavatelství: KPHMO

220 stran, vydání první.


Úvod:

Druhá část sborníku navazuje na první část, která byla vydána v závěru roku 2001 necelý rok po vzniku myšlenky souborně zpracovat poznatky z přednesených přednášek v Klubu přátel Hornického muzea OKD (KP HM OKD), archivu Hornického zpravodaje a dalších archiválií doplněných vzpomínkami pamětníků. Nešlo o práci jednoduchou. Získaná finanční podpora MK ČR po jedné stránce vytvořila možnost organizovat nadšence z řad členů KP HM OKD k této dobrovolné aktivitě, na druhé straně však určila nekompromisní časový limit realizace konec roku 2001. Podle usnesení plenární schůze v r. 2001 výbor vytvořil ze zájemců pracovní skupiny, které zahájily práce na zpracování následujících témat:

1. Od nálezu uhlí po útlum těžby na Ostravsku
2. Historie Petřvaldské dílčí pánve
3. Historie odborného hornického školství
4. Hornické vzpomínky v humorných i vážných povídkách.


Hornické kolonie Karvinského okresu I. díl
(administrator, Edice KPHM, 02.11.2009)

Nová publikace Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě.

EDICE - HORNICTVÍ VČERA, DNES A ZÍTRA (6)

Rychvald

Kolektiv autorů: Ing. Zdeněk Dombrovský,CSc.. Jaroslav Čihař, Otakar Kochan, Stanislav Durčák, Ing. Dominik Káňa

NOVÉ  KNIHY

Vydavatelství: KPHMO

481 stran, vydání první.


Slovo autorů:

Vážení kolegové a kolegyně, milí čtenáři,

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě (KPHMO) Vám touto publikací nabízí přiblížit život a podrobnější seznámení s hornickými koloniemi karvinského okresu ležících na teritoriu bývalých či současných obcí a měst Doubrava, Havířov. Horní, Prostřední a Dolní Suchá, Lazy, Orlová, Petřvald a Poroba.

V dnešní době likvidace dolů si mnohdy jen marně vzpomínáme na hornické kolonie, Které byly součásti ostravsko-karvinské aglomerace. Zejména v karvinském okrese mnohá z nich byla poddolována a následně zbourána. Tyto kolonie měly však neopakovatelnou atmosféru. Jejich obyvatelstvo neoplývalo penězi, většina z nich měla doma ještě male hospodářství. pěstování hospodářského zvířectva. Z těchto skromných poměni vyrostli vědci, vysokoškolští profesoři, lékaři, inženýři a technici, učitelé, umělci, spisovatelé, sportovci i vynikající zástupci dalších profesí, kteří ovlivňovali život v širokém okolí i ve světě.

V průběhu staletí její obyvatelé prožívali ve složitých podmínkách mnohonárodnostního Slezska úděl nevolníků, hrůzy válek, kdy bez vlastního přičinění či přestěhování se stávali v krátkém časovém sledu příslušníky rázných států. To vše je naštěstí za námi. Stále však zde žijí vedle sebe občané rázných národností, vyznávají různá náboženství a mají různé politické přesvědčení. Navzájem se však všichni respektují.

V této hektické době Vás chceme touto publikací (a dalšími dvěma, které budou následoval) vybídnout k malému zastavení a návratu na několik okamžiků zpět, do zaniklých míst a času našich předků. Tento návrat nám umožní staré pohlednice a dobové fotografie (mnohdy dosud nepublikované), jež jsou často jediným svědectvím minulých dob.

Právě fotografie (i současného stavu) a pohlednice tvoří základ této publikace a se stručným komentářem představují pomyslnou procházku místy, kde kolonie stály případně ještě stojí. Jako úvodní slovo této publikace jsme zařadili slovo pana Ericha Václava, lesního inženýra. Prof. Ing. Erich Václav, DrSc. v rámci UNESCO pomáhal po mnoho let rekultivovat území řady slátá a navštívil 70 zemí světa. 0 životě v těchto zemích napsal řadu publikací. I když jeho úvodní slovo se týká pouze kolonií, ve kterých bydlel a žil, jeho vzpomínky však mají obecný charakter a tykají se prakticky všech hornických kolonií Ostravsko - karvinského regiónu, a proto jsme ho s jeho svolením zařadili jako úvodní slovo.

Nechejme se ted' unášet zázrakem zastaveného času a vraťme se na chvíli do minulosti. neboť tam jsou kořeny i základy naší budoucnosti.


Přejeme pěkný čtenářský zážitek.
                                                                      Zdař Bůh
                                                                                                                Zdeněk Dombrovský

Úvodní slovo:

Hornické kolonie Karvinského okresu II. díl.
(administrator, Edice KPHM, 29.10.2009)

Nová publikace Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě.

EDICE - HORNICTVÍ VČERA, DNES A ZÍTRA (8)

Horni město

Kolektiv autorů: Ing. Zdeněk Dombrovský,CSc.. Karel Budín, Dr. Ing. Milan Bystroň, Stanislav Durčák, Ing. Stanislav Kuba

NOVÉ  KNIHY

Vydavatelství: KPHMO

161 stran, vydání první.


Úvodní slovo:

Žodyn synek z kolonie
t'ynško robit' něbydě.
Sědi a zgaňo, co kaj do žraňo,
za švarnymi děvuchami
ve dne v noci obgaňo.


Vážení kolegové a kolegyně, milí čtenáři,

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě (KPHMO) touto publikací pokračuje s hornickými koloniemi karvinského okresu ležícími na teritoriích obcí a měst Albrechtice, Karviná, Rychvald a Stonava, čímž jsou pokryta všechna místa okresu Karviná (v návaznosti na I. díl Hornické kolonie karvinského okresu). Vzhledem k tomu, že z hlediska architektury byly stavby domů tvořících kolonie i jejich situování velmi podobné a jsou podrobně popsány v I. díle, odkazujeme tímto na tento díl. Tím uzavíráme vše, co se autorům podařilo shromáždit o hornických koloniích karvinského okresu. V dnešní době likvidace dolů si mnohdy jen matně vzpomínáme na hornické kolonie, které byly součástí ostravsko-karvinské aglomerace. Hornickou činností velmi silně byly zasaženy. zejména kolonie v Orlové a Karviné. Mnohé z nich byly v důsledku důlních vlivů zbourány. Tyto kolonie měly však neopakovatelnou atmosféru. Podrobněji se o tom zmiňujeme v I. díle citované publikace. Jejich obyvatelstvo neoplývalo penězi, většina z nich měla doma ještě malé hospodářství.

Z těchto skromných poměrů vyrostli vědci, vysokoškolští profesoři, lékaři, inženýři a technici, učitelé, umělci, spisovatelé, sportovci i vynikající zástupci dalších profesí, kteří ovlivňovali život v širokém okolí i ve světě.

V průběhu staletí její obyvatelé prožívali ve složitých podmínkách mnohonárodnostního Slezska úděl nevolníků, hrůzy válek, kdy bez vlastního přičinění či přestěhování se stávali v krátkém časovém sledu příslušníky různých států. To vše je naštěstí za námi. Stále však zde žijí vedle sebe občané různých národností, vyznávají různá náboženství a mají různá politická přesvědčení. Navzájem se však všichni respektují.

V této hektické době vás chceme i touto publikací vybídnout k malému zastavení a návratu na několik okamžiků zpět, do zaniklých míst a časů našich předků. Tento návrat nám umožní staré pohlednice a dobové fotografie (mnohdy dosud nepublikované), jež jsou často jediným svědectvím minulých dob.

Právě fotografie (i současného stavu) a pohlednice tvoří základ této publikace a se stručným komentářem ( i bez něho) představují pomyslnou procházku místy, kde kolonie stály případně ještě stojí.

I když převážná část publikace je věnována původním hornickým, koloniím autoři jsou toho názoru, že pohled na bydlení a život v našem regionu nemůže být pouze pohledem zpět, a proto se zmiňujeme i o „novodobých koloniích" a sídlištích, které začaly vznikat po roce 1948 a po výstavbě nových dolů v 60. letech minulého století.

Přejeme pěkný čtenářský zážitek.
                                                                      Zdař Bůh
                                                                                                                Zdeněk Dombrovský

Ukázka:


Za hornictvím hornoměstského rudného revíru
(administrator, Edice KPHM, 21.10.2009)

Nová publikace Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě.

EDICE - HORNICTVÍ VČERA, DNES A ZÍTRA (9)

Horni město

Jiří Grygárek

NOVÉ  KNIHY

KPHMO

ISBN 978-80-254-4424-5, 59 stran, vydání první,

Anotace:

Znak

S podporou Nadace Landek vydal počátkem října 2009 Klub přátel Hornického muzea v Ostravě v Edici Hornictví včera-dnes a zítra novou publikaci (9), zabývající se rudným hornictvím Moravskoslezského kraje. Jde o knížku Jiřího Grygárka, nazvanou „Za hornictvím hornoměstského rudného revíru.“Má 96 stran textu s řadou barevných obrázků a bylo jí přiděleno ISBN 978-80-254-4424-5. Tím byla zařazena do celosvětové knižní informační sítě a u nás je k dispozici i v zákonem určených knihovnách.

Je rozdělena do dvou částí. V prvé z nich je uvedena geologická charakteristika hornoměstského revíru a popsána historická etapa těžby rud. Druhá část je věnována novodobému geologickému průzkumu, přípravě a těžbě Pb-Zn-Ag rud na ložisku v Horním Městě u Rýmařova a popisuje likvidační a legislativní práce, které bylo třeba vykonat po předčasném ukončení těžby v roce 1970. Přínosem je bohatý seznam použité podkladové literatury.

Publikace navazuje na práci autora „Za hornictví zlatohorského rudného revíru“, která vyšla v téže edici v roce 2006.

Úvod:


| 0-50 | 50-58 |

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server