Pracovní semináře

Vyhledat text

Kdo má svátek
Aktualizace
Aktualizované sekce od 03.06.2023 do 10.06.2023

Informace
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
pro přátele horního cechu

Copyright Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, 2006-2020
email:kphmo(zavinac)seznam.cz
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Seo servis
Slovo předsedy
Knihy hornická tematika

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 277 nalezených)

Informace

Rudolfovské hornické slavnosti

Již po dvanácté se 4. června uskuteční v jihočeském Rudolfově hornické slavnosti. Rudolfovská oblast (asi 5 km východně od Českých Budějovic) je spojena zejména s významnou těžbou stříbrných rud ve 2. polovině 16. století, těžilo se zde v malém množství i zlato (Dobrá Voda) a na okraji budějovické permské pánvičky v závěru 19. a do poloviny 20. století kvalitní antracit. Dobu největší slávy si Rudolfov prošel za panování podivínského císaře Rudolfa II., jehož nákloností bylo hornické sídliště povýšeno na svobodné horní město a nově pojmenováno. Zdejší kutiště lze vedle kulminujícího Jáchymova a Kutné Hory považovat za jednu ze tří opor měnové politiky habsburského soustátí před třicetiletou válkou. Žel, právě tímto válečným konfliktem období hospodářské konjunktury Rudolfova a jeho dolů skončilo. Poslední bezvýsledné pokusy o otvírku rudných šachet v rudolfovské oblasti se udály těsně před 1. světovou válkou na dolech Eliáš a Jan Nepomucký.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 16. 06. 2011 | 2384 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

"Babky" mezi dukeláky

Středeční den se ukázal jako spolehlivý partner i pro členy klubu důchodců bývalého dolu Dukla v Havířově-Suché vedeného Antonínem Čejkou, členem Koordinačního výboru důchodců OKD. Sešli se na zahradě bludovické "pézetky" na své zahradní slavnosti. Pivečko, nějaká ta štamprlička či vínečko, nezbytné nealko, ale i skvělé domácí koláčky byly taky. Chutnaly i rožněné klobásky, po jejichž první várce se jen zaprášilo, takže pořadatelé museli zajistit další.


| Autor: Redakce Horník | Vydáno dne 08. 06. 2011 | 1727 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Odstřel těžní věže na Zlatých Horách

Zlaté Hory

Na pozvánce stálo: V pátek 15. dubna bude v areálu bývalého Zlaté Horyzávodu RD Zlaté Hory provedena demolice těžní věže Hlavní jámy trhacími pracemi. Přijďte se rozloučit s poslední hornickou dominantou.

Po dohodě s Ing. Janem Kotrisem, vedoucím střediska RD Jeseník, objednávám si v zlatohorském Minerálu nocleh a ve čtvrtek ráno před pátou vyjíždím z Liberce, abych po letech znovu vyfotografoval, co se na Zlatých Horách a eventuelně na dalších z 18 hornických lokalit, které RD Jeseník spravuje, ještě dá.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 31. 05. 2011 | 5101 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Rekultivace kalových nádrží Pokrok

Pokrok

Jedná se o komplex šesti bývalých kalových nádrží úpravny Dolu Julius Fučík, které se nacházejí na lokalitě Pokrok, o celkové rozloze 6,76 ha. V důsledku vyhlášeného útlumu byl provoz úpravárenského komplexu zastaven a v roce 1996 byl také ukončen provoz kalových nádrží. Po vytěžení usazených uhelných kalů byl prostor nádrží a přilehlých ploch připraven k rekultivaci území.

Rekultivace území byla zahájena v r. 2001, komplexně ukončena bude v prosinci letošního roku. Po převzetí tohoto závazku od OKD v r. 2002 bylo rozhodnuto, že technická rekultivace bude provedena z převážné části vlastními pracovníky našeho o. z.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 27. 05. 2011 | 2803 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Bezejmenná skupina

Bezejmenná skupina má v Ostravě už několik let velmi dobré jméno.

BS

"Celá akce proběhla z vlastní iniciativy těch, kdo přišli, aby četli a naslouchali. Pivnice, odjakživa využívaná k lecčemus, stala se na chvíli hájemstvím poezie. A tak jsem se na ně na všechny díval a říkal si, že přece jenom nebude tak zle?"
Lukáš Bárta

Tak se vyjádřil ostravský spisovatel Lukáš Bárta po prvním vystoupení Bezejmenné (tehdy ještě s přídomkem "literární") skupiny v porubské pivnici Frisco, 31. ledna roku 2008. To ještě netušil, že se celá básnická seance toho odpoledne rozroste v něco, čeho se on sám stane nedílnou součástí.


| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 04. 2011 | 2667 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Plyn z dolu Žofie

Zhodnocení plynu z dolu Žofie v kogenerační jednotce. Žofie

Posláním o. z. ODRA je zabezpečování postupného utlumování provozní činnosti na uzavřených černouhelných dolech ostravské a petřvaldské důlní pánve. Přes ukončení těžby uhlí a uzavření dolů zde pokračuje proces vývinu důlního plynu, které mohou být pro okolí nebezpečné. Důlní plyn obsahuje metan, který silně absorbuje infračervené záření a patří mezi významné skleníkové plyny, zvyšující teplotu zemské atmosféry. V místech s větším výskytem důlního plynu se musí provádět jeho řízené čerpání, které se využívá jako energetický zdroj, nebo se plyn vypouští volně do atmosféry.

Zemský povrch absorbuje viditelné záření ze Slunce a vyzařuje mnoho energie jako infračervené záření skrze atmosféru zpět do vesmíru. Některé plyny v atmosféře, zejména vodní pára, oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), absorbují toto infračervené záření a vyzařují ho zpět ve všech směrech včetně k povrchu Země. Tento takzvaný „skleníkový efekt“ udržuje atmosféru a zemský povrch mnohem teplejší, než kdyby plyny pohlcující infračervené záření nebyly v atmosféře přítomny.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 01. 04. 2011 | 3722 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Skupina AWT je partnerem Landek Parku

Pod bájným kopcem má vyrůst kulturní, vzdělávací a expoziční centrum na základech unikátního dědictví průmyslových památek.

Mezinárodní dopravní a logistická skupina Advanced World Transport (AWT) se stala jedním z partnerů ostravského areálu Landek Park, který je známý především svou expozicí Hornického muzea. Kulturní a vzdělávací využití areálu podpořila částkou 100 tisíc Kč. V rozsáhlém areálu mohou návštěvníci vidět mimo jiné historické vagony OKD, Doprava (dnes Advanced World Transport) a exponáty těžké techniky OKD Rekultivace (dnes AWT Rekultivace).

Landek Park je od roku 2010 součástí ambiciózního projektu Dolní oblast VÍTKOVICE. Generální ředitel společnosti Vítkovice Holding Jan Světlík si prostřednictvím tohoto projektu klade za cíl vybudovat kulturní, vzdělávací a expoziční centrum na základech unikátního dědictví průmyslových památek.


| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 03. 2011 | 2636 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Přátelské setkání s 1.místopřesedou Senátu ČR

Přátelské setkání s 1.místopřesedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou a zástupci Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky.

Sobotka

Sdružení hornických a hutnických spolků má oficiálně za sebou teprve dva roky činnosti(zaregistrováno v červenci 2009)hlavním cílem je podpora a obnovování hornických a hutnických tradic a zvyků a spolupráce s městy a obcemi při organizování „Setkání hornických měst a obcí“ a navazování spolupráce se zahraničními příbuznými spolky. Obšírně jsem popsal v č.2 ZPRAVODAJE průběh 14.setkání ve Stříbře.Tam se organizátorům poprvé podařilo zajistit záštitu druhého nejvyššího státního činitele v té době předsedu Senátu ČR Přemysla Sobotku. Ten do Stříbra nejenže přijel,ale zúčastnil se slavnostní valné hromady SHHS ČR,mající netradiční průběh a následujícího slavnostního zahájení Setkání….. a nakonec vzal na sebe břímě slavnostního otevření štoly Prokop,kterou v doprovodu členů z různých spolků profáral a dobře se cítě, zdržel se v kolektivu emeritních horníků do pozdních večerních hodin.

Proto jsme asi nebyli moc překvapení, když na SHHM došlo jeho pozvání na přátelské setkání se zástupci SHHS se svým perkmistrem Mir.Šťastným, tentokrát již ve funkci 1.místopředsedy Senátu ČR. Setkání se uskutečnilo ve Frýdlanském salonku Valdštejnského paláce dne 2.února 2011. Zkrátka Přemysl Sobotka dodržel slovo,které tehdy dal ve zřejmé snaze oplatit zdařilou návštěvu Stříbra a své snaze nadále pokračovat v neformálním setkávání se zástupci hornických spolků z celé České republiky. Jak později tak nějak ve zkratce řekl „ jsem fascinován vaší činností ,vašimi stejnokroji ,písněmi a způsobem jakým se snažíte o udržování tradic a zachování hornických památek„.


| Autor: Ing. Petr Rojíček | Vydáno dne 20. 02. 2011 | 3190 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Propad komína v Horním Slavkově

Propad

V roce 2010 o. z. SUL Příbram, oddělení správy ložisek, břemen a geologie, likvidovalo propad komína P9 –126/128 v lokalitě Zdař Bůh.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 12. 02. 2011 | 2058 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

BUDOU MÍT POVÍDKY PETRA SCHREIBRA POKRAČOVÁNÍ?

Z pozůstalosti Ing. Petra Schreibra, CSc., který 16. července 2010 zemřel, se náš Klub chystá se svolením pozůstalých vydat dodatek (či 2. díl) jeho oblíbené publikace Ze života inženýra na šachtách OKR „To my na Armádě…“ Jednu z povídek přinášíme na ukázku již nyní.

Stalinova cena

| Autor: Ing. Petr Rojíček | Vydáno dne 08. 02. 2011 | 2836 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Těžní věž jámy Habsburk – Pokrok 1/1 zachráněna

Pokrok

O dění v areálu Pokrok (původní název Důl Habsburk) odštěpného závodu ODRA, kat. území Petřvald u Karviné jsme naše čtenáře již jednou informovali ve spojitosti s ukončením akce v rámci revitalizace Moravskoslezského kraje „Příprava území po ukončené hornické činnosti DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA – areál Pokrok“ financované z prostředků Ministerstva financí České republiky. Předmětem plnění byly demoliční práce, spočívající ve snesení devíti objektů pozemního a průmyslového stavitelství, které vzhledem k ukončení těžby uhlí na dané lokalitě přestaly plnit svou funkci. Celá akce byla velmi náročná, neboL ve dvou objektech byly umístěny movité kulturní památky – těžní stroj s měničem z roku 1941 a turbokompresor z roku 1948, které bylo nutno před samotnou demolicí odborně demontovat a přemístit na nová stanoviště do strojovny a kompresorovny v areálu Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě.

Po ukončení akce v březnu 2010 zůstala v areálu Pokrok ve správě o. z. ODRA ještě těžní budova s těžní věží jámy Pokrok 1/1, která byla prohlášena dne 3. 4. 1997 za kulturní památku (dále KP).


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 15. 01. 2011 | 4781 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

První fotofárání v ČR

První fotofárání v ČR se uskutečnilo na Dole Žofie v Orlové.

Žofinka

Fotografové z celé republiky měli výjimečnou možnost sfárat do 700 m hloubky a vyzkoušet si focení v netradičním prostředí. Akci zorganizoval známý ostravský fotograf Boris Renner, jehož specializací je industriální fotografie. „O akci byl velký zájem, protože není běžné, aby se obyčejný člověk dostal do hlubinného dolu a ještě k tomu s foLákem, takže jak se informace mezi fotografy rozkřikla, během dvou týdnů jsem měl plný stav. Pro industriálního fotografa je to učiněný ráj, dostat se do takového prostředí, a všichni byli z této akce nadšení,“ řekl organizátor Boris Renner.

Čerpám z článku, publikovaném na www.ostravaci.cz. Zde je také víc jak 70 snímků z této akce od Borise Rennera (najdete je ve fotofárání), který nám poslal 9 fotografií ve větším rozlišení, abychom je mohli otisknout.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 11. 01. 2011 | 2466 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Demolice čistírny haldových vod na lagunách odštěpného závodu Odra

V rámci sanační akce "Nápravná opatření - laguny Ostramo" (NO-LO) probíhá v současné době na lagunách odštěpného závodu ODRA demolice bývalé čistírny haldových vod (ČHV). ČHV ČHV byla postavena a do provozu uvedena v roce 1994 a sloužila pro čištění haldových odpadních vod ze skládky odpadů před vypouštěním do městské kanalizace. Technologie ČHV byla kombinací fyzikálních, fyzikálně-chemických a biologických postupů. V průběhu své existence byla ČHV v období, kdy již nebylo možné vracet kaly z čištění vod zpět na skládku, doplněna o kalovou koncovku, představovanou chemickou úpravou a stabilizací kalů včetně odvodnění na kalolisu.

Vzhledem ke skutečnosti, že samotná ČHV byla postavena na zavezené části laguny R0, která bude v rámci NO-LO sanována technologií termické desorpce, musela být budova ČHV včetně zásobních nádrží a nádrže biologického stupně odstraněna. ČHV sloužila svému účelu celých 16 let až do letošního května, kdy byl její provoz ukončen. Následovalo čištění technologie a demontáž části zařízení dále využitelného v rámci s. p. DIAMO, zbylé kovové části byly likvidovány ve formě šrotu. Ze strany s. p. DIAMO byla ČHV předána k demolici firmě AQUATEST dne 30. 7. 2010. Po výběru zhotovitele vlastní demolice byla tato zahájena předáním pracoviště dne 20. 9. 2010 s tím, že bude dokončena do konce listopadu 2010. Jak práce postoupily, je patrné z uvedených fotografií.


| Autor: Otto Hejnic DIAMO | Vydáno dne 20. 12. 2010 | 3048 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hornická hospoda je dobrý nápad

Jak zvolit správné jméno pro hospodu? Odborník radí volit tradiční jména. Třeba ta hornická.

Hajcman

V Ostravě jsou stovky hospod a restaurací. Některé se snaží zaujmout tím, co nabízejí, jiné zase jménem. Ale jaké jméno je pro hospodu to pravé? Sedmička oslovila odborníka z Vysoké školy báňské-Technické univerzity. „Jméno má velký vliv, teď jde jenom o to, jestli kladný nebo záporný,“ říká Michal Vaněk, který učí na Institutu ekonomiky a systému řízení a přednáší management a marketing.

Názvy ostravských podniků lze podle něj rozdělit do několika skupin. Jasné jsou takové jako U Dlouhých či U Dvořáčků, kde člověk hned ví, s kým má tu čest a komu hospoda či restaurace patří. Pak mohou přijít i takové, kde si člověk nemůže být jistý ničím. Třeba Pták v hrsti nebo U Modré nudle. „Pod názvy jako například U zabitého vola si lze představit ledacos. Je samozřejmě otázka, jak moc může být název recesní. S takovými jmény bych byl opatrný,“ míní Vaněk.

Vzpomínky na podzemí

| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 11. 2010 | 4174 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

14.SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ

ve dnech 10. až 12. září 2010 v královském horním městě Stříbře

Stříbro

Historie setkání hornických měst a obcí ČR započala v roce 1996, když zástupci spolků Cechu příbramských horníků, „Prokop“ a Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě se dohodli na ideové platformě setkávání.V roce 1997 se pak konalo první setkání v královském horním městě Příbrami.Bylo neopakovatelné a dalo inspiraci do budoucna. Po dlouhých letech byl zase i kromě jiných akcí realizován pověstný hornický průvod. Rok od roku stoupala laťka úrovně pro další následovníky : v Krásně,ve Zlatých Horách , v Ostravě Petřkovicích,ve Stříbře,v Plané a Drmolu, v Sokolově,v Rudolfově,v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích,V Příbrami , v Horním Slavkově, v Mostě, v Jihlavě a až po dosud poslední 14.,konané ve Stříbře.Uběhlo od prvního setkání 14.let,změnily se podmínky i společenská atmosféra,podstatně se rozšířila spolková činnost, navazovala se mnohá přátelství a prohlubovaly vzájemné spolupráce a to i se zahraničím zejména Slovenskem.Hornická setkávání mají za sebou již průvodní „dětské nemoci a tak po velmi zdařilém setkání v minulém roce konané v Jihlavě jsme se těšili na „ setkání 2010“ ve Stříbře.

K důstojné atmosféře oslav přispěla i naše delegace členů Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě,která díky nadačnímu příspěvku Nadace Landek a příspěvku Statutarního města Ostrava zaplnila celý autobus a reprezentovala hornické tradice nejen Ostravy,ale i Karviné , Havířova a Petřvaldu ,neboť zájezdu se zúčastnili naší členové z těchto místních poboček Klubu.Za ostravský region se zúčastnily také delegace městského obvodu Radvanice,Petřvald,Stonava ,Horní Sucha,Karvina a Nadace Landek Ostrava .Celkem se dle organizátorů zúčastnilo setkání 64 měst a obcí reprezentovaných 77 delegacemi měst,obcí a spolků ( oficiálně registrovaných členů delegací bylo 510 a velké množství těch,kteří se u organizátorů neregistrovali).Nejvzdálenější delegace byly až z Košic a Spiše.


| Autor: Ing. Petr Rojíček | Vydáno dne 18. 11. 2010 | 4353 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Naši spomzoři a kolektivní členové významní pomocníci v naší práci
MOBIL

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server