Významné životní jubileum prof. Ing. Jindřicha Láta, DrSc.

Autor: Mgr. Michaela Hylská <hylska(at)diamo.cz>, Téma: DIAMO, Zdroj: Ing. Václav Dorazil, Ph.D., Vydáno dne: 22. 11. 2016

Lát

Dne 16. října 2016 oslavil 90. narozeniny nestor světového hornictví a vzácný člověk pan profesor Jindřich Lát. Již od mladých let tíhnul k hornictví a zejména k důlním strojům, v roce 1952 vystudoval Hornické inženýrství na VŠB-TU Ostrava a poté nastoupil do ostravských dolů, kde vykonával různé provozní funkce, mimo jiné hlavního inženýra na Dole Paskov. Mezi lety 1984 až 1992 vyučoval na HGF VŠB-TU Ostrava. V roce 1987 byl jmenován profesorem.

     Za svůj profesní život publikoval na 150 příspěvků v odborných vědeckých časopisech, je autorem či spoluautorem mnoha vysokoškolských skript a učebnic. Vychoval mnoho odborníků, dodnes pomůže radou či životním moudrem. I v takto pokročilém věku neustále píše do časopisu Záchranář, vydávaného HBZS Ostrava, a časopisu Uhlí – Rudy – Geologický průzkum. Vážený pane profesore, hornická obec Vám tímto děkuje za obrovský přínos pro české a světové hornictví a přeje Vám vše nejlepší k narozeninám!

Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
absolvent HGF VŠB-TU Ostrava,
předseda Hornicko-historického
spolku pod Ralskem