Hornický den ve Stráži pod Ralskem

Autor: Mgr. Michaela Hylská <hylska(at)diamo.cz>, Téma: DIAMO, Vydáno dne: 13. 10. 2016

Kmotři

Oslava Dne horníků ve Stráži pod Ralskem se letos konala dne 16. září v kulturním domě U Jezera. Role průvodce slavnostním odpolednem se ujal Mgr. Jiří Štipský z odštěpného závodu Těžba a úprava uranu. V úvodu oficiální části přivítal ředitele státního podniku Ing. Tomáše Rychtaříka a čestné hosty. Pozvání na oslavu mimo jiné přijali Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví Ministerstva průmyslu a obchodu a zároveň předseda Dozorčí rady s. p. DIAMO, doc. Ing. Miroslav Grégr, CSc., emeritní místopředseda vlády, Ing. Dalibor Hampejs, předseda Obvodního báňského úřadu v Liberci, Ing. Miroslav Jurda, vedoucí Regionálního centra SÚJB v Kamenné, Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města Stráž pod Ralskem, členové Dozorčí rady státního podniku, vedení odštěpných závodů a další hosté.DH16      Slavnost důstojně zahájila hornická hymna v podání hudebního tria složeného ze zaměstnanců o. z. TÚU Ing. Petra Křesťana, Ing. Eduarda Wintera a Ing. Borise Dostála a poté se ujal slova ředitel státního podniku DIAMO Ing. Tomáš Rychtařík. Přivítal všechny přítomné a zhodnotil zásadní činnosti jednotlivých odštěpných závodů v právě uplynulém hornickém roce. Kromě činností běžných, probíhajících podle naplánovaného harmonogramu, vyzdvihl pan ředitel činnosti rozvojové, které by měly zajistit další chod státního podniku v budoucnosti. Uvedl, že je třeba nabídnout státu služby, které s. p. DIAMO může poskytnout. Že DIAMO, s. p., již takovéto kroky podniká, doložil i několika příklady – dlouhodobý sanační projekt separování hlušiny na haldě Heřmanice v Ostravě, spolupráce o. z. GEAM Dolní Rožínka se SÚRAO či jeho významná role v přípravě jaderného úložiště nebo příprava o. z. SUL Příbram na řešení problematiky odvalů vlastními silami. „Státní podnik DIAMO má státu co nabídnout – jsme zaměřeni na hornické práce, ekologii, jsme schopni nakládat s radioaktivitou, a co není zanedbatelné, máme v republice pět samostatných managementů a hlavně kvalifikované lidi, kteří odvádějí dobrou práci,“ ukončil Ing. Tomáš Rychtařík svůj proslov a popřál všem mnoho úspěchů do nového hornického roku a dobrou zábavu při nadcházející oslavě.

DH16

Následně moderátor předal slovo Ing. Zbyšku Sochorovi, Ph.D., který i jménem Dozorčí rady podniku poděkoval za náročnou a odpovědnou práci, kterou s. p. DIAMO odvádí. Podpořil vedení podniku v rozvoji nových projektů s tím, že je třeba tento potenciál navyšovat, hlavně v oblasti udržení a získávání dalších kvalifikovaných odborníků a specialistů. V závěru svého vystoupení popřál státnímu podniku úspěšnou budoucnost.

Za vedení města Stráž pod Ralskem pozdravil a přítomným popřál příjemně strávené odpoledne starosta Mgr. Zdeněk Hlinčík. Ocenil vysoký stupeň fungování spolupráce mezi městem a státním podnikem, což se projevuje hlavně na nízké míře nezaměstnanosti ve městě a okolí. Poděkoval rovněž státnímu podniku za příkladnou správu sanovaných a rekultivovaných pozemků v katastru města a jejich navracení do původní podoby.

DH16

Oficiální část slavnostního odpoledne uzavřel svým proslovem doc. Ing. Miroslava Grégr, CSc., který, jak sám uvedl, bere účast na zdejší oslavě Dne horníků již jako tradici, nebo? má z dob svého působení ve vládě ke státnímu podniku DIAMO bližší vztah. V souvislosti s jubileem uranového průmyslu vzpomněl na krizové období kolem roku 2000, kdy dramaticky poklesla cena uranu, a i díky jeho tehdejším intervencím ve vládě se podařilo zachovat další existenci DIAMO, s. p. Docent Grégr poté pogratuloval k 70. výročí UP stejně jako k 50 letům UD Hamr, poděkoval za přátelství a dosavadní práci a v závěrečném slavnostním přípitku popřál všem hodně úspěchů.

Během volné zábavy pak vystoupil se svým netradičním tanečně-hudebním programem Klub přátel Zlatých Hor a po celý zbytek slavnostního večera se všech 305 zúčastněných hostů dobře bavilo při tanci či poslechu kapel Krakatit a Jam & Bazar.