Nadace LANDEK Ostrava ve třetí dekádě

Autor: Redakce Horník <marek.sibrt(at)okd.cz>, Téma: Horník, Vydáno dne: 06. 05. 2016

Výroční zpráva 2015 zmínila i úbytek financí od klíčových partnerů z našeho revíru, což logicky způsobuje situace v českém černouhelném průmyslu.

Stříbro

Plně stabilizovaná, se schváleným a upraveným statutem i novým sídlem loni vstoupila Nadace LANDEK Ostrava (NLO) do třetí dekády své činnosti. Částkou přesahující 1,16 milionu korun podpořila celkem šestadvacet projektů. Vyplynulo to z výroční zprávy za rok 2015, kterou její představitelé zveřejnili v závěru března.

„Po úbytku financí od dřívějších dominantních partnerů – společnosti OKD a některých na ni navázaných subjektů – na nulu nyní tvoří podstatnou část příjmů nadace výnosy z nadačního kapitálu. Ke snížení počtu našich sponzorů bohužel došlo celkově, i přes jistý hospodářský růst v republice. Naštěstí tuto ztrátu částečně vyvážily vyšší příjmy od měst, městských obvodů či obcí, kde probíhala nebo probíhá důlní činnost. Prostředky pomohly získávat i dopisy, osobní přístup, dary a reklama,“ sdělil Josef Gavlas, ředitel NLO. Ta začala nově pracovat s menší – desetičlennou – správní radou a tříčlennou dozorčí radou.Stěžejní projekty pro NLO v minulém roce byly podpory akcí v hornických lokalitách včetně 19. Setkání hornických měst a obcí v Havířově, činnosti KPHMO i dalších profesních spolků, opravy kulturních památek ve skanzenu na Landeku, vydávání tematických publikací. „Také jsme spolufi nancovali instalování busty významné baletní osobnosti – Emericha Gabzdyla – v Národním divadle moravskoslezském,“ připomenul Gavlas.

Ten ostatně loni zastupoval NLO na většině akcí Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a dalších setkáních cechu v Česku, Polsku či na Slovensku. Koncem roku obnovila NLO partnerství s Dolní oblastí Vítkovice a od Fóra dárců ČR získala opět Známku kvality nadace. „Podíleli jsme se též na zřízení Hornického muzea ve slovenském Pezinku. Zástupci tamního hornického spolku se učili či studovali v Ostravě a část své havířské kariéry strávili v našem revíru – nezapomínají a my také nezapomněli,“ dodal Gavlas.

Radek Lukša