Vyšla kniha „500 let Horního řádu Petra IV. z Rožmberka“

Autor: Mgr. Michaela Hylská <hylska(at)diamo.cz>, Téma: DIAMO, Zdroj: Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D., Vydáno dne: 20. 02. 2016

V Českém Krumlově vydal Hornický spolek Český Krumlov velice zdařilou publikaci kolektivu autorů při příležitosti pětistého výročí vydání zdejšího horního řádu (1515–2015). Při slavnostním skoku přes kůži 4. 12. 2015 v jízdárně zdejšího zámku spatřila světlo světa a byla také zároveň pokřtěna.     Velice hezky je zpracován úvod do problematiky, následuje geologická charakteristika území. Součástí kapitoly Hornická činnost na Českokrumlovsku v 16. století je i popis historických důlních děl, jejich umístění v terénu včetně současného stavu, například i rozměrů komor. StříbroSoučástí je také zmapování hutnictví a mincovnictví na krumlovském panství. Následuje kapitola s názvem Historie rožmberského horního podnikání v kontextu českých a světových dějin. Zde jsou přehledně chronologicky sestaveny důležité momenty, ale lze tady vyčíst například, kdy a kým byl založen klášter ve Zlaté Koruně či Vyšším Brodě, kdy a kým byly založeny České Budějovice a další desítky informací. Tato kapitola je velice čtivá, doslova nabitá informacemi. V další části knihy je popis vzniku a vývoje horních řádů, jejich seznam, doslovná citace všech 103 článků Horního řádu Petra IV. z Rožmberka, včetně přísah horních úředníků. Na závěr je sestaven Hornicko-český slovník, vysvětlující výrazy pro hornictví v 16. století běžné. Kniha má 120 stran a zvláště zajímavá je její část s názvem Barevné přílohy. Kromě nich je v knize volně vložena historická mapa krumlovského horního revíru. Knihu vhodně doplňují obrázky, některé z „De RE METALLICA LIBRI XII“ od Georgia Agricoly, popřípadě z „Poučení o zručnosti hornické“ Christopha Traugotta Delia, a zřejmě i z „Prubířství“ Lara Erckera. Tento horní řád je téměř doslovnou recepcí Annaberského horního řádu z roku 1509. Kniha není v prodeji, ale určitě by byla možnost si ji obstarat ve spolupráci s Hornickým spolkem Český Krumlov pod vedením Pavla Geršla. Je pozitivním jevem, že v posledních letech je velice dobře zmapována hornická činnost ve Stříbře kamarádem Bc. Karlem Neubergerem a že k této činnosti se připojili i Českokrumlovští.

Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.