Záchranářská ocenění udělena – blahopřejeme

Autor: Mgr. Michaela Hylská <hylska(at)diamo.cz>, Téma: DIAMO, Vydáno dne: 23. 01. 2016

Dolní Rožínka

Konec roku je příležitostí k ohlédnutí nejen za rokem právě odcházejícím, ale i ohlédnutím více do minulosti. Je také spojen s připomenutím svátku sv. Barbory, k němuž neodmyslitelně patří ocenění těch pracovníků, kteří se mimořádnou měrou podíleli a podílejí na rozvoji hornictví a báňského záchranářství. Je příležitostí morálně ocenit nezměrnou obětavost a nasazení záchranářů při záchraně lidských životů i materiálních hodnot.

V pátek 4. prosince 2015, v pietním sále expozice báňského záchranářství v ostravském Landek parku, se uskutečnil slavnostní akt předání vyznamenání Záslužného záchranářského kříže ve všech třech kategoriích. Oceněným záchranářům předával vyznamenání JUDr. Pavel Dvořák, náměstek předsedy Českého báňského úřadu. I v této elitní společnosti záchranářů jsme měli svého zástupce, pana Aloise Bednáře, zaměstnance o. z. GEAM Dolní Rožínka. Slavnostnímu aktu byli přítomni vedoucí pracovníci OKD, a. s., a HBZS Ostrava.

     Pan Bednář byl vyznamenán zlatým Záchranářským záslužným křížem za rozvoj báňské záchranné služby v rudném hornictví a aktivní přístup při záchranářských zásazích na Dole Rožná. Do báňského záchranného sboru vstoupil již v roce 1985 a stále je aktivním báňským záchranářem na ZBZS Dolní Rožínka.

Ing. Jiří Šikula, ZBZS Dolní Rožínka