40 let od ukončení těžby na Stříbrsku

Autor: Mgr. Michaela Hylská <hylska(at)diamo.cz>, Téma: DIAMO, Zdroj: Karel Neuberger, Vydáno dne: 20. 11. 2015

StříbroV sobotním dopoledni 3. října 2015 se na stříbrské radnici za zvuku hornické hymny „Hornický stav budiž velebený“ sešli pozvaní bývalí pracovníci Rudných dolů Příbram, závod Stříbro, k malému připomenutí 40 let od ukončení těžby rud ve stříbrském rudním revíru. Pozvání obdrželi všichni žijící a hlavně ti s aktuální adresou. Záštitu nad akcí převzalo město Stříbro. S finanční podporou Hornickému spolku pomohl Krajský úřad v Plzni a Nadace Jakoubka ze Stříbra.

Pozvání přijali za DIAMO, s. p., o. z. SUL v Příbrami Ing. V. Plojhar, za Obvodní báňský úřad v Plzni Ing. V. Šedivec, zástupci Krajského úřadu v Plzni, za Nadaci Jakoubka ze Stříbra byl přítomen předseda Ing. R. Svoboda. Přítomné přivítal předseda hornického spolku R. Strankmüller. Na začátku přítomným zazpíval pěvecký soubor ZŠ Mánesova pod vedením paní učitelky B. Červené a za klavírního doprovodu A. Neubergerové. Jejich vystoupení bylo završeno hornickou písničkou „Připijme tedy hornickému stavu, nejdřív panu direktoru a potom celému stavu…“. Poté proslov stíhal proslov. Hlavní proslov měl místopředseda spolku K. Neuberger. Nezapomnělo se ani na všechny, kteří nás již opustili, minutou ticha. Zástupci OBÚ, DIAMO, s. p., města Stříbra a hornického spolku předali několik pamětních listů a všichni přítomní obdrželi na památku glejt a pamětní medaili. Po skončení slavnostního aktu byli horníci pozváni na malé občerstvení. Doufáme, že si všichni měli ještě po létech co říci, že si případně odpustili staré hříchy. Přejeme všem do dalších let hlavně mnoho zdraví. Na závěr samozřejmě nesmělo chybět společné foto.
Zdař Bůh!
Karel Neuberger
Hornický spolek Stříbro