Setkání horníků v Polsku

Autor: Mgr. Michaela Hylská <hylska(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 01. 2015

SpotkanieVe dnech 27. – 30. 11. 2014 byli členové Hornického spolku ze Stříbra a Nadace Landek pozváni hornickými kamarády z černouhelné pánve v oblasti města Rybnik, cca 45 km od hranic k „41. Spotkanie Gwarkow RZRG“. Čekalo nás velmi vřelé a milé přijetí s bohatým programem. Osobně se nám věnoval ředitel firmy „SITG przy Rybnicki Zakladanie Robót Górniczych“ se svojí manželkou a kamarády. Čekala nás návštěva hornického skanzenu ve Vieličce u Krakowa, hrad polských králů Wawel a večerní centrum města s centrální tržnicí. Další velkou akcí z programu byla návštěva černouhelného dolu v Zabrze, kde sfáráte 300 m hluboko a kde vlastní prohlídka trvá 3 hodiny. Každý večer se konalo posezení s kamarády. Sobotní program byl velmi našlapaný a zakončený 41. setkáním horníků, kde se nemohou účastnit ženy, a proto je pro ně připraven jiný program. Mohu-li osobně konstatovat, již dlouho jsem neviděl podobnou hornickou akci připravenou na tak vysoké a společensky kvalitní úrovni. Samozřejmostí je v této oblasti osobní účast všech starostů okolních měst.

Spotkanie SpotkaniePevný program večera trval 6 hodin. Naše česká delegace byla přijata holdem a s velkým očekáváním. Do průběhu večera není možno nijak vstupovat nebo zasahovat. Až na konci programu jsme dostali příležitost si zazpívat českou hornickou píseň „Kamarádi, dolů sfárejme“. Bu^ na nás byli připraveni, anebo se spontánně přidal celý sál, ale Poláci znají perfektně tuto naši písničku. Předsednictvu Gwarků jsme předali upomínkové hornické dary, které určitě dotyčné potěšily. Předběžně jsme pozváni za rok opět.

Zdař Bůh!
Karel Neuberger