„Cesta na Galapágy“

Autor: Milan Šlachta <milan.slachta(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 01. 2015

KPHMO pobočka Havířov

byla pro členy KPHMO pobočky Havířov „zdlouhavá“. Od listopadu 2014, kdy se měla beseda poprvé uskutečnit byla několikrát přeložena, až do 12.ledna 2015 kdy se opravdu uskutečnila.

KPHMO pobočka Havířov KPHMO pobočka HavířovCestovatel Jan DURDA nám podrobně popsal a fotografiemi doložil svou měsíční výpravu do Jižní Ameriky až na Galapágy. Nahlédli jsme do pozoruhodných států Kolumbie a Ekvadoru. Prošli se hlavním městem Ekvadoru – Quitem, které leží v nadmořské výšce 2.800 metrů a přezdívá se mu „věčné město jara“. Poznali jsme Galapágy, kde Charles Darwin studoval a popsal odlišnosti živočišných druhů, domov unikátní fauny a flóry, která fascinuje všechny dobrodruhy, cestovatele a milovníky netknuté přírody. Beseda s Janem Durdou, hornickým důchodcem, bývalým zaměstnancem Dolu Julius Fučík byla poutavá, obsáhla a všem se líbila.