Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (36)

Autor: Ing. Zdeněk Dombrovský CSc. <zding(at)atlas.cz>, Téma: Kolonie, Vydáno dne: 04. 09. 2014

Slezská Ostrava (pokračování)
Nová Osada.

Osada

Takto je označena kolonie ohraničená ulicemi Heřmanickou, U Stromovky a Bernerovou na Hladnově. Tato kolonie byla vybudována v letech 1939 až 1940 pro Čechy vysídlené ze zabraného pohraničí. Osada míru. Již podle názvu je zřejmé, že jádro dnešní kolonie bylo vybudováno v období budování socialismu a to mezi lety 1945 – 1952. Nicméně v místě, kde se nachází došlo k výstavbě daleko dříve. Výstavba se odvíjela ve třech fázích. V první fázi ( 1900 – 1906) bylo postaveno 5 obytných dvojdomů při Koněvově ulici, tehdy na katastrálním území Heřmanic. 3 dvojdomy byly vybudovány pro horníky jámy Terezie, 2 dvojdomy pro horníky jámy Ida. Byly to pavlačové domy, které po rekonstrukci slouží dodnes Ve druhé fázi roce 1944 byly postaveny 3 domy podél Koněvovy ulice. Podle německého projektu s vysokými sedlovými střechami, tehdy na katastrálním území Heřmanic pro oba doly.

Ve třetí fázi (1945 – 1952) byl postaven zbytek. Nejdříve bylo pokračováno podle původního projektu, protože u několika domů již byly postaveny základy. Teprve v závěru byl projekt pozměněn. Tehdy se ovšem stavělo po znárodnění, pro potřeby celého OKR. Všechny domy podél ulic Chrustovy, Sionkovy, Zapletalovy a 8. března byly postaveny po II. světové válce. Pokračující výstavba překročila původní katastrální hranice na katastr Slezské Ostravy. Před postupující výstavbou ustupovaly zahrady a pole a výstavba se přiblížila až k lesu Stromovka, který je dnes zoologickou zahradou. Na jižním okraji osady byla v roce 1955 vybudována velká základní škola a vedle ní škola mateřská.

Průběžně probíhala modernizace. Poslední proběhla v roce 2000, kdy do domů s vysokými sedlovými střechami byly vestavěny podkrovní byty. Současná kolonie leží na území, kde se 3 x měnila katastrální hranice. Po roce 1990 byla katastrální hranice posunuta až na jižní okraj Koněvovy ulice, takže celá kolonie dnes leží na území Slezské Ostravy.

Veškerá autorská práva postoupili autoři KPHMO. Autoři dalších publikací o koloniích musí respektovat min. ve svých publikacích citovat odkazy na ně! Zpracoval: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.,předseda KPHMO v letech 2004 – 2008.