Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (19)

Autor: Ing. Zdeněk Dombrovský CSc. <zding(at)atlas.cz>, Téma: Kolonie, Vydáno dne: 07. 02. 2014

Slezská Ostrava (pokračování)
Vilémova kolonie -Vilémka (po r.1850)

Vilémka

Vilémova kolonie ležela v těsné blízkosti jámy Vilém ve Slezské Ostravě. Byla založena společností Severní dráha Ferdinandova pro zaměstnance dolu Vilém. Tato kolonie byla nejstarší kolonií v dobývacím prostoru dolu Zárubek. Obytná osada se nacházela nedaleko dolu Vilém při staré Frýdecké ulici. V Monografii OKR z r. 1929 se uvádí název Osada U Jámy Viléma. Kolonie vznikla po roce 1850. V obytné osadě bylo celkem 57 domů, z toho šestnáct domů pro úředníky s 54 byty a 41 domů pro dělníky se 189 byty (počty domů podle jiných autorů se rozcházejí). Obytné domy v osadě byly přízemní a jednopatrové. Domy byly stavěny z pálených cihel se střechami z lepenky či umělé břidlice. Většina domů byla zčásti podsklepena.

     Úřednické byty byly jedno až čtyřpokojové s vedlejšími místnostmi ( předsíň, kuchyň, spíž, koupelna, záchod). Některé úřednické byty měly společnou koupelnu v suterénu domu. Dělnické byty se zde skládaly pouze z jednoho nebo dvou obytných pokojů a kuchyně. Voda byla obyvatelům Vilémovy kolonie dodávána z komunálního vodovodu Slezské Ostravy nebo z vodárny vybudované poblíž dolu Vilém, kterou vlastnil závod Zárubek. Navíc byl v kolonii zřízen vodovod s užitkovou vodou. Některé úřednické byty měly vodovodní výpustek uvnitř bytu. Ostatní úřednické i dělnické byty měly společné výpustky na chodbách domů nebo na ulicích. Jednu výpustku používalo společně průměrně 25 bytů. Jen velmi malé množství bytů v kolonii mělo splachovací záchod. V kolonii byla zřízena pouze částečná kanalizace. Elektrický proud byl zaveden do všech domů v kolonii. El. osvětlení bylo zavedeno do všech bytů. V důsledku poddolování docházelo k likvidaci domů, a obyvatelé se přestěhovali do nově budované Jubilejní kolonie dolu Zárubek v Kunčičkách. Demolice domů byla zahájena v roce 1928, poslední domy byly zbourány v letech 1953–1957. Oblast byla posléze zasypána haldovinou. Dnes je území bývalé hornické kolonie jámy Vilém zcela asanováno.

Veškerá autorská práva postoupili autoři KPHMO. Autoři dalších publikací o koloniích musí respektovat min. ve svých publikacích citovat odkazy na ně! Zpracoval: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.,předseda KPHMO v letech 2004 – 2008