Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (18)

Autor: Ing. Zdeněk Dombrovský CSc. <zding(at)atlas.cz>, Téma: Kolonie, Vydáno dne: 26. 01. 2014

Slezská Ostrava (pokračování)

Jkubka

Jakubská kolonie-Jakubka (1870 -1912 ?) Jakubská kolonie jámy Jakub a posléze Zárubek (Hermenegilda) ležela asi 550 metrů na jihovýchod od těžní jámy dolu Zárubek mezi báňskou dráhou a Šenovskou ulicí. Kolonií procházela Jakubská ulice, rovnoběžná s ulicí Šenovskou. Kolonie sloužila k ubytování horníků a úředníků dolu Jakub a dolu Zárubek. Investorem výstavby slezskoostravské hornické kolonie byla společnost Severní dráha Ferdinandova.

Počátky Jakubské kolonie sahají do 70. let 19. století. Roku 1900 v kolonii stálo 52 dělnických domů s 208 byty a dva domy soukromé. Roku 1912 se stavěly patrové domy pro úředníky. Roku 1928 bylo v kolonii 73 domů, z nichž 6 bylo úřednických s patnácti byty a 67 dělnických s 313 byty. Podle práce M. Bašeho a O. Havlové žili v roce 1972 v kolonii převážně důchodci (starousedlíci), Rómové a Maďaři. Podle M. Bilové stálo v roce 1977 v kolonii ještě 45 domů, J. Kynclová v roce 2003 uvedla, že v kolonii stálo už jen třináct domů.

     V blízkosti bývalé jámy Vilém ve Slezské Ostravě byla zřízena vodárna, která zásobovala Jakubskou kolonii pitnou vodou. Většina obyvatel čerpala pitnou vodu z vodovodních výpustek, které stály přímo v ulicích kolonie. Kanalizace v kolonii byla zavedena jen částečně, naproti tomu všechny domy byly plně elektrifikovány. Součástí domů byly rovněž zeleninové zahrádky a ovocné stromy.

Jkubka

Úřednické domy ve srovnání s domy dělnickými byly na tehdejší dobu luxusně zařízeny. Úředníci bydleli ve třípokojových bytech s veškerým příslušenstvím.

Dělnické domky byly převážně přízemní se čtyřmi byty. Nejvíce bytů v kolonii bylo jednopokojových s obytnou kuchyní. Pouze malá část bytů byla dvoupokojová s kuchyní.

Domy stojící ve východním okraji osady byly dvoupodlažní, omítané s členícími prvky v režném zdivu a kryty sedlovými střechami. Z dvorní strany v krajních rizalitech (vystupující část budovy před průčelí budovy) byly umístěny záchody. Krajní byty měly vstup z pavlače. Dům na parcele číslo 3251 byl od osady oddělen tramvajovou tratí. Byl dvoupodlažní, s pavlačemi a rizality. Průčelí domu bylo členěno dvěma krajními rizality a domy byly kryty sedlovými střechami. Fasádou byly svislé členěné pásy v režném zdivu. Domy kolem ulice Zárubecké byly úřednické a dozorecké. Byly dvoupodlažní, omítané, podsklepené s centrálními vstupy a schodišti z podélných stran. Domy na parcelách číslo 3781/1 a 3782/1 měly zapuštěné balkóny a byly kryté valbovými (šikmými) střechami s vikýři.

Dělnické domky stály v řadách vedle sebe podél ulice Jakubské, po jižní straně se napříč nacházely dělnické domky. Pavlačové domy stojící na východní straně byly řazeny podélně. Zahrádky, políčka a záhonky byly umístěny uvnitř kolonie. Úřednické a dozorecké domy, které stály jihovýchodním směrem, byly vždy situovány ve dvojicích proti sobě s jedním domem v čele. Ke kolonii patřil obchod smíšeným zbožím a mateřská škola. V současné době značná část původních obytných objektů úplně zmizela.

Veškerá autorská práva postoupili autoři KPHMO. Autoři dalších publikací o koloniích musí respektovat min. ve svých publikacích citovat odkazy na ně! Zpracoval: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.,předseda KPHMO v letech 2004 – 2008