Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (13)

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Kolonie, Vydáno dne: 27. 11. 2013

Hrušov (pokračování)
Kolonie jámy Ida

Základní charakteristika
Jáma Ida (Vítkovické kamenouhelné doly) měla v r. 1928 dle Monografie OKR 53 obytných domů, z nichž 11 bylo úřednických, 40 dělnických a 2 domy byly společné pro dělníky a úředníky. V těchto domech bylo celkem 248 bytů (26 úřednických a 222 dělnických). Z uvedených domů bylo 41 postaveno v koloniích:
1. U jámy Ida (1860 – 1942)– později nazvaná Liština (10 úřednických a 16 dělnických domů)
2. V Muglinově (9 dělnických domů a 2 domy obývané dělníky i úředníky)
3. V Heřmanicích (4 jednopatrové osmirodinné dělnické domy, které sousedily se 6 domy patřící jámě Terezie).

Liština     Ostatních 12 domů bylo rozptýleno. Z uvedeného počtu obytných domů bylo 33 přízemních a to 9 úřednických s 15 byty (3 domy jednorodinné, 6 domů dvourodinných) a 24 dělnických domů (10 dvourodinných, 4 čtyřrodinné, 2 jednorodinné, 4 třírodinné, 4 domy o více než po pěti bytech). Z jednopatrových domů byly 2 domy úřednické s 8 byty, 1 šestirodinný dům byl společný pro úředníky (2 byty) a dělníky (4 byty) a 16 dělnických domů se 134 byty (8 domů osmirodinných, 1 dům pro 5 rodin, 1 dům čtyřrodinný, 5 domů pro 9 rodin a 1 dům pro 16 rodin). Jeden dvoupatrový osmirodinný dům byl obýván jednou úřednickou rodinou a 7 dělnickými rodinami. Z úřednických domů bylo 7 podsklepeno úplně a 4 částečně.

Z dělnických domů bylo 19 podsklepeno úplně, 4 domy byly nepodsklepeny. Ostatní domy byly podsklepeny částečně. Domy byly postaveny ze Struskových cihel (6 přízemních), ostatní z cihel pálených. Krytina byla lepenková (29 domů), tašky (22), umělá břidlice (2). Úřednické byty měly více než 4 obytné pokoje (2 byty), čtyři pokoje (2), tři pokoje (14), dva pokoje (8), vesměs s kuchyní a s veškerým příslušenstvím.

Z dělnických bytů mělo 151 bytů obytnou kuchyň, jeden pokoj a spížku. Z nich záchod uvnitř bytu mělo 104 bytů. 41 bytů mělo dvě obytné místnosti, kuchyň, předsíň, spíž a záchod. 30 bytů mělo pouze obytnou kuchyň. Kromě dvou domů byly ostatní zásobovány pitnou vodou z vodovodu, při čemž přímo do 64 bytů. Vodovodní výpustě na chodbách mělo 159 bytů, mimo dům pak 22 dělnických bytů. Splachovací záchody mělo celkem 110 bytů, z toho 25 úřednických. V kolonii U jámy Ida byla vybudována kanalizace. Nejstarší domy kolonie byly postaveny okolo r. 1860. Většina domů však pochází z let 1911-1913 a z let 1920-1922. Ulice byly 9 m široké, s válcovanou vozovkou a chodníky. Podél bylo vysázeno stromořadí. U domů byly postaveny kůlny a zřízeny zahrádky (cca 150m2 na rodinu). Kolonie měla svou vlastní pekárnu a udírnu. Ve všech domech jámy Ida bydlelo v r. 1928 cca 1069 osob.

Kolonie U jámy Ida (Liština) se nacházela jihovýchodně od ulice Orlovská a jižně od jámy Ida. Později, na jihovýchodě, zde byly postaveny finské domky. Kolonie ležela a dodnes leží na ulicích Na Lištině, Vývozní, Žalmanově, Borodinově a U Dolu. Nejstarší domy byly postaveny okolo r. 1860 (10 domů, částečně v r.1913 demolovaných). Většina domů byla postavena později, v letech 1911-1913 (24 převážně jednoposchoďových domů) a v letech 1920-1922 (7 domů). V r. 1942 bylo přistavěno dalších 20 jednoposchoďových domů (dosud stojí).

Veškerá autorská práva postoupili autoři KPHMO. Autoři dalších publikací o koloniích musí respektovat min. ve svých publikacích citovat odkazy na ně! Zpracoval: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.,předseda KPHMO v letech 2004 – 2008