Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (10)

Autor: Ing. Zdeněk Dombrovský CSc. <zding(at)atlas.cz>, Téma: Kolonie, Vydáno dne: 22. 10. 2013

Kolonie U Koule, Dolní, U kostela a U jámy Ignát

Horní kolonie

Horní kolonie U Koule (1905 – 1908) sestávala z 51 obytných dělnických domů. Byla situována v centru Mariánských Hor, jižně od ulice 28.října. Procházely ji ulice Bendlová, Slévárenská a Daliborova. Na jihovýchodě byla ohraničena ulicí Martinskou. Domy byly pavlačového typu, dvoupodlažní, osmirodinné. Naprostá většina z nich se zachovala až do současnosti, v roce 2003 jich stálo ještě 49. Snahy o proyhlášení kolonie za kulturní památku vyznívají zatím naprázdno.

Dolní kolonie     Dolní kolonii (1897-1898) tvořily tři úřednické, 21 dělnických, dva společné, pět úřednických domů předělaných z dělnických a tři ubytovny – kasárna (1897 – 1907). Tato kolonie byla nejstarší mariánskohorskou kolonií a její původní areál byl vymezen ulicemi Pašerových, Grmelovou, Rybářskou, Zajícovou, Oběžnou a Mariánskohorskou. Kolonie byla stržena během 80. až 90. let min. století. Zachoval se jen jeden dům na Grmelové ulici .

Dolní kolonie

Kolonie U kostela (1921 - 1925) měla původně 10 dělnických domů, ke kterým bylo později přistavěno dalších 13 domů. Kolonie byla ohraničena ulicemi Mariánskohorskou, Šimáčkovou, Pflegrovou, U Dvoru a Strmou. V kolonii stály domy dvoupodlažní, ale také pavlačové (rakouského typu). Po roce 1928 byly postavené tzv. domy ocelové, po roce 1939 tzv. berliňáky (třípodlažní). Kolonie byla demolována v 90.letech minulého století.

U jámy Ignát

Kolonie U jámy Ignát (1892 – 1894) měla 11 dělnických domů a jeden úřednický dům. Kolonie se rozprostírala se u dnešní ulice Suderovy, asi 150 m severně od jámy Ignát. V letech 1945 -1948 byly v kolonii provedeny poválečné opravy a v roce 1948 byl na jejím území vybudován závodní klub. V roce 1962 byla kolonie zbourána.

Veškerá autorská práva postoupili autoři KPHMO. Autoři dalších publikací o koloniích musí respektovat min. ve svých publikacích citovat odkazy na ně! Zpracoval: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.,předseda KPHMO v letech 2004 – 2008.