Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (7)

Autor: Ing. Zdeněk Dombrovský CSc. <zding(at)atlas.cz>, Téma: Kolonie, Vydáno dne: 21. 09. 2013

Kolonie koksovny František v Ostravě – Přívoze

U koksovny

Kolonii koksovny František (1909 – 1926) tvořilo celkem 24 domů pro zaměstnance koksovny František a elektrárny František. Dalších 5 domů patřících koksovně stálo samostatně mezi soukromými městskými domy. Vzhledem k blízkosti kolonií U jámy Františkovy a kolonie koksovny František jsou často popisovány jako jedna. Kolonie koksovny František se rozkládala poblíž nynější ulice Křišťánovy.

Z celkem 29 obytných domů bylo osm se 40 byty pro úředníky a 21 se 193 byty pro dělníky. Jednopatrových domů bylo 22, z toho 5 úřednických s 19 byty (1 dům dvoubytový, 1 dům tříbytový, 2 domy čtyřbytové, 1 dům šestibytový) a 17 dělnických domů se 139 byty (1 dům s 11 byty, 5 domů s 9 byty, 8 domů s 8 byty, 2 domy se 7 byty, 1 dům s 5 byty). Dvoupatrových domů bylo 7. Tři úřednické domy s 21 byty (2 domy šestibytové, 1 dům devítibytový) a čtyři dělnické domy s 54 byty (1 dům s 18 byty, 3 domy s 12 byty).

Všechny domy v kolonii byly postavené z pálených cihel a byly podsklepeny. Střechy 18 domů byly pokryty lepenkou, 11 domů taškami z umělé břidlice. Úřednické byty byly tří až pětipokojové s veškerým příslušenstvím (kuchyň, předsíň, koupelna, pokoj pro služku, spíž, záchod), pouze 16 dvoupokojových bytů nemělo vlastní koupelnu (společná) a pokoj pro služku.

U koksovny

Dělnické byty sestávaly ve 176 případech z jedné místnosti a jedné kuchyně, 10 bytů dvoupokojových s kuchyní a 7 bytů mělo jeden pokoj bez kuchyně a příslušenství. Veškeré byty byly zásobovány pitnou vodou z obecního vodovodu. U všech úřednických a 158 dělnických bytů byla voda přivedena přímo dovnitř, ostatní dělnické byty měly výpustě na chodbě domu. Všechny byty měly vlastní záchod a ty, do nichž byla přivedena pitná voda, i záchod splachovací. Užitkovou vodu bylo možno čerpat z vodovodu uvnitř kolonie. Všechny domy byly připojeny na kanalizační síť a všechny byty měly elektrické osvětlení.

Domy v kolonii stály volně a u 28 z nich byly postaveny i vedlejší hospodářské budovy. Na volných plochách mezi domy byly zahrádky. Na volných plochách mezi domy byly zahrádky. U dělnických domů připadalo na jednu rodinu 100m2. Šířka hlavních ulic byla 8 m, vedlejších 4 m. Podél hlavních ulic rostlo stromořadí. V roce 1928 bydlelo ve všech domech koksovny František 1086 lidí. Dnes stojí pouze pět domů a část koksovny.

Veškerá autorská práva postoupili autoři KPHMO. Autoři dalších publikací o koloniích musí respektovat min. ve svých publikacích citovat odkazy na ně! Zpracoval: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.,předseda KPHMO v letech 2004 – 2008.