FINANČNÍ INJEKCE DO KULTURY A NA HORNICKÉ PAMÁTKY

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 06. 2013

Nadace Landek podpoří letos přijaté projekty částkou přes jeden milion korun

Druhé kolo výběrového řízení pro přijetí projektů do Nadačního programu roku 2013 uzavřela Nadace Landek Ostrava. Z pětadvaceti přihlášených projektů jich vybrala k zařazení do Nadačního programu šestnáct, jeden projekt zařadila do Zásobníku projektů. Výsledek výběrového řízení nadace oznámila přihlašovatelům a v současné době rozesílá smlouvy o poskytnutí nadačních příspěvků.

Jak informoval tajemník nadace Jaroslav Přepiora, převážná část projektů vybraných do Nadačního programu je zaměřena do oblasti podpory kultury a na záchranu kulturních a hornických památek.

     Projekty přijaté ve druhém kole výběrového řízení budou podpořeny celkovou částkou 724 tisíc korun. Většina těchto prostředků pochází z vlastních zdrojů nadace. „Celkem Nadace Landek vynaloží v roce 2013 na realizaci projektů přijatých ve dvou kolech výběrového řízení do Nadačního programu částku přesahující 1,1 milionu korun,“ upřesnil Přepiora.