Milovníci hornictví jednali o další činnosti

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 05. 2013

NOVÝM PŘEDSEDOU KPHM V OSTRAVĚ SE STAL PETR ROJÍČEK

Výročka

Klub přátel hornického muzea v Ostravě povede další tři roky nový předseda. Na plenární schůzi klubu, Výročka která se konala v úterý 7. května v kompresorovně hornického muzea v ostravském Landek Parku, jím byl zvolen dosavadní místopředseda Petr Rojíček .

Rodan Broskevič, který vedl klub poslední čtyři a půl roku, nekandidoval kvůli pracovní zaneprázdněnosti.

„Za práci, kterou pro klub vykonal, mu však patří velký dík, byl to vynikající předseda,“ zhodnotil činnost svého předchůdce nový šéf KPHMO Rojíček.Díky, předsedo!
Jak uvedl, v době Broskevičova předsednictví klub uskutečnil největší projekt ve svých dějinách, a to revitalizaci naučné stezky na Landeku za 4,5 milionu korun. Vydal 16 knih, zřídil svoje webové stránky, pravidelně vydával hornický stavovský kalendář a Hornický zpravodaj, pořádal přednášky, besedy, tematické zájezdy a další akce pro členy i širokou veřejnost.

„Významným počinem byl vstup do Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, v jehož rámci členové klubu reprezentují Ostravu, Havířov, Karvinou a Petřvald na různých akcích, propagujících hornictví, hornické tradice a zvyky doma i v zahraničí,“ doplnil Rojíček.

Bude to složité
Pokud jde o poslední rok, za jeden z největších úspěchů považuje nový předseda KPHMO fakt, že se havířovské pobočce klubu podařilo po desetiletém úsilí zřídit v Havířově ve spolupráci s městem stálou hornickou expozici. Do dalších let by si pak přál především udržet činnost KPHMO na současné úrovni, zejména pokud jde o vydávání Hornického zpravodaje, pořádání přednášek a besed či reprezentaci regionu na akcích Sdružení hornických a hutnických spolků ČR.

25 let

„Kdyby se to podařilo, byl by to malý zázrak,“ řekl Rojíček s tím, že objem činnosti klubu je obrovský a podmínky, za nichž ji realizuje, se zhoršují. Členská základna stárne a vzhledem k úzce vymezenému zaměření se nedaří získávat nové, mladé členy. V době prohlubování ekonomické recese je navíc stále těžší získávat na činnost klubu ?nanční prostředky.

Pocta pro Klepka
KlepekNa své plenární schůzi, jíž se zúčastnilo osm desítek delegátů, členové klubu projednali aktualizaci stanov a rozhodli o výměně členských průkazů. Vzali na vědomí ukončení činnosti pobočky Petřvald a schválili vytvoření pobočky Ostrava. Klub, který aktuálně sdružuje bezmála 300 individuálních a devět kolektivních členů, bude svoji činnost nadále rozvíjet v rámci třech poboček – havířovské, karvinské a nově vytvořené ostravské. Čestným členstvím za aktivní přístup k přípravě a řízení seminářů a za publikační činnost poctili členové KPHMO dlouholetého člena klubu Oldřicha Klepka.

Oslaví jubileum
Klub přátel hornického muzea v Ostravě byl založen jako dobrovolné odborné a zájmové sdružení v roce 1988. Letos tedy oslaví 25 let své činnosti.

Bohuslav Krzyžanek