Turistický pochod po důlních dílech stříbrského revíru

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 05. 2013

Stříbro

V sobotu 6. 4. 2013 se konal již poněkolikáté turistický pochod po důlních dílech stříbrského revíru. Tentokráte jsme se vypravili za doprovodu našeho průvodce pana Karla Neubergera do východní části, revíru sv. Petra, za docela příjemného počasí v počtu cca 70 turistů. Někteří k nám zabloudili z Plzně, někteří zase z Plané, dokonce i báňský rada s manželkou se zúčastnili. Od Hornického skanzenu, kolem Dlouhé žíly a štoly Michael, kolem bývalých mlýnů na řece Mži (posléze hamrů, úpraven rudy a nakonec malých vodních elektráren), přes Zýkovu lávku po levé straně řeky ke štolám Amáliím. Poté jsme se museli vrátit na pravou stranu řeky, kdy podél ní jsme kolem štoly Juda došli k chatové oblasti pod Vranovem. Zde jsme se pohybovali nad důlními prostory pěti štol Floriánů. Prošli jsme Vranovem, kde na konci obce po pravé straně směrem k železniční trati se v minulosti těžil výchoz sloje černého uhlí z Nýřansko-heřmanské pánve. Odtud jsme se vydali k obci Svinná, kde v lesíku nad obcí stával důl Evangelista.

StříbroV minulosti dosti rozfárané důlní dílo, paradoxně velmi opomíjeno a v mapách velmi málo značeno, mělo být propojeno severně se štolou Michael a východně se štolou Juda, již k tomu nedošlo. Zde jsme si mohli vybrat několik variant, ale abychom nebyli tak rychle opět doma, rozhodli jsme se minout jámu Leo a vydali se ještě k vysílači s krásným rozhledem na staré město Stříbro. Před sebou máme jámu Brokárna, jsme na křížení s jamou Důvěra v Boha, komín K 1112 a největší propadové pásmo na stříbrských žilách. Vlevo v remízku jsou bývalé jámy Barbora, Otto a Leopold podfárané od řeky Mže štolou Franz Josef. Pomalu se vracíme přes nově vybudovanou „Křížovou cestu“ k hornickému skanzenu, kde nás čeká teplé občerstvení zajištěné firmou L. Bunk. Celkem jsme urazili cca 13 km. Dokonce se i poté našli zájemci, kteří ještě navíc provedli průzkum naší štoly Prokop.

Doufáme, že se všem povelikonoční výšlap líbil, že se opět dozvěděli něco nového z naší slavné historie. Jak bylo již řečeno, příště vyrazíme do revíru Všech svatých.

Zdař Bůh!
Karel Neuberger
Hornicko–historický spolek Stříbro