Absurdní novela pro české hornictví

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 04. 2013

makarius

makariusRoman Makarius, univerzitní profesor a bývalý šéf Českého báňského úřadu, kritizuje v týdeníku Ekonom věcný záměr novely horního zákona. Už jen myšlenka vytvořit různé kategorie vyhrazených nerostů je podle něj absurdní. Jak v článku zdůrazňuje, věcný záměr zákona nebyl konzultován s Právnickou fakultou UK v Praze, ani Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TU Ostrava. Chybí také provázanost s dalšími zákony.

     „Chtít novelizovat horní zákon bez toho, že by byl zároveň novelizován zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ale i zákon o geologických pracích si vůbec nedovedu představit. Tento zásadní problém autoři zcela pominuli. Myšlenku novelizovat horní zákon je nutno respektovat. Předkladatelé by ale měli pochopit, že k novému hornímu kodexu nevede cesta ani přes dnes platnou novelu ´malou´, ani prostřednictvím současného návrhu ´velké´,” zdůrazňuje Makarius. Zároveň připomíná, že už od římských dob byly v celé kulturní Evropě nerosty rozděleny na vyhrazené (ve vlastnictví či spíše v dispozici státu) a nevyhrazené, které tvořily součást pozemku. Tento dosud platný stav v Čechách i Evropě potvrdil Karel IV. ve své Zlaté bule z roku 1356. Rozdělit vyhrazené nerosty na „super vyhrazené“ („strategické“) a ostatní, přičemž každá skupina by měla požívat různé ochrany, i když obě zůstanou v majetku státu, zcela ignoruje Listinu základních práv. Podle ní má totiž majetek požívat stejné ochrany. V Evropě je také mnoho států s vyspělým hornictvím, které ve svých horních zákonech vše řeší. Proč se u nás ignoruje nutnost vypracovat a dát k dispozici srovnání navrhovaných změn s paralelní úpravou v zákonech Polska, Německa, Anglie a dalších států?

Tento názor i další postřehy k tématu prezentuje jeden z nejuznávanějších odborníků na hornictví.