Hornická matice slezsko–moravsko–česká pracuje ve prospěch dějin hornictví a geologie

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 03. 2013

Hornická matice SMČ vznikla v roce 1998 jako účelové občanské sdružení, jehož hlavním úkolem je dokumentace a ochrana hornické kultury (hmotné i duchovní) a udržování hornických tradic.

euroregion

Hornická matice SMČ shrnuje rozmanité projevy výzkumné, knihovnické, vydavatelské, osvětové i pedagogické činnosti k historiografii hornictví, vytváří odborné zázemí k dalšímu rozvíjení hornických tradic – včetně ochrany technických památek montanistických i dalších. Sleduje sbírkotvornou činnost spolků, muzeí a jednotlivců a pomáhá ji rozvíjet, registruje na sedmdesát spřátelených organizací.

Výzkumná a odborná činnost v roce 2013 se týká muzeologie, zaměřené na aktivní sbírkotvornou činnost a prosopografii (životopisy), pokračuje přeshraniční projekt Montanregion Erzgebirge – Krušnohoří.

Matice převzala záštitu nad muzeem v Hrobě (hornickemuzeum@volny.cz), což navazuje na možnost projít si v roce 2012 otevřenou štolu v Mikulově a od jara 2013 se seznámit s hornickými díly v katastru obce Hora Svaté Kateřiny.

Další plánovaná činnost HM SMČ v roce 2013:

• mediální rozvinutí další výzkumné a odborné činnosti skupiny M. Cura, která publikačně řeší muzeologická a další kulturně–sociologická montánní témata
• pokračování v oblasti Barrandienu v publikační a konzultační spolupráci s tamními montanistickými spolky, sdruženími a dalšími
• pokračování v letité spolupráci s katovickým vojvodstvím, zejména v Rybniku a v Zabrze
• rozvíjení spolupráce s Muzejní radou unhošťského muzea a pod Kralickým Sněžníkem s obcí Malá Morava a společností přátel tamního muzea
• uskutečnění semináře s libovolnými příspěvky k dějinám čs. hornictví, s hlavními tématy: Geologové Krušnohoří
– životy a výsledky; Antonín Ženíšek a čs. rýžování zlata; Strojníci těžních strojů
– ochránci hornických životů; Kronikáři hornických obcí
– prezentace výsledků; seminář proběhne 31. 8. 2013 při veřejné plenární radě HM SMČ v Mikulově v Krušných Horách
• letošní hlavní projekt Setkání strojníků těžních strojů, spojený s výstavou umělců, jako Anton Nitsch a další
• aktuality z činnosti HM SMČ bude přinášet www.hornicky-klub.info

P. S. Na tuto adresu či na adresu redakce občasníku DIAMO se také můžete obracet, víte-li o nějakém, zejména bývalém, strojníku nebo strojnici těžních strojů, kterých by se projekt jejich setkání mohl týkat.

PhDr. Miloš Zárybnický,
předseda správní rady a jednatel HM SMČ