Halda Ema

Autor: Ing. Jaroslav Minka <jarominka(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 01. 2013

EmaHistorie.

Zůstatek 150 let hornické činnosti, která z hlubin až 1 000m vytahovala na povrch horniny, hlavně uhlí. Počátek haldy byl z jámy Ema a uhelné koksovny Trojice. Šachta Ema byla založena r. 1861 a její hloubka byla 438 m, zlikvidovaná r. 1934.

Poté se přidala šachta Terezie (Petr Bezruč 1), která těžila od r. 1843 až do r. 1967, hloubka 898 metrů.

Pro neustále hořící haldu byla zde prováděna asanace pomocí vrtů, do kterých byla vháněna voda, inertní plyn, hasící pěna. Přes všechno úsilí se nepodařilo oheň úplně utlumit a tak od r. 1967 byly horniny z Dolu Petr Bezruč vyváženy na haldu novou, která je v sousedství haldy Emy. Pro dokonalejší třídění a upravování uhlí na tuto haldu se dostávalo jen nepatrné množství uhelné substance a halda nehořela. Na tuto novou haldu byla t. zv. haldovina vyvážena 35 let, kdežto na haldu Ema 106 let. Za tu dlouhou dobu výška haldy Ema dosáhla 330 metrů. Samozřejmě přirozeným sleháváním haldy, nasypanou hlušinou, její výška poklesla na dnešních 315 m, další poklesy by měli být již minimální.

Současnost haldy Ema.
     Uvnitř haldy probíhá proces hoření a je dosti intenzivní. Dříve tam přišlo určitě i něco koksu a tak tam společně s uhlím, lépe koksujícím hoří pod tlakem nadložních vrstev a probíhá tam proces jako ve vysoké peci. Dochází k tavení hornin v tomto novém vulkánu při vysokých teplotách, vyšších než 1 0000 C a uvnitř vznikají vzácné nerosty a na povrch vystupuje pára se sirným zápachem, v místech kde jsou trhliny. Ponechejme činnost v hlubinách haldy budoucnosti. Jaké nerosty, lépe co všechno zbude, dalším generacím, to vykoná čas a uchovejme tuto jedinečnou činnou sopku, jako raritu, pro naši zemi. Jednou nám pokolení bude vděčné za naši prozíravost a dejme tento jedinečný výtvor dobývání ve Slezské Ostravě zapsat jako přírodní památku, rezervaci, kterou mohou navštěvovat turisté. Současnost haldy Ema.

Uvnitř haldy probíhá proces hoření a je dosti intenzivní. Dříve tam přišlo určitě i něco koksu a tak tam společně s uhlím, lépe koksujícím hoří pod tlakem nadložních vrstev a probíhá tam proces jako ve vysoké peci. Dochází k tavení hornin v tomto novém vulkánu při vysokých teplotách, vyšších než 1 0000 C a uvnitř vznikají vzácné nerosty a na povrch vystupuje pára se sirným zápachem, v místech kde jsou trhliny. Ponechejme činnost v hlubinách haldy budoucnosti. Jaké nerosty, lépe co všechno zbude, dalším generacím, to vykoná čas a uchovejme tuto jedinečnou činnou sopku, jako raritu, pro naši zemi. Jednou nám pokolení bude vděčné za naši prozíravost a dejme tento jedinečný výtvor dobývání ve Slezské Ostravě zapsat jako přírodní památku, rezervaci, kterou mohou navštěvovat turisté.

Na povrchu si musíme vážit haldy pro svoji výšku. Stala se třetí největší vyvýšeninou Ostravy, po kopci v Krásném Poli 334 m. n. m. a vyvýšeninou nad Hošťálkovicemi – Bobrovníky 318 m. n. m. Při navážení haldoviny, možná byla i nejvyšším bodem, ale sleháváním se stala třetím nejvyšším bodem Ostravy.

1. 1. 2013 byly vidět zasněžené Jeseníky pouhým okem a lepším výhledům na jih, východ i sever brání náletové stromy bříz.

Obliba výstupů na tuto haldu na Nový rok bývá čím dál větší. Jestli-že 1. 1. 2011 vystoupilo na vrchol novodobé sopky, vytvořené člověkem, 600 lidí, pak 1. 1. 2013 byla překročena hranice 1 000 lidí. Počasí bylo nádherné, viditelnost bezvadná, lidi si byli bližší, ta krása pohledu na Ostravu a okolí stála za to.

Turistické značení s informačními tabulemi z r. 2010, kdy byla otevřena naučná stezka KČT Moravskoslezského kraje společně se zástupci města Ostravy, vedení OKD, Nadace Landek, KPHM v Ostravě, od Slezsko - ostravského hradu Ostravy vedoucí podél hřbitova až na Haldu Ema. Tato naučná stezka umožňuje turistům, se seznámit s celou lokalitou kolem haldy Ema.

Od roku 1959 až do r. 1964 jsem bydlel na koleji VŠB v Ostravě na Hladnově. Z okna byla vidět hořící halda a v některých případech došlo k většímu vzplanutí ohně. Na haldu se vyvážela i struska z kotelen těžních strojů, v mém období výtopen z kotlů na ohřev vody, kde bylo spalováno uhlí v roštových kotlích a struska tak obsahovala množství nedopalků z nedohořelého, zkoksovaného uhlí. To pak způsobovalo ohně a halda byla neustále hořící.

Haldový komplex se rozkládá na ploše kolem 32 ha a obsahuje čtyři milióny krychlových metrů hlušiny, což představuje 4 800 vlaků. O haldovinu je na Ostravsku velký zájem. Jde o vhodný podsypový materiál.

Pokud OKD vytěžily za rok 24 miliónů tun uhlí, pak k tomu patřilo 18 miliónů tun hlušiny. V Ostravě, kde byly obtížné důlně geologické podmínky, na 1 tunu vytěženého uhlí připadaly 2 tuny vytěženého kamene. Některé haldy byly odtěženy, některé jsou tak zrekultivovány, že ani místní lidé nevědí, že chodí na hřiby po zalesněných haldách.

Haldu Emu je třeba pro takovýto přírodní útvar vytvořený člověkem uchovat a využít jeho výšky jako výhledového bodu, který bude reprezentovat město Ostravu a svým rozhledem může navázat na přední rozhledny ČR a bude dobrým turistickým lákadlem nejen Ostravanů, ale i všem návštěvníkům zdejšího regionu.

Pro Ostravany bude platit, kolikrát jsi na Emě, tolikrát jsi člověkem, jak uvádí „Po stopách hornictví na Ostravsku“, KČT Moravskoslezského kraje.

Ing. Jaroslav Minka,
KPHM v Ostravě a KČT v Petřvaldě

1. ledna 2013

Ema

Foto galerie