Setkávání hornických měst v Báňské Štiavnici

Autor: Ing. Jaroslav Minka <jarominka(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 01. 2013

BB

Setkávání hornických měst v České republice, tak i ve Slovenské republice má svoji tradici. My jsme v roce 2012 slavili 16. Setkání hornických měst v Chomutově, v Báňské Štiavnici to bylo 5. Setkání hornických měst.

Nejet na Slovensko do Báňské Štiavnice, která je mekou báňské historie – hornickým školstvím a rudným hornictvím, by znamenalo přijít o další poznání našeho oboru. Báňská Štiavnica a Příbram byly za Rakouska-Uherska dvě královská města, kde hornictví určovalo nejen ráz těchto měst, ale i bohatou historickou hodnotu pro další generace.

Naši sestavu z KPHM dobře doplnili kamarádi z Dolu František i ze Stonavy. Prostě jsme se neztratili a obohatili jsme toto setkání.

BB     Město Báňská Štiavnica nemá prakticky žádnou rovinu, vše je z kopce nebo do kopce. Začátek pochodu začínal u bývalé tabákové továrny a cesta vedla tři kilometry neustále do kopce. Po dokončení tohoto značného převýšení jsme dorazily do amfiteátru pod Novým zámkem. Tady probíhal slavnostní ceremoniál, kterého se zúčastnili i někteří ministři Slovenské vlády, pan president byl omluven, ale veškeré dění probíhalo pod jeho garancí.

Ostatní lze vyčíst podle jednotlivých obrázků a kamarádům ze Slovenska můžeme závidět vztah pana presidenta i vlády k hornickým spolkům a k hornictví vůbec.

Zdař Bůh!

Proslov primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. Naděžda Babiaková

Štoly v Báňské Štiavnici a v okolí

5 Setkáni

Foto galerie