Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice

Autor: Ing. Jaroslav Minka <jarominka(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 11. 2012

Konference k ukončení realizace projektu.
Konané 16. listopadu 2012 v aule GONG.

Aula v bývalém plynojemu, prostě v „Gongu“ se opět plně zaplnila. Pro většinu zvědavost, ale také pro kvalitu řečníků. Vše uváděl redaktor české televize Jakub Železný což, ještě více, se stalo přitažlivým.

V první části po uvítání Petra Koudeli vystoupili:
Štefan Füle – eurokomisař: Evropské fondy pro podporu regionů. Alena Hanáková a Daniel Braun – ministryně kultury a 1. náměstek ministra pro místní rozvoj.
Petr Kajnar, Miloslav Novák – primátor města Ostravy a hejtman Moravskoslezského kraje.
Evžen Tošenovský – europoslanec,
Naděžda Goryczková – generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Všichni výše uvedení svým vlivem mohou pomoci s realizací projektů Dolních Vítkovic a tím celému městu Ostrava anebo již tak učinili.

Ostrava a vůbec celé Ostravsko a region trpí násilným ukončením těžby uhlí a hutní výroby ve Vítkovicích. Hodně lidí dojíždělo za prací do dolů a hutí. Šachta a huť byly matkou živitelkou.

     Nová zář přišla do mysli všech přítomných po vystoupení Jana Světlíka, šéfa skupiny Vítkovice Machinery Group a autora projektu Nových Vítkovic, Josefa Pleskota, který při svém vystoupení dal plně najevo, že rozumí, co to byly Vítkovice pro Ostravu. Plně se zapojuje do zpřístupnění Dolních Vítkovic svým umem a hlavně citem, kdy srdce Ostravy, které už málem přestalo tlouci a plícím, už docházel dech!

Srdce byla šachta Hlubina s koksovnou, plíce byly hutě, železárny s krví roztaveného železa, oceli. Dům energetiky byl oživovací pumpou, potrubí cévy – prostě vše bylo lidské a pro zlepšení života člověka. Tomu rozumí dva, jeden to pleskne na papír, druhý to dá na světlo, prostě se sešli dva jako by z jednoho těsta, jedné vášně a stejného náhledu jak přiblížit světu území Dolních Vítkovic a taky areál pod Landekem v Ostravě – Petřkovicích, zv. Landek Park!

Z pohledu socioložky přiblížila Dolní Vítkovice Lenka Mynářová. Pohledy architektů Erika Jacquemyna a Petera Backese jsme se seznámili s využitím industriálních památek a historických budov v zahraničí.

Na závěr nutno připomenout profesionální přístup k moderování Jakuba Železného z ČT. S mým dotazem, že jméno Železný je plně spjato se železem Vítkovic a tomuto setkání dává zvláštní příchuť. Musel souhlasit!

Po polední přestávce byla světová premiéra FILMU o projektu Dolní Vítkovice: Po jantarové stezce.

Potom se mohli zájemci dozvědět:
Od vize k poslední čáře v projektové dokumentaci (AP Atelier Pleskot a kolektiv) anebo Od rozpočtu k dotaci a zase zpátky.

Po 14. Hodině, za velkého očekávání, byla slavnostně otevřena „VI Energetická ústředna – Světa techniky“.

Foto reportáž