Osobnosti naší alma mater

Autor: Ing. Jaroslav Minka <jarominka(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 11. 2012

V úterý 6. listopadu 2012 našemu KPHM v Ostravě v Petřkovicích již ve své II. části Mgr. J. Biolková,CSc a Mgr. Petr Kašing představili poutavě slovem i video projekcí historické osobnosti působící jak v Ostravě tak také v Příbrami ve vztahu k hutnictví.

Beseda a její I. Část byla ve vztahu k hornictví a uskutečnila se 7. února 2012 ještě v Landek Parku a měla rovněž velký ohlas mezi kamarády. Její dozvuky v Harendě stály za to, bylo na co vzpomínat.

Současná II. část přednesená v Kulturním domě v Petřkovicích byla vylepšená přímou obsluhou žíznivých kamarádů i přednášejících. Zvláštností bylo video s 92 - letým báňským inženýrem a jeho dalšími kamarády, kteří byli na návštěvě Hornického muzea, studující ještě na VŠB v Příbrami. Jejich zazpívání našich hornických písní bylo famózní.

Naše alma mater v Ostravě je dobře popsána a má ve svém archivu vše dostupné hloubavému čtenáři.

S historií VŠB v Příbrami to je trochu složitější. Existuje nádherná kniha Jiřího Majera: Z dějin vysoké školy báňské v Příbrami.

Stručný obsah:
1. Podmínky vzniku technické výuky a počátky báňského školství.
2. Snahy o zřízení vysokoškolské výuky báňských věd.
3. Vývoj technického a hornického školství za průmyslové revoluce.
4. Montánní učiliště v Příbrami v létech 1848 - 1865.
5. Báňská akademie 1865 – 1904.
6. Vysoká škola báňská 1904 – 1945

Hezky je popsán v této knize život Augustina Beera(1815 – 1879), který v létech 1875 – 1878 byl ředitelem báňské akademie i horní školy. Jeho těžké onemocnění v r. 1878 mu zabránilo pokračovat s předáváním svých celoživotních zkušeností. Beer uznával starou hornickou zásadu, že horník není nikdy zcela vyučen. Toto jej uchránilo před sebepřeceňováním a podporovalo jej ve snaze neustále se vzdělávat a poctivě vychovávat jemu svěřenou nastupující generaci montanistů, osobním příkladem i literárními pracemi. Toto jeho kredo jej zdobilo sokratovskými vlastnostmi, které měly být trvalými atributy každého pedagoga i badatele.

Na další přibližování osobností naší alma mater se těší členové KPHM. Prezentace všech kamarádů při II. části besedy v Kulturním domě v Ostravě – Petřkovicích je na fotoalbum včetně přednášejících.

Před besedou zasedal výbor KPHM a jedním z bodů byla příprava oslav sv. Barbory, které budou v Landek Parku 4. 12. 2012 opět v kompresorovně. Focení bude za vhodného počasí před novou posuvnou výztuží ve 14. hodin u parkoviště, za nepříznivého počasí v kompresorovně.

Foto album