Zlaté Hory

Autor: Ing. Jaroslav Minka <jarominka(at)seznam.cz>, Téma: Rudné hornictví, Vydáno dne: 05. 11. 2012

Zlaté Hory dříve Cukmantl. Město bylo osídleno před r. 1220 a městem se stalo r. 1263. Městská prává byla potvrzena r. 1306 opavským vévodou Mikulášem.

Rýžování zlata od pravěku a vrchol důlní slávy byl v počátku 16. století, kdy byl v r. 1510 vydán nový důlní řád. Archeologická lokalita rýžovišť se táhne od železniční stanice ke hraničnímu Skřivánkovskému potoku.

Pohromou pro město se staly inkviziční procesy s čarodějnicemi a četné požáry, zvlášť v 17. století.

V 19. století dochází k rozmachu textilního průmyslu a v r. 1896 je zahájen provoz na železnici do Mikulova.

V r. 1918 bylo město připojeno k tzv. Sudetenlandu a v následujícím roce muselo být obsazeno čs. vojskem.

V září r. 1938 byly bojové akce mezi oddíly Freikorpsu a Stráže obrany státu.

Ve městě byly závody: RD Jeseník, Moravolen, Velamos.

Městská památková zóna má na náměstí řadu zajímavých měšťanských domů, v jádru renesančních, upravených počátkem 19. století empírově a klasicistně. Bývalá radnice č. p. 80 renesanční, obnovena kolem 1800. Budova staré pošty z r. 1698 ve stylu holandského baroka.

VěnovániKostel Nanebevzetí P. Marie je gotického založení, obnoven po požáru v l. 1699 – 1702, v r. 1780 přestavěna kaple sv. Josefa, znovu obnoven po ohni r. 1833.

Kostel sv. Kříže vystavěný ve stylu slezského baroka v r. 1764 na místě staršího shořelého kostela.

Kostel sv. Rocha na návrší nad městem byl dokončen r. 1666 jako dík za záchranu před morem, vyhořel a byl upraven v r. 1757. Na hřbitově hrob obětí pochodu smrti z ledna 1945 a rodinná hrobka Försterů, majitelů lomů a keramických závodů.

Na náměstí barokní socha sv. Josefa z r. 1731, renovovaná r. 1851. U č. p. 233 drobná kaple, lidové baroko z poč. 19. století.

Městské hornické muzeum založené na slávě dobývání zlata a dalších nerostů. Naproti muzea přes silnici jsou ukazatelé turistických tras. Odtud vychází nová značená okružní trasa, o délce 17 km, procházející nejzajímavějšími místy, kde se v minulosti těžilo zlato a jiné nerosty.

Lze, zde shlédnout, řadu hornických štol, propadlých prostor a míst, kde se těžilo jak v nedávné minulosti, tak i míst dosud ještě stále řádně neprobádaných. U kapličky „Na Mezerichu“ je památná lípa malolistá – obvod kmene 430 cm, výška 23 m, stáří asi 200 let.

Foto galerie