Sanace starých ekologických zátěží v Německu

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Ing. Antonín Maršálek, Vydáno dne: 01. 10. 2011

Ewald

Česko–německá obchodní a průmyslová komora pořádala v termínu od 20. do 24. června 2011 exkurzi pro české odborníky do Německa na téma "Sanace starých ekologických zátěží". Tato akce se konala za finanční podpory Germany Trade & Invest, společnosti pro podporu hospodářství v gesci Spolkového ministerstva pro hospodářství a technologie.

Účelem cesty byla návštěva úspěšných projektů z oblasti sanace těžebních oblastí a průmyslových lokalit v Severním Porýní a Vestfálsku, Braniborsku a Sasku.

Odborný výklad byl zajištěn ze strany zástupců firem, které se na realizaci těchto projektů podílely. Nedílnou součástí cesty byly odborné workshopy k důležitým tématům z oboru sanace ekologických zátěží, jako například způsob financování sanací těžebních oblastí v Německu, zadávání a praxe udělování zakázek, užití obnovitelných zdrojů energie a mnoho dalších zajímavých informací ke konkrétním projektům. Po celou dobu byl zajištěn simultánní překlad.

     Exkurze se z ČR zúčastnilo 28 odborníků z širokého spektra odborností – z firem zabývajících se sanací ekologických zátěží, projektanti, geologové, úředníci státní správy z oblasti životního prostředí aj.

Ze státního podniku DIAMO se exkurze zúčastnili RNDr. Trojáčková a Ing. Maršálek z ředitelství státního podniku, a Ing. Koscielniak z odštěpného závodu GEAM.

První den byl pouze cestovní, kdy se účastníci exkurze přesouvali autobusem z Prahy do oblasti Dortmundu, kde druhý den začínal vlastní program.

Druhý den začínal prohlídkou lokality bývalého černouhelného dolu Ewald v Hertenu, v průmyslové oblasti severního Porúří. Komplexní řešení tohoto území, tzv. Projekt Ewald (www.projekt– ewald.de), představil zástupce společnosti RAG Montan Immobilien GmbH (www.rag–montan–immobilien. de). Tato společnost je úspěšná zejména v těchto třech oblastech: rozvoj nemovitostí na vlastních plochách v Porúří a Sársku, poskytování služeb v oblasti managementu životního prostředí a management nemovitostí ve svém vlastnictví. V současnosti rozvíjí více než 1 500 hektarů ploch pro budoucí nová využití, a na svých pozemcích k tomu razí projekty z oblasti obnovitelných energií.

Důl Ewald, který svého času býval jeden z nejproduktivnějších dolů v Porúří, zaměstnával více než 4 000 horníků. Jeho činnost byla ukončena na jaře roku 2001. Projekt Ewald se rozprostírá na ploše 50 hektarů. Jeho součástí jsou památkově chráněné původní budovy a je obklopen nejrozsáhlejší krajinou uhelných hald v Evropě. Hlavními cíli tohoto projektu je vytvoření 1 000 nových pracovních míst, vytvoření trvale udržitelné urbanistické podoby plochy a zajištění rozvoje v souladu s vývojem města a daného regionu. Proto se na tomto projektu podílí také město Herten.

Ing. Antonín Maršálek