13. evropské hornické setkání v Holandsku

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Karel Neuberger, Vydáno dne: 19. 08. 2011

Drezina

Konalo se 13. až 15. května 2011 v Harleenu. Náš hornický spolek ze Stříbra, společně s hornickými spolky z Příbrami, Plané, Sokolova a Mostu se zúčastnil dalšího evropského hornického setkání. Řeknete si Holandsko, tam snad ani šachty být nemohou. Jenže na přelomu 19. a 20. století zde těžilo černé uhlí dvanáct velkých závodů, jámy měly hloubku od 180 do 900 m. V roce 1973 byla těžba ukončena a všechny uhelné areály byly zlikvidovány. Byla zachována jediná původní těžní budova dolu se strojovnou. V současné době je zde hornické muzeum. Hornické spolky v Holandsku nejsou. O areál bývalého dolu se starají bývalí horníci, dnes ve věku 65 až 75 let.

    V sobotu jsme si během dne prohlédli centrum města Harleen a hornické muzeum. Moderní město se 100 000 obyvateli je celé v zeleni, po hornictví ani památky. V podvečerním čase bylo slavnostní zahájení celého setkání, do evropského sdružení byli přijati zástupci Slovinska a pořadatelé minulého setkání, Ma[aři, předali Holan[anům evropskou hornickou standartu.

Příštím pořadatelem hornického setkání budou v roce 2013 slovenské Košice, banícké spolky zde fungují a na rozdíl od Holandska a Ma[arska jsou na Slovensku zachované početné hornické památky.

Potěšilo nás, že 14. setkání hornických měst vloni ve Stříbře bylo od našich kolegů chváleno a našim hornickým kamarádům za toto uznání velice děkujeme.

V neděli dopoledne jsme si prohlédli historické centrum města Aachen, neboli Cáchy, kde jsme byli ubytováni. Je to historické korunovační město římských císařů a králů, byl zde korunován císařem římský král Karel IV. V nádherné městské radnici je umístěna jeho socha v životní velikosti v plné zbroji a v místní katedrále byl náš král Karel IV. korunován.

Po obědě jsme se vrátili do Harleenu, kde se hornické spolky z Ma[arska, Polska, Slovenska, Čech, Německa, Holandska, Francie, Rakouska, Slovinska a Belgie seřadily k hornické parádě. Hornický průvod za účasti místních obyvatel prošel centrem města. Před radnicí bylo závěrečné defilé. Nakonec byly předány spolkům na hornické zástavy stuhy 13. setkání.

Po slavnostním ukončení akce se nebe zatáhlo a přišla pěkná průtrž mračen.

Poté následovala únavná cesta domů. Myslím, že jsme na evropském setkání úspěšně reprezentovali naše královská horní města a české hornické spolky.

Zdař Bůh!
Karel Neuberger
1. místopředseda
hornického spolku Stříbro