Rudolfovské hornické slavnosti

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Zdroj: Otto Hejnic, Vydáno dne: 11. 08. 2011

Rodolfov

Rudolfovští jsou ve svých renesančních krojích na setkáních hornických měst a obcí nepřehlédnutelní, proto jsem se v sobotu 4. června 2011 na jejich slavnosti vypravil. Konaly se k 12. výročí zahájení hornických slavností a k 10. výročí založení Spolku přátel Rudolfova. Rudolfov má asi 2 400 obyvatel, leží 8 km od centra Českých Budějovic, které se směrem k němu rozrůstají, ale Rudolfovští Rodolfov se necítí být „Takybudějičáky“, ale našli svoji vlastní identitu.

První zmínka o Rudolfovu je z roku 1385. Byla nalezena bohatá naleziště stříbra, vrchol těžby byl za Habsburků, Ferdinanda, Maxmiliána a Rudolfa II., který tehdejší hornickou osadu povýšil roku 1585 na horní město se všemi náležejícími právy a pojmenoval ho po sobě. V té době Rudolfov spolu s Jáchymovem a Kutnou Horou zajiš@oval většinu těžby stříbra v monarchii. O hornické minulosti Rudolfova psal v minulém čísle jeho historik Vratislav Klabouch. Rudy postupně ubývalo, doly byly zavaleny ve třicetileté válce, slávu zdejšího hornictví se již nepodařilo obnovit. Jenže 40 let byl Rudolfov stejně důležitý jako sousední České Budějovice, a proto se k jeho dávné hornické slávě a ke svému zakladateli nyní Rudolfovští vracejí. Z té doby zůstala radnice – bývalý horní úřad, kostel sv. Víta, který se opravuje a ve kterém je v kostelní lodi nový zvon. Pro veřejnost byla zpřístupněna část dědičné štoly sv. Eliáše v blízkém Úsilném a vytyčena hornická naučná stezka.

    Dnešní zglobalizovaná společnost je zaměřená na konzum, na dnešek. Objevování minulosti při hornických i dalších historických slavnostech připomíná, že odněkud přicházíme, že tu nejsme jen pro sebe, že život má ještě nějaký vyšší smysl.

Rodolfov

Jádro většiny našich spolků tvoří pamětníci, bývalí horníci a štajgři, kteří kdysi fárali, vracejí se ke svým dědům do 19. století. Rudolfovští ve svých krásných pečlivě vypracovaných renesančních Rodolfov kostýmech, které obzvláště slušely paním a dívkám, připomínají hornickou slávu 16. století. Napočítal jsem na 40 dospělých a vedle nich přes dvacet malých Rudolfovských permoníků, kteří také na pódiu vystoupili. Po deváté vystoupila kapela Turdus hrající písně ze středověku. Oficiální zahájení se zúčastnili a promluvili MUDr. Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje, starosta Rudolfova Vít Kavalír, zástupci hornických měst Příbrami, Chodova, kde se bude na podzim konat setkání hornických měst a obcí, Jihlavy, ze které přijeli také tamní malí havíříci. Byl přivítán císař Rudolf II., jemu zatančili malí Rudolfovští permoníci a v následné scénce byla žertovně rozebrána nechuť císaře oženiti se, i když s přítomnou hraběnkou Stradovou měl několik dětí.

Rodolfov

Průvod zahajovali bubeníci, nepřehlédnutelní byli havíříci z Jihlavy, šli v něm horničtí kamarádi ze Stříbra, z Plané, z Chodova, nejpočetnější byla jako obvykle Příbram, spolek Prokop, spolek Řimbaba, Cech příbramských horníků a hutníků, nejstarší Cech hutníků a olovářů, z Ostravska přijela Stonava a Landek, ale nad černí hornických uniforem převažovaly pestrobarevné kostýmy domácích. Oficiální průvod zakončoval císař s hraběnkou na koních. Až při prohlížení fotografií jsem si všiml, že rudolfovský Rudolf II. se císaři na nejznámějším vyobrazení opravdu podobá.

Rodolfov

Děti rýžovaly zlatinky, kováři kuli, šermíři z SHŠ Berit srdnatě bojovali, skupina Calyculus předvedla renesanční tance, skupina Sanyah orientální tance, sokolníkovi, co jsem ho sledoval, žádný pták neulétl. Na jarmarku mi před nosem utekl vyřezávaný malý žebřiňák za 620 Kč. Pomáhali hasiči, zahrádkáři, škola, do slavností se zapojilo celé město. V kostele odpoledne vystoupili Třeboňští pištci a smíšený sbor. Nejzasloužilejší místní dostali vyřezávané Rudolfovské Rodolfov prapor Permony. Komu udělit České Permony, o tom na místní radnici rozhodovalo koncilium Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Pět těchto ocenění za montanistickou spolkovou činnost bude uděleno 17. září v Chodově, na setkání hornických měst a spolků.

Na opravdu podařené Rudolfovské hornické slavnosti se usmívalo slunce. Doufejme, že pěkné počasí bude i na Prokopské pouti v Příbrami, 25. a 26. června.

Otto Hejnic