Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (4)

Autor: Ing. Zdeněk Dombrovský CSc. <zding(at)atlas.cz>, Téma: Kolonie, Vydáno dne: 25. 08. 2013

Kolonie U Dubu a Jirská – Moravská Ostrava

V kolonii JirskaU Dubu bylo v letech 1868 – 1869 postaveno pět domů. V roce 1910 a v roce 1921 zde žilo 92 obyvatel. Demolice proběhla v roce 1938.

Jáma Jiří, která byla v roce 1927 sloučena s jámou František, měla devět úřednických obytných domů, 30 dělnických a jeden dům společný pro dozorce a dělníky. V těch bylo 33 úřednických a 299 dělnických bytů. Jeden úřednický byt byl v jiné závodní budově.

    Jiřská kolonie stála poblíž šachty Jiří, v blízkosti Jindřišské kolonie. Polohu kolonie vymezovaly současné ulice Nádražní, Mariánskohorská, Mánesova a Jirská. Samotnou kolonií procházela ulice Engelmüllerova, která byla spojena s ulicí Repinovou.

V kolonii stavěné po etapách v letech 1853, 1871, 1893–1902, 1911, 1940–1941 stálo v roce 1928 v 22 domů (3 úřednické a 19 dělnických). Ostatní domy stály roztroušeně mezi domy soukromých majitelů. Přízemních domů bylo celkem 19 (4 úřednické s 8 byty a 15 dělnických s 62 byty), jednopatrových 14 (5 úřednických s 19 byty a 9 dělnických se 108 byty); 6 domů bylo dvoupatrových (1 úřednický se 6 byty a 5 dělnických s 86 byty) a 1 čtyřpatrový (dělnický se 43 byty). Úplně podsklepených bylo 18 domů, ostatní jen částečně. Dvacet domů mělo krytinu břidlicovou, 14 lepenkovou a 6 z umělé břidlice.

Z úřednických bytů se jednalo o 2 pětipokojové, 14 třípokojových a 18 bytů dvoupokojových, vesměs s veškerým příslušenstvím (kuchyň, předsíň, spíž, splachovací záchod). Z dělnických bytů bylo 261 o jednom pokoji s obytnou kuchyní, 30 bytů pouze s obytnou kuchyní a 8 bytů o dvou pokojích s obytnou kuchyní. Splachovací záchody mělo 54 dělnických bytů.

Všechny byty měly elektrické osvětlení, voda byla zavedena ve 22 úřednických a 35 dělnických bytech. Dalších 12 úřednických a 175 dělnických bytů bylo zásobováno vodou z výpustí na chodbách domů, zbývající byty mohly čerpat vodu mimo dům, na ulicích. Kolonie měla vlastní kanalizaci.

U všech domů v kolonii se nacházely zahrádky (úřednická rodina asi 100 m2, dělnická rodina v průměru 35 m2). Šířka ulic dosahovala 5 až 6 metrů. V domech jámy Jiří bydlelo v roce 1928 okolo 1580 osob. U každého domu v kolonii stála vedlejší hospodářská budova. V kolonii byla rovněž postavena dělnická noclehárna, pekárna a udírna.

První demolice Jiřské kolonie proběhly v roce 1888, zbouráno bylo 8 domů. K defi nitivní likvidaci kolonie došlo v 70. letech minulého století při rozšiřování Mariánskohorské ulice.

Veškerá autorská práva postoupili autoři KPHMO. Autoři dalších publikací o koloniích musí respektovat min. ve svých publikacích citovat odkazy na ně! Zpracoval: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.,předseda KPHMO v letech 2004 – 2008.