Rudolfovské hornické slavnosti

Autor: Otto Hejnic DIAMO <hejnic(at)diamo.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 06. 2011

Již po dvanácté se 4. června uskuteční v jihočeském Rudolfově hornické slavnosti. Rudolfovská oblast (asi 5 km východně od Českých Budějovic) je spojena zejména s významnou těžbou stříbrných rud ve 2. polovině 16. století, těžilo se zde v malém množství i zlato (Dobrá Voda) a na okraji budějovické permské pánvičky v závěru 19. a do poloviny 20. století kvalitní antracit. Dobu největší slávy si Rudolfov prošel za panování podivínského císaře Rudolfa II., jehož nákloností bylo hornické sídliště povýšeno na svobodné horní město a nově pojmenováno. Zdejší kutiště lze vedle kulminujícího Jáchymova a Kutné Hory považovat za jednu ze tří opor měnové politiky habsburského soustátí před třicetiletou válkou. Žel, právě tímto válečným konfliktem období hospodářské konjunktury Rudolfova a jeho dolů skončilo. Poslední bezvýsledné pokusy o otvírku rudných šachet v rudolfovské oblasti se udály těsně před 1. světovou válkou na dolech Eliáš a Jan Nepomucký.

    13 km dlouhý Rudolfovský rudný revír představuje v současné době aplanované území poznamenané intenzívní stavební činností v rámci rozsáhlé českobudějovické aglomerace.

Vedle přístupné štoly sv. Eliáše v obci Úsilné zde najdeme i historickou budovu královského báňského úřadu v Rudolfově, která má v současné době šanci stát se sídlem rudolfovského hornického muzea. Naopak beze stop zmizely někdejší staré cechy – čtyři největší báňské podniky na území Rudolfova se svými 400 m hlubokými šachtami.

Hornické tradice byly v Rudolfově obnoveny na jaře roku 1990 otevřením hornických naučných stezek, následovalo otevření hornického muzea v roce 1996 a pořádání hornických slavností od června roku 2000. V roce 2004 Rudolfov hostil 8. setkání hornických měst a obcí v jehož rámci vznikla tradice předávání putovního praporu hornických měst a ocenění Český Permon. Letos v rámci 12. ročníku se sejde symbolicky koncilium pro udělení ceny právě v Rudolfově.

Program jednodenních slavností je tradičně koncipován do historického období Rudolfa II. Vedle výpravného kostýmovaného průvodu čeká účastníky prohlídka Eliášovy štoly, malého hornického muzea, palírny slivovice a kostela. Dále řemeslný trh, dobré pití i zábava při historické i soudobé hudbě i tanci. Začínáme klasicky v 9 hodin ráno zapálením kahanu a tancem rudolfovských permoníků. Těšíme se na všechny návštěvníky.

Vratislav Klabouch